alimi amiańska alamacz co to znaczy

Alimi, Amiańska, Alamacz, Awczarski, Autoniewska, Arkit, Anciar, Arazna, Aniota, Alwan, Auzadniczek

Polskie nazwiska na A

Nazwisko Liczba ludzi w Polsce
Ajankiewicz 7 osób o nazwisku Ajankiewicz
Artosik 7 osób o nazwisku Artosik
Antoszka 7 osób o nazwisku Antoszka
Ababkow 7 osób o nazwisku Ababkow
Abresz 32 osób o nazwisku Abresz
Antepowicz 16 osób o nazwisku Antepowicz
Ardasiewicz 17 osób o nazwisku Ardasiewicz
Achtman 7 osób o nazwisku Achtman
Ałguścik 8 osób o nazwisku Ałguścik
Andryłowicz 27 osób o nazwisku Andryłowicz
Awdiejew 25 osób o nazwisku Awdiejew
Alatiejowska 7 osób o nazwisku Alatiejowska
Aryss 15 osób o nazwisku Aryss
Afonasik 7 osób o nazwisku Afonasik
Antonowski 102 osób o nazwisku Antonowski
Aziarkiewicz 7 osób o nazwisku Aziarkiewicz
Asanowicz 57 osób o nazwisku Asanowicz
Albertuszak 7 osób o nazwisku Albertuszak
Awramow 8 osób o nazwisku Awramow
Asulewicz 7 osób o nazwisku Asulewicz
Andranowski 30 osób o nazwisku Andranowski
Awieryszew 8 osób o nazwisku Awieryszew
Andryszyn 8 osób o nazwisku Andryszyn
Ajdels 11 osób o nazwisku Ajdels
Andrijewski 16 osób o nazwisku Andrijewski
Adryjyńczyk 7 osób o nazwisku Adryjyńczyk
Andrószków 8 osób o nazwisku Andrószków
Andalkiewicz 21 osób o nazwisku Andalkiewicz
Amroziński 126 osób o nazwisku Amroziński
Amusiak 7 osób o nazwisku Amusiak
Aluchna 54 osób o nazwisku Aluchna
Andziok 7 osób o nazwisku Andziok
Augustewicz 7 osób o nazwisku Augustewicz
Ajdukonis 18 osób o nazwisku Ajdukonis
Awsiuk 29 osób o nazwisku Awsiuk
Adamczyk 49606 osób o nazwisku Adamczyk
Appenheimer 11 osób o nazwisku Appenheimer
Androłowicz 8 osób o nazwisku Androłowicz
Agospowicz 8 osób o nazwisku Agospowicz
Andziejczyk 10 osób o nazwisku Andziejczyk
Aimerska 7 osób o nazwisku Aimerska
Artys 10 osób o nazwisku Artys
Arbitan 14 osób o nazwisku Arbitan
Anastazjew 20 osób o nazwisku Anastazjew
Afaltowicz 7 osób o nazwisku Afaltowicz
Aktaborska 8 osób o nazwisku Aktaborska
Anikowicz 7 osób o nazwisku Anikowicz
Albinowski 382 osób o nazwisku Albinowski
Aptapski 58 osób o nazwisku Aptapski
Anisymów 7 osób o nazwisku Anisymów
Ambrosiewicz 252 osób o nazwisku Ambrosiewicz
Armusiewicz 49 osób o nazwisku Armusiewicz
Assner 9 osób o nazwisku Assner
Ajchsztat 8 osób o nazwisku Ajchsztat
Artemczuk 41 osób o nazwisku Artemczuk
Adolph 76 osób o nazwisku Adolph
Alanowicz 22 osób o nazwisku Alanowicz
Adrabiński 57 osób o nazwisku Adrabiński
Abratowski 94 osób o nazwisku Abratowski
Aster 13 osób o nazwisku Aster
Agapa 7 osób o nazwisku Agapa
Arbat 44 osób o nazwisku Arbat
Andronowski 23 osób o nazwisku Andronowski
Augluś 7 osób o nazwisku Augluś
Auslander 7 osób o nazwisku Auslander
Andczak 15 osób o nazwisku Andczak
Astasiewicz 30 osób o nazwisku Astasiewicz
Autochowska 7 osób o nazwisku Autochowska
Arasimski 11 osób o nazwisku Arasimski
Aminowska 7 osób o nazwisku Aminowska
Aleksowitz 9 osób o nazwisku Aleksowitz
Andrzan 40 osób o nazwisku Andrzan
Andzinski 8 osób o nazwisku Andzinski
Arlik 30 osób o nazwisku Arlik
Auchimieniuk 7 osób o nazwisku Auchimieniuk
Affet 12 osób o nazwisku Affet
Augustin 141 osób o nazwisku Augustin
Antichowicz 14 osób o nazwisku Antichowicz
Anielucka 7 osób o nazwisku Anielucka
Antoluk 7 osób o nazwisku Antoluk
Ambs 9 osób o nazwisku Ambs
Aukudowicz 9 osób o nazwisku Aukudowicz
Aksel 7 osób o nazwisku Aksel
Albanowski 87 osób o nazwisku Albanowski
Artiom 10 osób o nazwisku Artiom
Aichsztat 7 osób o nazwisku Aichsztat
Amel 27 osób o nazwisku Amel
Andrae 10 osób o nazwisku Andrae
Augustyński 1064 osób o nazwisku Augustyński
Aspras 41 osób o nazwisku Aspras
Alinowicz 9 osób o nazwisku Alinowicz
Angas 7 osób o nazwisku Angas
Analiza 7 osób o nazwisku Analiza
Andruszkiw 7 osób o nazwisku Andruszkiw
Armielak 7 osób o nazwisku Armielak
Ankier 46 osób o nazwisku Ankier
Arenicz 8 osób o nazwisku Arenicz
Anderweit 10 osób o nazwisku Anderweit
Arata 8 osób o nazwisku Arata
Andruśkiewicz 7 osób o nazwisku Andruśkiewicz
Afończyk 7 osób o nazwisku Afończyk
Aksentiuk 9 osób o nazwisku Aksentiuk
Aścinkiewicz 8 osób o nazwisku Aścinkiewicz
Aściłowski 17 osób o nazwisku Aściłowski
Areszta 7 osób o nazwisku Areszta
Akówka 8 osób o nazwisku Akówka
Alszyniuk 7 osób o nazwisku Alszyniuk
Arianow 9 osób o nazwisku Arianow
Awramenko 10 osób o nazwisku Awramenko
Astrachancew 14 osób o nazwisku Astrachancew
Artymiak 279 osób o nazwisku Artymiak
Ajrysz 16 osób o nazwisku Ajrysz
Adryiańczyk 8 osób o nazwisku Adryiańczyk
Aleksijewicz 7 osób o nazwisku Aleksijewicz
Andszczak 7 osób o nazwisku Andszczak
Auczykowska 7 osób o nazwisku Auczykowska
Ambrok 9 osób o nazwisku Ambrok
Angiermann 7 osób o nazwisku Angiermann
Artelik 38 osób o nazwisku Artelik
Aibel 8 osób o nazwisku Aibel
Akseniuk 9 osób o nazwisku Akseniuk
Alcer 86 osób o nazwisku Alcer
Amaning 9 osób o nazwisku Amaning
Androszka 7 osób o nazwisku Androszka
