traktat poetycki co to znaczy

Co oznacza Poetycki Traktat? Co to jest: programowy poemat Cz. Miłosza, rozpoczynający się słowami

Co znaczy Traktat poetycki

Definicja TRAKTAT POETYCKI: programowy poemat Cz. Miłosza, rozpoczynający się słowami: "Mowa rodzinna niechaj będzie prosta", i akcentujący specyficzność jęz. literaturze: "rozkołysanie rytmu, sen, melodia" ( klasycyzm). Miłosz kreśli sylwetki twórców, charakteryzuje poezję Młodej Polski, 20-lecia międzywojennego i czasów okupacji - twierdzi, iż nadmiernie zawęziła krąg podejmowanych problemów, ustępując miejsca prozie. Domaga się od poetów refleksji filoz., obrony humanist. wartości. Twierdzi, iż kształtowanie historii jest moralnym obowiązkiem człowieka. Uwikłaniu w dzieje przeciwstawia Naturę - sferę wolności, umożliwiającej doznawanie urody życia (fragm. Duch dziejów i Natura)

Co to jest Poetycki Traktat w Słownik definicji T .