poetica co to znaczy

Co oznacza Ars poetica?? Co to jest: wiersz Cz. Miłosza z t. Miasto bez imienia (1969). Pierwsza 4

Co znaczy Ars poetica.

Definicja ARS POETICA?: wiersz Cz. Miłosza z t. Miasto bez imienia (1969). Pierwsza 4-zwrotkowa część utworu to rodzaj programu poet. Prezentuje autorskie myślenie o utworze ("forma pojemna", która "zanadto literaturą ani zanadto prozą"), istocie literaturze (jej irracjonalne źródła), poecie (poddany władzy demonów - w znaczeniu sokratejskim i potocznym) i procesie twórczym. II część to refleksje nad sytuacją literaturze w świecie, gdzie główna staje się jej funkcja etyczna. Tytuł, nawiązujący do horacjańskiej tradycji programów poet., opatrzył Miłosz znakiem zapytania - być może we współcz. świecie nie jest niezbędne określenie ścisłych reguł tworzenia; ważna staje się świadomość poety, iż zawsze powinien stawać po stronie dobra. Wiersz ma - częstą w literaturze Miłosza - postać dyskursu, stąd jego prozaizacja (brak rytmu, niepoetycka leksyka, zdanie o długości uzależnionej od toku myśli, komunikatywność języka)

Co to jest Ars poetica? w Słownik definicji A .