Akseńczuk 21 osób o nazwisku Akseńczuk
Andrychów 17 osób o nazwisku Andrychów
Awramik 107 osób o nazwisku Awramik
Adamkowicz-Brzeźnicka 8 osób o nazwisku Adamkowicz-Brzeźnicka
Anglik 23 osób o nazwisku Anglik
Alegnowska 7 osób o nazwisku Alegnowska
Andradzki 27 osób o nazwisku Andradzki
Atłasiński 30 osób o nazwisku Atłasiński
Andriuńczyk 8 osób o nazwisku Andriuńczyk
Arazny 13 osób o nazwisku Arazny
Axel 9 osób o nazwisku Axel
Alt 28 osób o nazwisku Alt
Ambrozuk 9 osób o nazwisku Ambrozuk
Anastaziak 158 osób o nazwisku Anastaziak
Asboth 19 osób o nazwisku Asboth
Anisowicz 28 osób o nazwisku Anisowicz
Akctun 7 osób o nazwisku Akctun
Angerhefer 9 osób o nazwisku Angerhefer
Andruski 11 osób o nazwisku Andruski
Ałesa 7 osób o nazwisku Ałesa
Au 66 osób o nazwisku Au
Alexis 8 osób o nazwisku Alexis
Achtelik 849 osób o nazwisku Achtelik
Asijewski 15 osób o nazwisku Asijewski
Aleksiewicz 359 osób o nazwisku Aleksiewicz
Arsenicz 31 osób o nazwisku Arsenicz
Architowski 12 osób o nazwisku Architowski
Altsziller 10 osób o nazwisku Altsziller
Aszypowska 7 osób o nazwisku Aszypowska
Aristow 32 osób o nazwisku Aristow
Ameliańczyk 8 osób o nazwisku Ameliańczyk
Anzelm 8 osób o nazwisku Anzelm
Aning 8 osób o nazwisku Aning
Artowski 13 osób o nazwisku Artowski
Antoniczuk 7 osób o nazwisku Antoniczuk
Altnaj 9 osób o nazwisku Altnaj
Alichniewicz 222 osób o nazwisku Alichniewicz
Altawengier 16 osób o nazwisku Altawengier
Abramow-Newerly 13 osób o nazwisku Abramow-Newerly
Andreatto-Jednoróg 10 osób o nazwisku Andreatto-Jednoróg
Apolt 7 osób o nazwisku Apolt
Arbuśników 8 osób o nazwisku Arbuśników
Alfler 13 osób o nazwisku Alfler
Aramczyk 8 osób o nazwisku Aramczyk
Andrechowska 7 osób o nazwisku Andrechowska
Asendrych 80 osób o nazwisku Asendrych
Awąs 7 osób o nazwisku Awąs
Atłowski 44 osób o nazwisku Atłowski
Asendryk 7 osób o nazwisku Asendryk
Abrozińska 7 osób o nazwisku Abrozińska
Amsolik 126 osób o nazwisku Amsolik
Auduła 7 osób o nazwisku Auduła
Alczyszyn 9 osób o nazwisku Alczyszyn
Ajzensztadt 11 osób o nazwisku Ajzensztadt
Achciński 154 osób o nazwisku Achciński
Appelblom 9 osób o nazwisku Appelblom
Andrzejewicz 258 osób o nazwisku Andrzejewicz
Alemaniec 7 osób o nazwisku Alemaniec
Atroszczak 14 osób o nazwisku Atroszczak
Andrijeczko 8 osób o nazwisku Andrijeczko
Archański 11 osób o nazwisku Archański
Alfmanowski 8 osób o nazwisku Alfmanowski
Andrzejuk 1105 osób o nazwisku Andrzejuk
Ajszpur 33 osób o nazwisku Ajszpur
Amborski 293 osób o nazwisku Amborski
Augestad 9 osób o nazwisku Augestad
Altfater 8 osób o nazwisku Altfater
Akwilina 7 osób o nazwisku Akwilina
Alszewski 11 osób o nazwisku Alszewski
Astalosch 12 osób o nazwisku Astalosch
Amroziak 89 osób o nazwisku Amroziak
Alliger 14 osób o nazwisku Alliger
Aifler 9 osób o nazwisku Aifler
Auslik 7 osób o nazwisku Auslik
Aniewicz 12 osób o nazwisku Aniewicz
Albrecht 1755 osób o nazwisku Albrecht
Auksztulewicz 82 osób o nazwisku Auksztulewicz
Ansiukiewicz 7 osób o nazwisku Ansiukiewicz
Archałowicz 16 osób o nazwisku Archałowicz
Ajche 8 osób o nazwisku Ajche
Aronik 27 osób o nazwisku Aronik
Aklepowicz 7 osób o nazwisku Aklepowicz
Ankowiak 8 osób o nazwisku Ankowiak
Auguszczyńczyk 8 osób o nazwisku Auguszczyńczyk
Arnulf 9 osób o nazwisku Arnulf
Apstowicz 7 osób o nazwisku Apstowicz
Ataniel 85 osób o nazwisku Ataniel
Aufrychter 9 osób o nazwisku Aufrychter
Andżlik 7 osób o nazwisku Andżlik
Ancelewicz 7 osób o nazwisku Ancelewicz
Arnacka 8 osób o nazwisku Arnacka
Adamajt 15 osób o nazwisku Adamajt
Afanasiak 8 osób o nazwisku Afanasiak
Andruszeczko 12 osób o nazwisku Andruszeczko
Augusta 7 osób o nazwisku Augusta
Alarkiewicz 7 osób o nazwisku Alarkiewicz
Anderszewski 54 osób o nazwisku Anderszewski
Angrys 33 osób o nazwisku Angrys
Ałszer 7 osób o nazwisku Ałszer
Apelmann 8 osób o nazwisku Apelmann
Archipiak 34 osób o nazwisku Archipiak
Amerbiak 7 osób o nazwisku Amerbiak
Andrijow 7 osób o nazwisku Andrijow
Abolewicz 7 osób o nazwisku Abolewicz
Abrahamowicz-Bereźnicki 11 osób o nazwisku Abrahamowicz-Bereźnicki
Amramowicz 7 osób o nazwisku Amramowicz
Aniserewicz 7 osób o nazwisku Aniserewicz
Andruszkow 8 osób o nazwisku Andruszkow
Aleksandrow 133 osób o nazwisku Aleksandrow
Aślik 7 osób o nazwisku Aślik
Arunowski 9 osób o nazwisku Arunowski
Alagustyniak 7 osób o nazwisku Alagustyniak
Abdank-Kozubski 14 osób o nazwisku Abdank-Kozubski
Ambrożak 205 osób o nazwisku Ambrożak
Amforowicz 10 osób o nazwisku Amforowicz
Achramowicz 393 osób o nazwisku Achramowicz
Apanaszewicz 9 osób o nazwisku Apanaszewicz
Annis 17 osób o nazwisku Annis
Andrzeja 7 osób o nazwisku Andrzeja
Altaner 99 osób o nazwisku Altaner
Anus 188 osób o nazwisku Anus
Alizarczyk 9 osób o nazwisku Alizarczyk
Ababas 7 osób o nazwisku Ababas
Alexandroff 10 osób o nazwisku Alexandroff
Audykowicz 16 osób o nazwisku Audykowicz
Angielczyk 572 osób o nazwisku Angielczyk
Alkert 12 osób o nazwisku Alkert
Anchel 7 osób o nazwisku Anchel
Amielanczyk 19 osób o nazwisku Amielanczyk
Abratkiewicz 354 osób o nazwisku Abratkiewicz
Amilańczyk 7 osób o nazwisku Amilańczyk
Anyżko 12 osób o nazwisku Anyżko
Anukiewicz 7 osób o nazwisku Anukiewicz
Aksienionek 19 osób o nazwisku Aksienionek
Abraszek 87 osób o nazwisku Abraszek
Altenbergier 8 osób o nazwisku Altenbergier
Abramowski 1599 osób o nazwisku Abramowski
Arnemann 7 osób o nazwisku Arnemann
Andrial 8 osób o nazwisku Andrial
Aszmoneit 9 osób o nazwisku Aszmoneit
Anzeł 8 osób o nazwisku Anzeł
Andrzejewicz vel Jędrusz 8 osób o nazwisku Andrzejewicz vel Jędrusz
Arabadzi 12 osób o nazwisku Arabadzi
Alentowska 7 osób o nazwisku Alentowska
Atłaski 28 osób o nazwisku Atłaski
Ambraży 8 osób o nazwisku Ambraży
Astramowicz 208 osób o nazwisku Astramowicz
Aczkowska 7 osób o nazwisku Aczkowska
Anczurowicz 7 osób o nazwisku Anczurowicz
Anczura 65 osób o nazwisku Anczura
Aścik 31 osób o nazwisku Aścik
Andryczka 14 osób o nazwisku Andryczka
Artuna 41 osób o nazwisku Artuna
Amann 21 osób o nazwisku Amann
Andrusów 7 osób o nazwisku Andrusów
Arragon 10 osób o nazwisku Arragon
Angiełow 9 osób o nazwisku Angiełow
Adalska 7 osób o nazwisku Adalska
Askaldowicz 38 osób o nazwisku Askaldowicz
Alejzan 7 osób o nazwisku Alejzan
Adamuszewski 65 osób o nazwisku Adamuszewski
Aisz 15 osób o nazwisku Aisz
Anikej 8 osób o nazwisku Anikej
Anikin 25 osób o nazwisku Anikin
Anger 126 osób o nazwisku Anger
Ając 8 osób o nazwisku Ając
Ankowski 324 osób o nazwisku Ankowski
Arendawska 7 osób o nazwisku Arendawska
Abelec 66 osób o nazwisku Abelec
Ambros 205 osób o nazwisku Ambros
Akinin 9 osób o nazwisku Akinin
Alechniewicz 36 osób o nazwisku Alechniewicz
Azurek 8 osób o nazwisku Azurek
Adelstein 22 osób o nazwisku Adelstein
Ambrosius 42 osób o nazwisku Ambrosius
Adamanczuk 7 osób o nazwisku Adamanczuk
Albrechczyński 40 osób o nazwisku Albrechczyński
Andrejuk 479 osób o nazwisku Andrejuk
Andrusin 10 osób o nazwisku Andrusin
Alfa 8 osób o nazwisku Alfa
Abrabek 8 osób o nazwisku Abrabek
Akselradowski 9 osób o nazwisku Akselradowski
Androszczyk 7 osób o nazwisku Androszczyk
Abracka 7 osób o nazwisku Abracka
Augernian 7 osób o nazwisku Augernian
Ajsenbart 11 osób o nazwisku Ajsenbart
Armijak 37 osób o nazwisku Armijak
Armecki 9 osób o nazwisku Armecki
Aniłek 8 osób o nazwisku Aniłek
Ambrąży 16 osób o nazwisku Ambrąży
Angiersztejn 10 osób o nazwisku Angiersztejn
Aburamowicz 7 osób o nazwisku Aburamowicz
Afaniuk 12 osób o nazwisku Afaniuk
Adwentowicz 37 osób o nazwisku Adwentowicz
Arasztowski 29 osób o nazwisku Arasztowski
Andriusiak 8 osób o nazwisku Andriusiak
Abcińska 7 osób o nazwisku Abcińska
Andrarzek 7 osób o nazwisku Andrarzek
Ambas 7 osób o nazwisku Ambas
Alslik 7 osób o nazwisku Alslik
Andrusyna 32 osób o nazwisku Andrusyna
Austasiewicz 7 osób o nazwisku Austasiewicz
Adrys 9 osób o nazwisku Adrys
Andru-Komorowska 7 osób o nazwisku Andru-Komorowska
Archmirowicz 7 osób o nazwisku Archmirowicz
Awczuk 11 osób o nazwisku Awczuk
Altstadt 13 osób o nazwisku Altstadt
Antanik 8 osób o nazwisku Antanik
Azot 7 osób o nazwisku Azot
Andershon 9 osób o nazwisku Andershon
Astra 7 osób o nazwisku Astra
Anop 28 osób o nazwisku Anop
Antoń 618 osób o nazwisku Antoń
Aniszczenko-Budzyńska 8 osób o nazwisku Aniszczenko-Budzyńska
Andresz 10 osób o nazwisku Andresz
Ananiewski 12 osób o nazwisku Ananiewski
Arkatyn 10 osób o nazwisku Arkatyn
Akwarski 19 osób o nazwisku Akwarski
Afek 122 osób o nazwisku Afek
Ammon 7 osób o nazwisku Ammon
Amonowicz 90 osób o nazwisku Amonowicz
Andrew 9 osób o nazwisku Andrew
Akord 11 osób o nazwisku Akord
Ardczak 7 osób o nazwisku Ardczak
Alberciak 84 osób o nazwisku Alberciak
Anatas 7 osób o nazwisku Anatas
Aszkiewicz 7 osób o nazwisku Aszkiewicz
Arabowicz 7 osób o nazwisku Arabowicz
Apostol 7 osób o nazwisku Apostol
Audziewicz 13 osób o nazwisku Audziewicz
Ask 9 osób o nazwisku Ask
Antosz 2121 osób o nazwisku Antosz
Ajzen 23 osób o nazwisku Ajzen
Archetka 11 osób o nazwisku Archetka
Arciuszewska 7 osób o nazwisku Arciuszewska
Auderski 13 osób o nazwisku Auderski
Andrukanis 31 osób o nazwisku Andrukanis
Aurita-Piątkowski 14 osób o nazwisku Aurita-Piątkowski
Agneza 9 osób o nazwisku Agneza
Argirowski 9 osób o nazwisku Argirowski
Albreszyński 13 osób o nazwisku Albreszyński
Arabiej 15 osób o nazwisku Arabiej
Adomin 7 osób o nazwisku Adomin
Aloj 8 osób o nazwisku Aloj
Andryckowicz 8 osób o nazwisku Andryckowicz
Ancilewska 9 osób o nazwisku Ancilewska
Awdaszczenko 10 osób o nazwisku Awdaszczenko
Artyniak 14 osób o nazwisku Artyniak
Abakumowska 9 osób o nazwisku Abakumowska
Andron 24 osób o nazwisku Andron
Arpińska 7 osób o nazwisku Arpińska
Amiel 7 osób o nazwisku Amiel
Anfolecki 22 osób o nazwisku Anfolecki
Artech 15 osób o nazwisku Artech
Albarski 10 osób o nazwisku Albarski
Andrychowski 318 osób o nazwisku Andrychowski
