beniowski co to znaczy

Co oznacza Beniowski? Co to jest: nigdy nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego, złożony z

Co znaczy Beniowski

Definicja BENIOWSKI: nigdy nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego, złożony z 10 pieśni i licznych luźnych fragmentów, z których 5 ukazało się w 1841 r., dalsze powstawały do 1846, całość wyd. w zrekonstruowanym poprzez J. Kleinera układzie w 1921. Tematem wątku fabularnego są dzieje M. Beniowskiego, szlachcica pochodzenia węg., konfederata barskiego, popularnego niemal w całej Europie dzięki Pamiętnikom, na których oparł się Słowacki kreując postać swego bohatera. Spolszczony zubożały szlachcic pozbawiony został nadzwyczajnych cech bohatera romant., a jego dzieje są tylko tłem tematów poruszonych w dygresjach. Te mają wyraźnie zróżnicowany charakter: deklaratywny, biograficzny albo polemiczny, i zawierają komentarze do wydarzeń hist., własnej twórczości, spraw osobistych, a również uwagi o niechętnych Słowackiemu krytykach i recenzentach. Oba ciągi tematyczne - fabuła i dygresje - przeplatają się ze sobą, niekiedy wzajemnie uzupełniają. Satyr. obraz pol. emigracji w utworze nabrał ostatecznego kształtu bezpośrednio po słynnym spotkaniu, które zorganizował w 1840 r. E. Januszkiewicz celem uczczenia faktu objęcia poprzez A. Mickiewicza katedry lit. słowiańskich w Collge de France. Wzajemnie wyrażone poprzez aktualnych tam Słowackiego i Mickiewicza uznanie i wygłoszone improwizacje zostały w prasowym artykule Januszkiewicza tendencyjnie zmienione, na co Słowacki odpowiedział Pieśnią V poematu. W następnych dygresjach, w okolicy programu poet. i świadomości znaczenia własnej literaturze, składa autor hołd wielkości J. Kochanowskiego, z goryczą wypowiada słowa o samotności i niezrozumieniu, czyni aluzję do wygłoszonych na uczcie improwizacji, atakuje wieszcza za przypisywane mu słowianofilstwo, przeciwstawia się jego drodze poet. głosząc prawo do swojej odrębności słowami: "Pójdę gdzie indziej! - i Lud pójdzie za mną!" Cały utwór ma charakter rozmowy pomiędzy narratorem a słuchaczem-czytelnikiem, świadkiem polemik, czasem bezpośrednim adresatem wypowiedzi. Oryginalność dzieła przejawia się między innymi w koncepcji bohatera, w swobodnym toku wypowiedzi - narracji przechodzącej w lir. refleksję, deklarację uczuć albo bezpośredni zwrot do czytelnika lub także dialog, otwartej kompozycji i mistrzostwie poet. wyrażającym się w oktawie stosowanej z sporą lekkością. Poemat został przyjęty z uznaniem nie tylko czytelników, lecz i współcz. Słowackiemu krytyki lit. Konwencja gatunku została twórczo wykorzystana w kolejnym stuleciu poprzez J. Tuwima w Kwiatach polskich

Co to jest Beniowski w Słownik definicji B .