ateneum pmo naukowe co to znaczy

Co oznacza Pismo naukowe i literackie \. Ateneum? Co to jest: miesięcznik wydawany w Warszawie

Co znaczy "ateneum. Pismo naukowe i literackie"

Definicja "ATENEUM. PISMO NAUKOWE I LITERACKIE": miesięcznik wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. "Revue des Deux Mondes", zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; red. pisma byli między innymi P. Chmielowski i I. Chrzanowski, współprac. między innymi A. Brckner, N. Żmichowska, J. I. Kraszewski, B. Prus (Kroniki). Pismo o wszechstronnej tematyce, reprezentowało światopogląd pozytywist. ( pozytywizm); na łamach "A." ukazywały się zapowiedzi, recenzje utworów lit. pol. i obcej; skupiało najznakomitszych badaczy, historyków lit. i krytyków; odgrywało rolę popularyzatora wiedzy, nauk. i lit. nowinek

Co to jest Pismo naukowe i literackie"\. "Ateneum w Słownik definicji A .