Artymoński 12 osób o nazwisku Artymoński
Anbroch 7 osób o nazwisku Anbroch
Antybur 11 osób o nazwisku Antybur
Andrusiuk 262 osób o nazwisku Andrusiuk
Ahmed 29 osób o nazwisku Ahmed
Archipora 7 osób o nazwisku Archipora
Adrasik 8 osób o nazwisku Adrasik
Apostolidu 10 osób o nazwisku Apostolidu
Alejun 32 osób o nazwisku Alejun
Asmus 63 osób o nazwisku Asmus
Amiliszko 9 osób o nazwisku Amiliszko
Altawęgier 48 osób o nazwisku Altawęgier
Aroniszydze 16 osób o nazwisku Aroniszydze
Ardelki 7 osób o nazwisku Ardelki
Andrzejak-Wasilewski 15 osób o nazwisku Andrzejak-Wasilewski
Ahfeldt 9 osób o nazwisku Ahfeldt
Alfoszyńska 7 osób o nazwisku Alfoszyńska
Auchman 8 osób o nazwisku Auchman
Aufang 9 osób o nazwisku Aufang
Artyś 31 osób o nazwisku Artyś
Anozy 20 osób o nazwisku Anozy
Aruszewski 10 osób o nazwisku Aruszewski
Aryta 7 osób o nazwisku Aryta
Ajsenman 8 osób o nazwisku Ajsenman
Ambroziak vel Mrozowicz 15 osób o nazwisku Ambroziak vel Mrozowicz
Arendaruk 10 osób o nazwisku Arendaruk
Altowęgier 16 osób o nazwisku Altowęgier
Antoniok 42 osób o nazwisku Antoniok
Andruszczyn 12 osób o nazwisku Andruszczyn
Adamajtys 79 osób o nazwisku Adamajtys
Ankijanuc 7 osób o nazwisku Ankijanuc
Ambrożko 87 osób o nazwisku Ambrożko
Adalewski 19 osób o nazwisku Adalewski
Achteri 12 osób o nazwisku Achteri
Austrjak 10 osób o nazwisku Austrjak
Awsiej 13 osób o nazwisku Awsiej
Akrzewska 7 osób o nazwisku Akrzewska
Afanaszek 7 osób o nazwisku Afanaszek
Ambroźkiewicz 8 osób o nazwisku Ambroźkiewicz
Artus 7 osób o nazwisku Artus
Alutrowicz 7 osób o nazwisku Alutrowicz
Ajsenbleter 7 osób o nazwisku Ajsenbleter
Antiszko 14 osób o nazwisku Antiszko
Akseńczyk 44 osób o nazwisku Akseńczyk
Astner 20 osób o nazwisku Astner
Amieljanowicz 9 osób o nazwisku Amieljanowicz
Amiechowicz 7 osób o nazwisku Amiechowicz
Adańczyk 7 osób o nazwisku Adańczyk
Amrozi 29 osób o nazwisku Amrozi
Anfrowicz 8 osób o nazwisku Anfrowicz
Aberski 26 osób o nazwisku Aberski
Atkowiak 7 osób o nazwisku Atkowiak
Adamin 80 osób o nazwisku Adamin
Arenc 13 osób o nazwisku Arenc
Anglart 174 osób o nazwisku Anglart
Aleksonek 7 osób o nazwisku Aleksonek
Antes 70 osób o nazwisku Antes
Artkiewicz 7 osób o nazwisku Artkiewicz
Argermann 8 osób o nazwisku Argermann
Anbosi 9 osób o nazwisku Anbosi
Atałańska 7 osób o nazwisku Atałańska
Adamy 22 osób o nazwisku Adamy
Antonio 10 osób o nazwisku Antonio
Autkowiak 7 osób o nazwisku Autkowiak
Arsenowicz 19 osób o nazwisku Arsenowicz
Aubicka 7 osób o nazwisku Aubicka
Apalko 20 osób o nazwisku Apalko
Anysz 190 osób o nazwisku Anysz
Anasasow 7 osób o nazwisku Anasasow
Aurast 24 osób o nazwisku Aurast
Andrulaniec 35 osób o nazwisku Andrulaniec
Amielis 11 osób o nazwisku Amielis
Altrowęgier 19 osób o nazwisku Altrowęgier
Arsymowicz 8 osób o nazwisku Arsymowicz
Abakumiec 27 osób o nazwisku Abakumiec
Allina 21 osób o nazwisku Allina
Adlof 12 osób o nazwisku Adlof
Aplak 8 osób o nazwisku Aplak
Amróż 8 osób o nazwisku Amróż
Auszew 8 osób o nazwisku Auszew
Aksiuczuk 7 osób o nazwisku Aksiuczuk
Atkinson 10 osób o nazwisku Atkinson
Auras 9 osób o nazwisku Auras
Arasimiuk 10 osób o nazwisku Arasimiuk
Ankersztejn 8 osób o nazwisku Ankersztejn
Agurska 8 osób o nazwisku Agurska
Albich 8 osób o nazwisku Albich
Antaś 11 osób o nazwisku Antaś
Anders 1154 osób o nazwisku Anders
Aremelarczyk 7 osób o nazwisku Aremelarczyk
Apsel 9 osób o nazwisku Apsel
Askuntowicz 29 osób o nazwisku Askuntowicz
Ambroszko 65 osób o nazwisku Ambroszko
Arbatowski 58 osób o nazwisku Arbatowski
Athenstadt 13 osób o nazwisku Athenstadt
Andrzyszek 8 osób o nazwisku Andrzyszek
Adahs 16 osób o nazwisku Adahs
Anpulska 8 osób o nazwisku Anpulska
Andriusiów 8 osób o nazwisku Andriusiów
Atminis 20 osób o nazwisku Atminis
Arkusza 9 osób o nazwisku Arkusza
Aleńkuć 21 osób o nazwisku Aleńkuć
Asłajew 11 osób o nazwisku Asłajew
Arusztowicz 38 osób o nazwisku Arusztowicz
Andrijenko 8 osób o nazwisku Andrijenko
Amielko 28 osób o nazwisku Amielko
Alwas 61 osób o nazwisku Alwas
Alencinowicz 14 osób o nazwisku Alencinowicz
Autaner 7 osób o nazwisku Autaner
Amielawski 14 osób o nazwisku Amielawski
Aużandniczek 9 osób o nazwisku Aużandniczek
Albożek 9 osób o nazwisku Albożek
Arkusiewicz 14 osób o nazwisku Arkusiewicz
Adlewski 14 osób o nazwisku Adlewski
Aibin 56 osób o nazwisku Aibin
Andrusiów 94 osób o nazwisku Andrusiów
Aimowicz 7 osób o nazwisku Aimowicz
Arkuda 9 osób o nazwisku Arkuda
Andzunik 7 osób o nazwisku Andzunik
Awdziejenko 8 osób o nazwisku Awdziejenko
Antony 9 osób o nazwisku Antony
Alertowicz 7 osób o nazwisku Alertowicz
Abend vel Wieczorkowski 11 osób o nazwisku Abend vel Wieczorkowski
Aurzędniczek 9 osób o nazwisku Aurzędniczek
Anciłowska 8 osób o nazwisku Anciłowska
Archaniałowicz 7 osób o nazwisku Archaniałowicz
Arciszański 16 osób o nazwisku Arciszański
Anizeń 7 osób o nazwisku Anizeń
Anoszczenko 21 osób o nazwisku Anoszczenko
Adamcewicz 313 osób o nazwisku Adamcewicz
Araus 7 osób o nazwisku Araus
Ambramek 7 osób o nazwisku Ambramek
Alechna 7 osób o nazwisku Alechna
Ajchen 10 osób o nazwisku Ajchen
Ajtel 25 osób o nazwisku Ajtel
Aramiuk 8 osób o nazwisku Aramiuk
Astemborska 7 osób o nazwisku Astemborska
Andała 39 osób o nazwisku Andała
Arendz 72 osób o nazwisku Arendz
Amiserowicz 7 osób o nazwisku Amiserowicz
Absolon 9 osób o nazwisku Absolon
Ameljan 23 osób o nazwisku Ameljan
Arszyło 63 osób o nazwisku Arszyło
Ardaszewska 7 osób o nazwisku Ardaszewska
Alachimowicz 23 osób o nazwisku Alachimowicz
Andrachewicz 8 osób o nazwisku Andrachewicz
Alchinowicz 8 osób o nazwisku Alchinowicz
Angeleski 11 osób o nazwisku Angeleski
Ajbinder 10 osób o nazwisku Ajbinder
Ambrożek 255 osób o nazwisku Ambrożek
Ancipow 33 osób o nazwisku Ancipow
Arcipiuk 7 osób o nazwisku Arcipiuk
Akowrońska 7 osób o nazwisku Akowrońska
Atlas 45 osób o nazwisku Atlas
Awsinkiewicz 9 osób o nazwisku Awsinkiewicz
Alańska 7 osób o nazwisku Alańska
Alfirenko 7 osób o nazwisku Alfirenko
Arbenter 7 osób o nazwisku Arbenter
Andrajanow 7 osób o nazwisku Andrajanow
Auguff 14 osób o nazwisku Auguff
Ardenowska 7 osób o nazwisku Ardenowska
Ambrasas 11 osób o nazwisku Ambrasas
Andraczka 9 osób o nazwisku Andraczka
Antkoniak 7 osób o nazwisku Antkoniak
Abingier 7 osób o nazwisku Abingier
Andrejewko 8 osób o nazwisku Andrejewko
Angres 37 osób o nazwisku Angres
Aftamańska 7 osób o nazwisku Aftamańska
Anista 11 osób o nazwisku Anista
Albertzki 10 osób o nazwisku Albertzki
Astesiewicz 7 osób o nazwisku Astesiewicz
Artymko 52 osób o nazwisku Artymko
Adryjenko 16 osób o nazwisku Adryjenko
Aleszótko 7 osób o nazwisku Aleszótko
Abasi 11 osób o nazwisku Abasi
Albreck 8 osób o nazwisku Albreck
Abrachamczyk 134 osób o nazwisku Abrachamczyk
Aporius 14 osób o nazwisku Aporius
Alachamowicz 40 osób o nazwisku Alachamowicz
Andziora 8 osób o nazwisku Andziora
Arkowski 11 osób o nazwisku Arkowski
Aksanski 8 osób o nazwisku Aksanski
Azanow 8 osób o nazwisku Azanow
Albracht 8 osób o nazwisku Albracht
Andrała 7 osób o nazwisku Andrała
Armantys 7 osób o nazwisku Armantys
Aniszczyk 99 osób o nazwisku Aniszczyk
Aderek 314 osób o nazwisku Aderek
Andrużewska 7 osób o nazwisku Andrużewska
Angierman 48 osób o nazwisku Angierman
Argomiściak 7 osób o nazwisku Argomiściak
Aichberger 8 osób o nazwisku Aichberger
Artchman 7 osób o nazwisku Artchman
Apeter 8 osób o nazwisku Apeter
Anowski 32 osób o nazwisku Anowski
Amszaruk 22 osób o nazwisku Amszaruk
Artemjuk 10 osób o nazwisku Artemjuk
Amrosiewicz 9 osób o nazwisku Amrosiewicz
Anitowski 21 osób o nazwisku Anitowski
Abramów 28 osób o nazwisku Abramów
Awruch 8 osób o nazwisku Awruch
Ajchorzt 13 osób o nazwisku Ajchorzt
Antulski 19 osób o nazwisku Antulski
Azner 40 osób o nazwisku Azner
Astrau 40 osób o nazwisku Astrau
Arasin 8 osób o nazwisku Arasin
Antków 58 osób o nazwisku Antków
Adamidu 21 osób o nazwisku Adamidu
Altmid 13 osób o nazwisku Altmid
Artowicz 100 osób o nazwisku Artowicz
Adamyk 7 osób o nazwisku Adamyk
Aleksiejów 9 osób o nazwisku Aleksiejów
Artiuchow 34 osób o nazwisku Artiuchow
Antoniów 161 osób o nazwisku Antoniów
Adamniak 9 osób o nazwisku Adamniak
Ałenowicz 8 osób o nazwisku Ałenowicz
Androsow 14 osób o nazwisku Androsow
Ajecki 29 osób o nazwisku Ajecki
Afaltowski 30 osób o nazwisku Afaltowski
Alwingier 37 osób o nazwisku Alwingier
Ajzenban 8 osób o nazwisku Ajzenban
Andrejasz 8 osób o nazwisku Andrejasz
Andreasiak 8 osób o nazwisku Andreasiak
Adamos 11 osób o nazwisku Adamos
Adukalski 7 osób o nazwisku Adukalski
Akoczonek 9 osób o nazwisku Akoczonek
Anwand 13 osób o nazwisku Anwand
Aizner 8 osób o nazwisku Aizner
Afinowicz 7 osób o nazwisku Afinowicz
Annusewicz 44 osób o nazwisku Annusewicz
Atanasew 8 osób o nazwisku Atanasew
Andryszczyk 671 osób o nazwisku Andryszczyk
Ammar 10 osób o nazwisku Ammar
Alanowska 7 osób o nazwisku Alanowska
Ambraniak 7 osób o nazwisku Ambraniak
Alexandrowicz 73 osób o nazwisku Alexandrowicz
Altmojer 7 osób o nazwisku Altmojer
Ajzikowicz 9 osób o nazwisku Ajzikowicz
Augsztejn 10 osób o nazwisku Augsztejn
Atroszczyk 37 osób o nazwisku Atroszczyk
Aubek 30 osób o nazwisku Aubek
Asztenborska 7 osób o nazwisku Asztenborska
Andryaszek 8 osób o nazwisku Andryaszek
Archała 35 osób o nazwisku Archała
Alamenczak 14 osób o nazwisku Alamenczak
Abratkiewicz vel Obratki 8 osób o nazwisku Abratkiewicz vel Obratki
Ałsztukanis 12 osób o nazwisku Ałsztukanis
Amrozy 111 osób o nazwisku Amrozy
Ajmocki 19 osób o nazwisku Ajmocki
Alister 7 osób o nazwisku Alister
Androsienko 7 osób o nazwisku Androsienko
Affanasowicz 14 osób o nazwisku Affanasowicz
Aywas 11 osób o nazwisku Aywas
Andrejaszyn 9 osób o nazwisku Andrejaszyn
Antonowicz 2734 osób o nazwisku Antonowicz
Aniołowski 264 osób o nazwisku Aniołowski
Aszenbrenner 12 osób o nazwisku Aszenbrenner
Albat 8 osób o nazwisku Albat
Arensmajer 8 osób o nazwisku Arensmajer
Aue 17 osób o nazwisku Aue
Aluk 73 osób o nazwisku Aluk
Ambramczuk 8 osób o nazwisku Ambramczuk
Andonowski 11 osób o nazwisku Andonowski
Adrajowska 7 osób o nazwisku Adrajowska
Andriananowicz 7 osób o nazwisku Andriananowicz
Armian 7 osób o nazwisku Armian
Aszurkiewcz 9 osób o nazwisku Aszurkiewcz
Adlachowicz 7 osób o nazwisku Adlachowicz
Achmierowicz 25 osób o nazwisku Achmierowicz
Akerstrm 10 osób o nazwisku Akerstrm
Apanasewicz 264 osób o nazwisku Apanasewicz
Andraszok 7 osób o nazwisku Andraszok
Anaszewicz 87 osób o nazwisku Anaszewicz
Altuch 10 osób o nazwisku Altuch
Awdiejuk 7 osób o nazwisku Awdiejuk
Altowegier 8 osób o nazwisku Altowegier
Anzell 12 osób o nazwisku Anzell
Aksmarska 7 osób o nazwisku Aksmarska
Aniskowski 20 osób o nazwisku Aniskowski
Anghel 10 osób o nazwisku Anghel
Anoruszkiewicz 7 osób o nazwisku Anoruszkiewicz
Aszuk 7 osób o nazwisku Aszuk
Althajm 14 osób o nazwisku Althajm
Aszurek 15 osób o nazwisku Aszurek
Aurzadniczek 27 osób o nazwisku Aurzadniczek
Abczynska 8 osób o nazwisku Abczynska
Ajzenbletter 7 osób o nazwisku Ajzenbletter
Augucewicz 9 osób o nazwisku Augucewicz
Azorko 7 osób o nazwisku Azorko
Audykowski 14 osób o nazwisku Audykowski
Apelsztajn 10 osób o nazwisku Apelsztajn
Ablakimow 8 osób o nazwisku Ablakimow
Adaszczynski 8 osób o nazwisku Adaszczynski
Achilles 9 osób o nazwisku Achilles
Armużyński 16 osób o nazwisku Armużyński
Andruszyszyn 21 osób o nazwisku Andruszyszyn
Ajewski 107 osób o nazwisku Ajewski
Abranowska 7 osób o nazwisku Abranowska
Assón 7 osób o nazwisku Assón
Abatyniak 7 osób o nazwisku Abatyniak
Achiron 9 osób o nazwisku Achiron
Adukiewicz 12 osób o nazwisku Adukiewicz
Ambrożej 125 osób o nazwisku Ambrożej
Awłachowska 7 osób o nazwisku Awłachowska
Apryjasz 8 osób o nazwisku Apryjasz
Adynkiewicz-Piragas 17 osób o nazwisku Adynkiewicz-Piragas
Awramiec 15 osób o nazwisku Awramiec
Albut 7 osób o nazwisku Albut
Aleksiew 8 osób o nazwisku Aleksiew
Andrykiewicz 60 osób o nazwisku Andrykiewicz
Alf 131 osób o nazwisku Alf
Ambrach 7 osób o nazwisku Ambrach
Adas 62 osób o nazwisku Adas
Aktabowska 8 osób o nazwisku Aktabowska
Amorgowicz 19 osób o nazwisku Amorgowicz
Allaf 9 osób o nazwisku Allaf
Awsiejew 7 osób o nazwisku Awsiejew
Anitas 7 osób o nazwisku Anitas
Akiszewska 7 osób o nazwisku Akiszewska
Augstyn 8 osób o nazwisku Augstyn
Artyszczak 9 osób o nazwisku Artyszczak
Aturowicz 7 osób o nazwisku Aturowicz
Artamanow 9 osób o nazwisku Artamanow
Arkabuś 8 osób o nazwisku Arkabuś
Alenbacher 7 osób o nazwisku Alenbacher
Andrzejasz 9 osób o nazwisku Andrzejasz
Auliak 8 osób o nazwisku Auliak
Awe 11 osób o nazwisku Awe
Andres 573 osób o nazwisku Andres
Antyk 9 osób o nazwisku Antyk
Abdullahi 10 osób o nazwisku Abdullahi
Adomeit 23 osób o nazwisku Adomeit
Abramow 20 osób o nazwisku Abramow
Ardylewski 30 osób o nazwisku Ardylewski
Adomenas 21 osób o nazwisku Adomenas
Assynger 17 osób o nazwisku Assynger
Awraniec 12 osób o nazwisku Awraniec
Ardzacka 7 osób o nazwisku Ardzacka
Arbaszewski 203 osób o nazwisku Arbaszewski
Aniuk 19 osób o nazwisku Aniuk
Anielin-Jasiuk 8 osób o nazwisku Anielin-Jasiuk
Anacewicz 8 osób o nazwisku Anacewicz
Amroży 122 osób o nazwisku Amroży
Andrjanow 11 osób o nazwisku Andrjanow
Adryś 7 osób o nazwisku Adryś
Augastyniak 9 osób o nazwisku Augastyniak
Agonek 10 osób o nazwisku Agonek
Abenbrot 8 osób o nazwisku Abenbrot
Antonochowska 7 osób o nazwisku Antonochowska
Ajrowska 8 osób o nazwisku Ajrowska
Ankin 7 osób o nazwisku Ankin
Apin 9 osób o nazwisku Apin
Aftanasiuk 28 osób o nazwisku Aftanasiuk
Atmin 13 osób o nazwisku Atmin
Abyzow 16 osób o nazwisku Abyzow
Aspraś 8 osób o nazwisku Aspraś
Anerska 7 osób o nazwisku Anerska
Alenczynowicz 7 osób o nazwisku Alenczynowicz
Agnieszczak 176 osób o nazwisku Agnieszczak
Andracek 15 osób o nazwisku Andracek
Asciłowicz 8 osób o nazwisku Asciłowicz
Anastowicz 8 osób o nazwisku Anastowicz
Ajtkum 11 osób o nazwisku Ajtkum
Adamow 13 osób o nazwisku Adamow
Arwer 7 osób o nazwisku Arwer
Andzik 9 osób o nazwisku Andzik
Amarowski 9 osób o nazwisku Amarowski
Atelman 12 osób o nazwisku Atelman
Amieławski 12 osób o nazwisku Amieławski
Ankierstain 8 osób o nazwisku Ankierstain
Antreski 8 osób o nazwisku Antreski
Anglewicz 34 osób o nazwisku Anglewicz
Abor 9 osób o nazwisku Abor
Aniukiewicz 74 osób o nazwisku Aniukiewicz
Accordi 13 osób o nazwisku Accordi
Adamiczka 19 osób o nazwisku Adamiczka
Awranik 7 osób o nazwisku Awranik
Andrejec 26 osób o nazwisku Andrejec
Achtobowska 7 osób o nazwisku Achtobowska
Aroni 8 osób o nazwisku Aroni
Austryjski 8 osób o nazwisku Austryjski
Agaciuk 7 osób o nazwisku Agaciuk
Awienowicz 19 osób o nazwisku Awienowicz
Angermuller 8 osób o nazwisku Angermuller
Anzulewicz 104 osób o nazwisku Anzulewicz
Antoszczuk 251 osób o nazwisku Antoszczuk
Ambur 12 osób o nazwisku Ambur
Adamuszko 9 osób o nazwisku Adamuszko
