stanław wyspiański co to znaczy

Definicja WYSPIAŃSKI STANISŁAW histori Polski. Słownik malarz, dramatopisarz, pisarz; największy w

Definicja WYSPIAŃSKI STANISŁAW

Co to znaczy WYSPIAŃSKI STANISŁAW: (1869-1907) - malarz, dramatopisarz, pisarz; największy w okolicy polskich romantyków twórca dramatyczny; był pionierem nowoczesnych form teatralnych; autor między innymi dramatów: Bolesław Śmiały, Noc listopadowa, Wesele, Wyzwolenie, Warszawianka; znany także jako malarz (Portret Elizy Pareńskiej, pejzaże) i twórca witraży, polichromii, grafiki książkowej.

Słownik WOJNY POLSKO-TURECKIE:
Czym jest wskutek konfliktu o Mołdawię już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z Turcją, kilkakrotnie przerywana rozejmami; nieudana wyprawa Jana Olbrachta na Mołdawię w 1497 doprowadziła do wyspiański stanisław.
Słownik WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON):
Czym jest organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność powołania WRON; w jej skład wyspiański stanisław.
Słownik WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK:
Czym jest Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej; W 1434 wybrany na króla Polski, nie mniej jednak faktyczna władza była w rękach Zbigniewa Oleśnickiego; w 1439 po śmierci Albrechta II Habsburga wybrany wyspiański stanisław.
Słownik WUJEK JAKUB:
Czym jest jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego przekładu Biblii na j. polski wyspiański stanisław.
Słownik WĘDRÓWKI LUDÓW:
Czym jest ogromnych migracji ludów, zapoczątkowany w V w. naporem turskich Hunów na stepy nadczarnomorskie, co wywołało napór ludów germańskich na granice Cesarstwa Rzymskiego; W migracji tej od V/VI w. wzięli wyspiański stanisław.

Czym jest Stanisław Wyspiański znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: