rzewuski henryk co to znaczy

Co oznacza Henryk Rzewuski? Co to jest: powieściopisarz i dziennikarz. Pochodził z rodz. magnackiej

Co znaczy Rzewuski henryk

Definicja RZEWUSKI HENRYK: powieściopisarz i dziennikarz. Pochodził z rodz. magnackiej. Z domu wyniósł kult przeszłości i tradycji szlacheckiej. Uczestnik kampanii 1809 r. Członek masonerii, organizator loży Orzeł Biały w Petersburgu. W trakcie jednej z licznych podróży poznał w Odessie A. Mickiewicza (1825), wziął udział w wycieczce na Krym. W l. 1840-50 współpracował z "Tygodnikiem Petersburskim" i przewodził ekipie lit., tak zwany koterii petersburskiej. W 1850 r. zamieszkał w Warszawie; został - ku oburzeniu rodaków - urzędnikiem do szczególnych poruczeń przy I. Paskiewiczu. W 1851 r. założył, subsydiowany poprzez rząd carski, "Dziennik Warszawski", przy którym skupił grupę znakomitych pisarzy. W 1856 r. osiadł w dobrach cudnowskich. W Mieszaninach obyczajowych (1841-43) wyłożył poglądy na kulturę. W lit. romant. cenił jej zainteresowanie przeszłością, lecz zarzucał wytyczanie narodowi błędnej drogi. Był przekonany, iż kultury narod. rosną, a później giną (na przykład Grecja i Rzym) - ten mechanizm dokonuje się w Polsce. Za nieuniknione uważał wchłonięcie kultury pol. poprzez silniejszą - rosyjską. Wkładem pol. w kulturę ros. miała być tradycja szlachecka - bronił jej jako źródła odrębności i oryginalności lit. pol. Swój program polit. określił w Wędrówkach umysłowych (1851). Uznając religię za jedyną podstawę życia społ., twierdził, iż Opatrzność wyznaczyła każdemu narodowi jego zadania. Ich realizacja dokonuje się poprzez przechowanie nieskażonej tradycji (w Polsce strzegą jej arystokracja i szlachta), a nie poprzez zmiany - rozwój (postęp) uważał za przejaw sprzeciwiania się woli Boga. Poglądy Rz. budziły oburzenie Polaków - uznano go za krańcowego konserwatystę, a nawet zdrajcę narodu. Debiutem lit. Rz. było arcydzieło pamiętnikarstwa Pamiątki Soplicy. później napisał sporo słabych powieści w typie romansu hist. o ambicjach poznawczych. W Listopadzie (1845-46) i Zaporożcu (1854), których akcja rozgrywa się w XVIII w., utrwalił stan świadomości przeciętnego szlachcica. Biografie bohaterów uzupełnił obszernymi przypisami - sukces hist. zainteresowań Rz., autora nie wydanej w całości Historii cywilizacji ludzkiej. Aczkolwiek deklarował obiektywizm, przedstawił Stanisława Augusta i jego dwór jako ludzi bez zasad moralnych. Gloryfikował z kolei konfederatów barskich (Listopad). Inne utwory Rz. to: powieść hist. Zamek krakowski (1847-48) - akcja w XVI w., Rycerz Lizdejko (1851-52) - akcja w XVII w., Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego (1856-57) - pastisz, długo uchodzący za autentyk z epoki saskiej, Niebajki (1850-51) - zestaw opowiadań, Paź złotowłosy (1853) - utwór o tematyce fantastyczno-alegor

Co to jest Henryk Rzewuski w Słownik definicji R .