Aleksikow 12 osób o nazwisku Aleksikow
Andrzejak vel Andrzejewski 7 osób o nazwisku Andrzejak vel Andrzejewski
Armeńska 10 osób o nazwisku Armeńska
Astroł 7 osób o nazwisku Astroł
Andrijów 9 osób o nazwisku Andrijów
Arciński 58 osób o nazwisku Arciński
Andrzjewski 14 osób o nazwisku Andrzjewski
Anarjew 7 osób o nazwisku Anarjew
Anasowicz 10 osób o nazwisku Anasowicz
Arnal 24 osób o nazwisku Arnal
Artenik 7 osób o nazwisku Artenik
Altyka 7 osób o nazwisku Altyka
Albrandt 7 osób o nazwisku Albrandt
Atleński 31 osób o nazwisku Atleński
Adamiak vel Bartosik 11 osób o nazwisku Adamiak vel Bartosik
Arantowitz 7 osób o nazwisku Arantowitz
Aniotczyk 7 osób o nazwisku Aniotczyk
Awakunowska 7 osób o nazwisku Awakunowska
Augeulicht 7 osób o nazwisku Augeulicht
Aptowicz 98 osób o nazwisku Aptowicz
Anołczyk 8 osób o nazwisku Anołczyk
Adamala 21 osób o nazwisku Adamala
Appelmen 7 osób o nazwisku Appelmen
Atończyk 8 osób o nazwisku Atończyk
Agort 7 osób o nazwisku Agort
Asztęmborski 11 osób o nazwisku Asztęmborski
Ardeński 12 osób o nazwisku Ardeński
Andrjanowski 7 osób o nazwisku Andrjanowski
Antke 12 osób o nazwisku Antke
Acadońska 7 osób o nazwisku Acadońska
Archadzki 12 osób o nazwisku Archadzki
Andszykowska 7 osób o nazwisku Andszykowska
Andreja 7 osób o nazwisku Andreja
Achensztejn 8 osób o nazwisku Achensztejn
Ajzensztejn 17 osób o nazwisku Ajzensztejn
Awdziejczuk 11 osób o nazwisku Awdziejczuk
Algier 8 osób o nazwisku Algier
Aseńczuk 31 osób o nazwisku Aseńczuk
Adanus 10 osób o nazwisku Adanus
Awiżen 13 osób o nazwisku Awiżen
Aho-Wanicki 8 osób o nazwisku Aho-Wanicki
Archipowicz 7 osób o nazwisku Archipowicz
Andryjarczyk 7 osób o nazwisku Andryjarczyk
Arbaiter 9 osób o nazwisku Arbaiter
Andrejów 32 osób o nazwisku Andrejów
Aumuler 9 osób o nazwisku Aumuler
Anczewski 294 osób o nazwisku Anczewski
Ambrogowicz 7 osób o nazwisku Ambrogowicz
Alabo 7 osób o nazwisku Alabo
Asiński 42 osób o nazwisku Asiński
Andrzeiczak 8 osób o nazwisku Andrzeiczak
Aiwek 7 osób o nazwisku Aiwek
Armstrong 8 osób o nazwisku Armstrong
Adlersztajn 8 osób o nazwisku Adlersztajn
Ambroziak 5885 osób o nazwisku Ambroziak
Antusiewicz 9 osób o nazwisku Antusiewicz
Apanasionek 22 osób o nazwisku Apanasionek
Ambruzd 12 osób o nazwisku Ambruzd
Adryanowski 21 osób o nazwisku Adryanowski
Asterski 9 osób o nazwisku Asterski
Agata 312 osób o nazwisku Agata
Angierski 24 osób o nazwisku Angierski
Autolec 7 osób o nazwisku Autolec
Andruszczewicz 7 osób o nazwisku Andruszczewicz
Ardziak 11 osób o nazwisku Ardziak
Aresztowicz 10 osób o nazwisku Aresztowicz
Arendarczyk 690 osób o nazwisku Arendarczyk
Apolony 34 osób o nazwisku Apolony
Andriskowski 33 osób o nazwisku Andriskowski
Alberski 582 osób o nazwisku Alberski
Adrichowski 13 osób o nazwisku Adrichowski
Ardaszyńska 8 osób o nazwisku Ardaszyńska
Ancelewski 27 osób o nazwisku Ancelewski
Ałachim 7 osób o nazwisku Ałachim
Albercik 8 osób o nazwisku Albercik
Auguszewski 10 osób o nazwisku Auguszewski
Arendowski 32 osób o nazwisku Arendowski
Adacińska 7 osób o nazwisku Adacińska
Asenkowicz 33 osób o nazwisku Asenkowicz
Akartel 13 osób o nazwisku Akartel
Anosow 7 osób o nazwisku Anosow
Alechin 7 osób o nazwisku Alechin
Amernik 101 osób o nazwisku Amernik
Aszako 17 osób o nazwisku Aszako
Augutowicz 9 osób o nazwisku Augutowicz
Aptyka 34 osób o nazwisku Aptyka
Arnelt 7 osób o nazwisku Arnelt
Azejczyk 7 osób o nazwisku Azejczyk
Ahnert 23 osób o nazwisku Ahnert
Andrejko 247 osób o nazwisku Andrejko
Aluszkiewicz 24 osób o nazwisku Aluszkiewicz
Apraksin 18 osób o nazwisku Apraksin
Aloszko 48 osób o nazwisku Aloszko
Akkerman 15 osób o nazwisku Akkerman
Arcikiewicz-Zdrodowski 16 osób o nazwisku Arcikiewicz-Zdrodowski
Arasmus 37 osób o nazwisku Arasmus
Awierianów 16 osób o nazwisku Awierianów
Aurik 7 osób o nazwisku Aurik
Aliuszczak 8 osób o nazwisku Aliuszczak
Andrik 50 osób o nazwisku Andrik
Artung 13 osób o nazwisku Artung
Adamiszczak 13 osób o nazwisku Adamiszczak
Allen 11 osób o nazwisku Allen
Aksanowski 34 osób o nazwisku Aksanowski
Artemczyk 17 osób o nazwisku Artemczyk
Audycja 7 osób o nazwisku Audycja
Arynt 8 osób o nazwisku Arynt
Aksień 17 osób o nazwisku Aksień
Aksienczyk 8 osób o nazwisku Aksienczyk
Akińczo 9 osób o nazwisku Akińczo
Andryskowski 242 osób o nazwisku Andryskowski
Ajzenberg 74 osób o nazwisku Ajzenberg
Aloma 7 osób o nazwisku Aloma
Altrych 19 osób o nazwisku Altrych
Augustynopolski 27 osób o nazwisku Augustynopolski
Ataman 376 osób o nazwisku Ataman
Anweiler 88 osób o nazwisku Anweiler
Andrysiuk 35 osób o nazwisku Andrysiuk
Akersten 7 osób o nazwisku Akersten
Adamenko 33 osób o nazwisku Adamenko
Afanasjew 117 osób o nazwisku Afanasjew
Adamec 33 osób o nazwisku Adamec
Aftyka 1348 osób o nazwisku Aftyka
Arament 55 osób o nazwisku Arament
Arsiewicz 8 osób o nazwisku Arsiewicz
Assaman 8 osób o nazwisku Assaman
Abdowicz 14 osób o nazwisku Abdowicz
