wojna austriacko polska 1809 co to znaczy

Definicja WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809 histori Polski. Słownik ramach wojny austriacko-francuskiej

Definicja WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809

Co to znaczy WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809: toczyła się w ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J. Poniatowski zajął znaczną część zaboru austriackiego - Lublin, Sandomierz, Kraków; oddziały J. Zajączka i J. H. Dąbrowskiego utrudniały dalszy marsz Austriaków w Księstwie Warszawskim; zakończona pokojem w Schönbrunnie.

Słownik WAŃKOWICZ MELCHIOR:
Czym jest dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent wojenny w l. 1943-1945; do Polski wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WIEDEŃ:
Czym jest spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ dynastyczny; za neutralność wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WŁÓKA:
Czym jest miara powierzchni = około 18 ha, odpowiadająca w zasadzie łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym Księstwie Litewskim wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA:
Czym jest pod Magnuszewem (koło Warki) i w rejonie Baranowa Sandomierskiego w VIII 1944 poprzez oddziały 1 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR) o zdobycie i utrzymanie przyczółków na Wiśle; w rejonie Baranowa pod wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WOJCIECH Z BRUDZEWA:
Czym jest 1445-1497) - astronom, prof. Akademii Krakowskiej; Wykazywał sprzeczności w geocentrycznej budowie świata; opracował tablice do obliczania położenia świata; jego studentem był Mikołaj Kopernik wojna austriacko-polska 1809.

Czym jest WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809 znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: