stronnictwo ludowe co to znaczy

Definicja STRONNICTWO LUDOWE (SL) w historii Polski: Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast

Definicja STRONNICTWO LUDOWE (SL)

Co to znaczy STRONNICTWO LUDOWE (SL): partia ruchu ludowego utworzona 15 III 1931 z połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast", Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" i Stronnictwa Chłopskiego; zjednoczenie największych partii chłopskich nastąpiło po klęsce Centrolewu i wyborach brzeskich ( brzeski mechanizm), co umocniło opozycyjny charakter partii w stosunku do rządów obozu piłsudczykowskiego; do 1935 miało reprezentację parlamentarną, następnie w proteście przeciwko wprowadzeniu Konstytucji kwietniowej zbojkotowało wybory w 1935 i 1938; w l. 1932-1933 przeprowadziło strajki chłopów, a od 1935 organizowało legalne masowe manifestacje chłopów przeciwko rządowi; w 1937 zorganizowało 10-dniowy strajk chłopski pod hasłami zniesienia Konstytucji kwietniowej, demokratyzacji wyborów do parlamentu, poprawy obronności państwie; do 1939 było w najwyższym stopniu wpływową partią polityczną, jej program z 1935 był oparty na założeniach agraryzmu; opowiadało się między innymi za wywłaszczeniem bez odszkodowania wielkiej własności ziemskiej; pod wpływami partii pozostawały liczne organizacje socjalne (spółdzielczość chłopska) i kulturalno-oświatowe, między innymi Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i organizacja młodzieżowa Związek Młodzieży Wiejskiej RP "Wici"; w czasie II wojny światowej działalność SL kontynuowało Stronnictwo Ludowe "Roch"; główni działacze: W. Witos, M. Rataj, S. Mikołajczyk, W. Kiernik; organy prasowe: "Zielony Sztandar", "Piast", "Gazeta Grudziądzka" i do 1935 "Wyzwolenie".

Czym jest STRONNICTWO LUDOWE (SL) znaczenie w Słownik definicji S .