Antcerowicz 7 osób o nazwisku Antcerowicz
Acher 18 osób o nazwisku Acher
Armazys 7 osób o nazwisku Armazys
Adenicka 7 osób o nazwisku Adenicka
Aroniec 8 osób o nazwisku Aroniec
Andruszkiewicz 3630 osób o nazwisku Andruszkiewicz
Anglenik 14 osób o nazwisku Anglenik
Angowski 594 osób o nazwisku Angowski
Anolik 84 osób o nazwisku Anolik
Assenhamer 7 osób o nazwisku Assenhamer
Andreskowski 44 osób o nazwisku Andreskowski
Andryjanik 8 osób o nazwisku Andryjanik
Amieniuk 9 osób o nazwisku Amieniuk
Alame 14 osób o nazwisku Alame
Alisch 12 osób o nazwisku Alisch
Altdorfer 14 osób o nazwisku Altdorfer
Alorgiewska 7 osób o nazwisku Alorgiewska
Abadżijew 9 osób o nazwisku Abadżijew
Adamus 8153 osób o nazwisku Adamus
Artemniak 46 osób o nazwisku Artemniak
Adrjanowicz 58 osób o nazwisku Adrjanowicz
Astecka 7 osób o nazwisku Astecka
Alberty 44 osób o nazwisku Alberty
Anhalis 13 osób o nazwisku Anhalis
Akincza 35 osób o nazwisku Akincza
Antymijczuk 7 osób o nazwisku Antymijczuk
Abrym 7 osób o nazwisku Abrym
Anmuller 7 osób o nazwisku Anmuller
Ajnenkiel 43 osób o nazwisku Ajnenkiel
Awerkin 11 osób o nazwisku Awerkin
Ams 31 osób o nazwisku Ams
Arcirzewska 7 osób o nazwisku Arcirzewska
Abramek 1385 osób o nazwisku Abramek
Abuszyniec 11 osób o nazwisku Abuszyniec
Adomas 12 osób o nazwisku Adomas
Abłażej 54 osób o nazwisku Abłażej
Augat 10 osób o nazwisku Augat
Auchimik 104 osób o nazwisku Auchimik
Adamocka 7 osób o nazwisku Adamocka
Alesis 7 osób o nazwisku Alesis
Asiejewski 9 osób o nazwisku Asiejewski
Akudowicz 20 osób o nazwisku Akudowicz
Angielkowska 9 osób o nazwisku Angielkowska
Andrysik 41 osób o nazwisku Andrysik
Andrjanów 8 osób o nazwisku Andrjanów
Aleksik 39 osób o nazwisku Aleksik
Algierd 17 osób o nazwisku Algierd
Adamclewska 8 osób o nazwisku Adamclewska
Alaszewicz 94 osób o nazwisku Alaszewicz
Antkony 7 osób o nazwisku Antkony
Aulich 231 osób o nazwisku Aulich
Aisler 13 osób o nazwisku Aisler
Adrjanczyk 16 osób o nazwisku Adrjanczyk
Angieli 9 osób o nazwisku Angieli
Atłas 412 osób o nazwisku Atłas
Andrekiewicz 8 osób o nazwisku Andrekiewicz
Auniak 7 osób o nazwisku Auniak
Aniśkowicz 51 osób o nazwisku Aniśkowicz
Althof 20 osób o nazwisku Althof
Arendziak 9 osób o nazwisku Arendziak
Andzejczyk 7 osób o nazwisku Andzejczyk
Anser 7 osób o nazwisku Anser
Absalon 170 osób o nazwisku Absalon
Anadzki 13 osób o nazwisku Anadzki
Ambrus 8 osób o nazwisku Ambrus
Adamek 7854 osób o nazwisku Adamek
Artyszewicz 35 osób o nazwisku Artyszewicz
Amielanczuk 8 osób o nazwisku Amielanczuk
Amenek 7 osób o nazwisku Amenek
Albo 27 osób o nazwisku Albo
Anslik 50 osób o nazwisku Anslik
Aubrecht 12 osób o nazwisku Aubrecht
Atacan 10 osób o nazwisku Atacan
Andrusewicz 100 osób o nazwisku Andrusewicz
Aschenbrener 11 osób o nazwisku Aschenbrener
Alester 10 osób o nazwisku Alester
Auleytner 19 osób o nazwisku Auleytner
Artel 42 osób o nazwisku Artel
Alberciński 27 osób o nazwisku Alberciński
Akścinkiewicz 7 osób o nazwisku Akścinkiewicz
Aftanaz 8 osób o nazwisku Aftanaz
Arczebasow 11 osób o nazwisku Arczebasow
Aleksio 9 osób o nazwisku Aleksio
Afanasiec 8 osób o nazwisku Afanasiec
Aniszewski 1522 osób o nazwisku Aniszewski
Aschenbrenner 44 osób o nazwisku Aschenbrenner
Arabowski 8 osób o nazwisku Arabowski
Andrejanek 7 osób o nazwisku Andrejanek
Alpa 7 osób o nazwisku Alpa
Andryjaniak 16 osób o nazwisku Andryjaniak
Auguńcik 7 osób o nazwisku Auguńcik
Akalski 10 osób o nazwisku Akalski
Ałaszenkow 8 osób o nazwisku Ałaszenkow
Amiliańczyk 20 osób o nazwisku Amiliańczyk
Auzadniczek 7 osób o nazwisku Auzadniczek
Alwan 23 osób o nazwisku Alwan
Aniota 7 osób o nazwisku Aniota
Arazna 11 osób o nazwisku Arazna
Anciar 19 osób o nazwisku Anciar
Arkit 201 osób o nazwisku Arkit
Autoniewska 7 osób o nazwisku Autoniewska
Awczarski 8 osób o nazwisku Awczarski
Alamacz 7 osób o nazwisku Alamacz
Amiańska 7 osób o nazwisku Amiańska
Alimi 11 osób o nazwisku Alimi

Nazwisko jest rodzajem nazwy, która nadawana jest ludziom i pochodzi od nazw miejsc, profesji, pokolenia, cech charakteru lub wyglądu fizycznego. W wielu kulturach nazwisko przekazywane jest z pokolenia na pokolenie i stanowi część tożsamości osoby i ich dzieci.

Pochodzenie nazwiska może być różne i zależy od kultury i języka, w którym jest używane. Nazwiska mogą pochodzić od zawodu lub profesji, takich jak nazwisko "Stolarski", które pochodzi od słowa "stolarz", co oznacza "stolarza".

Pochodzenie nazwiska: możesz skorzystać z internetowych źródeł, takich jak nasza strona internetowa do sprawdzania nazwisk i osób, które to poświęcone są genealogii. Z kolei encyklopedie nazwisk to strony, gdzie poczytasz o pochodzeniu nazwiska. Możesz również skontaktować się z rodziną lub przodkami, aby dowiedzieć się więcej o historii swojego nazwiska.

Drzewo genealogiczne, biografia osoby. Genealogia nazwiska, biografia kim jest. Lokalizacja dla osoby, adres zamieszkania.