fircyk co to znaczy

Co oznacza fircyk? Co to jest: we Francji nazywany petit--maître; w Polsce: fraczek, trzpiot

Co znaczy Fircyk

Definicja FIRCYK: we Francji nazywany petit--maître; w Polsce: fraczek, trzpiot, kawaler modny. Istotna postać w sztuce rokoka. Złoty młodzieniec, libertyn, uwodziciel. Lit. pol. obdarzyła go cechami pozytywnymi: epikurejską radością życia, niechęcią do sarmackich wad. F. przybierał pozę filozofa akceptującego nowe hasła i programy. Własną "europejskość" podkreślał nosząc franc. strój. Potępiany poprzez Sarmatów, z czasem traktowany niechętnie również poprzez oświeconych Polaków jako bezmyślny naśladowca obcych wzorów, odrzucający narod. tradycje. Różnie przedstawiany: w satyrach A. Naruszewicza i F. Bohomolca był kosmopolitą, w Fircyku w zalotach F. Zabłockiego - sympatycznym, obytym towarzysko, bystrym i wykształconym, aczkolwiek nie wolnym od wad młodzieńcem

Co to jest fircyk w Słownik definicji F .