westerplatte co to znaczy

Definicja WESTERPLATTE histori Polski. Słownik czasie kampanii wrześniowej w 1939 na półwyspie o

Definicja WESTERPLATTE

Co to znaczy WESTERPLATTE: bitwa - stoczona w czasie kampanii wrześniowej w 1939 na półwyspie o tej samej nazwie znajdującym się u ujścia Martwej Wisły w Gdańsku; W okresie międzywojennym na tym umocnionym betonowymi schronami obszarze należącym wówczas do Wolnego Miasta Gdańska znajdowała się polska kompania piechoty; 1 IX 1939 ostrzelana została rankiem poprzez niemiecki pancernik szkoleniowy "Schleswig-Holstein" i zaatakowana poprzez oddziały policji gdańskiej i Wehrmacht; 182-osobowa załoga pod dowództwem H. Sucharskiego broniła się bohatersko do 7 IX 1939.

Słownik WAWRZYNIAK PIOTR:
Czym jest ksiądz, działacz socjalny i gospodarczy w Wielkopolsce; W l. 1891-1910 patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, które zrzeszały banki ludowe; popierał tworzenie spółdzielni rolniczych jako westerplatte.
Słownik WOJSKO KWARCIANE:
Czym jest Stefana Batorego uchwalono organizację stałego wojska zaciężnego opłacanego z dochodu osiąganego z królewszczyzn (tak zwany kwarta); liczba wojska, raczej jazda szlachecka, sięgała 3,5-4 tys., a w westerplatte.
Słownik WUJEK JAKUB:
Czym jest jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego przekładu Biblii na j. polski westerplatte.
Słownik WOJNY POLSKO-BRANDENBURSKIE:
Czym jest Brandenburgii z Janem Luksemburskim i Zakonem Krzyżackim i próby ekspansji na Pomorzu Zachodnim, której celem było odcięcie tej dzielnicy od Polski ( Nowa Marchia) spowodowały konflikt zbrojny w l westerplatte.
Słownik WYSZEHRAD:
Czym jest 1335 z udziałem Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł się praw do tronu polskiego (za 20 tys. kóp groszy praskich); Jan i Karol Robert westerplatte.

Czym jest Westerplatte znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: