testament co to znaczy

Co oznacza Mój Testament? Co to jest: poet. testament J. Słowackiego jest słowem ostatniej woli

Co znaczy Testament mój

Definicja TESTAMENT MÓJ: poet. testament J. Słowackiego jest słowem ostatniej woli poety-wygnańca, który świadom samotności i niezrozumienia chce przedstawić swój pogląd na rolę poety i jego literaturze w życiu narodu. Zwraca się do przyjaciół, a za ich pośrednictwem do wszystkich rodaków i prosi, by przekazali innym, iż zawsze był wspólnie myślami i "Nigdy mi, kto szlachetny, nie był bez zaangażowania", a również "Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode", służąc jej swoją twórczością. Od podkreślenia, iż spełnił patriotyczny wymóg, pisarz przechodzi do nakazu adresowanego do potomnych - walki o wolność i godność: "A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, / Jak kamienie poprzez Boga rzucane na szaniec!", złożenia w ofierze nawet życia. Własną twórczość nazywa "siłą fatalną" o dużej mocy sprawczej, która po śmierci jej autora zwyczajnych "zjadaczy chleba - w aniołów przerobi", aby stali się ludźmi wrażliwymi na wartości duchowe

Co to jest Mój Testament w Słownik definicji T .