malinowym chruśniaku co to znaczy

Co znaczy Chruśniaku Malinowym W słownik. Co to jest erotyków B. Leśmiana z t. Łąka (1920

Co znaczy W malinowym chruśniaku

Definicja W MALINOWYM CHRUŚNIAKU: cykl erotyków B. Leśmiana z t. Łąka (1920). Bezpośrednie wyznanie uczuć zastępuje pisarz zmysłowym opisem sytuacji: spotkanie w zamkniętej przestrzeni chruśniaka, z bliska oglądana przyroda - widoczne niekoniecznie niebrzydkie szczegóły, intensywność zapachów, fascynacja ciałem kobiety. Miłość pojmowana jako kontemplowanie drugiej osoby (wpływ poglądów A. Schopenhauera) sprawia, iż z natury zmienny świat zatrzymuje się, trwa.

Słownik W Sieci:
Co znaczy Kisielewskiego, gdzie obraz mieszczańskiej rodziny Chomińskich i życiowych wyborów ich córki Julii staje się sposobnością do zarysowania konfliktu młodych ze starymi i rozważań o wartościach w życiu w malinowym chruśniaku.
Słownik Wizyjność:
Co znaczy lit. nie mającego charakteru mimetycznego, będącego tworem wyobraźni, ujawniającego się we śnie, widzeniu, objawieniu, na przykład w III cz. Dziadów A. Mickiewicza Widzenie ks. Piotra czy Sen Ewy w malinowym chruśniaku.
Słownik "Wędrowiec":
Co znaczy Warszawie w l. 1863-1906, w składzie redakcji pracowali między innymi A. Dygasiński, B. Prus, A. Sygietyński, S. Witkiewicz. Zainteresowania społ. publicystów i pisarzy skupiały się na chłopstwie i w malinowym chruśniaku.
Słownik Worcell Henryk, Właśc. Tadeusz Kurtyka:
Co znaczy Debiutancka powieść z życia kelnerów Zaklęte rewiry (1936) - utwór o charakterze środowiskowo-autobiograficznym, stanowi istotną pozycję w nurcie międzywojennego autentyzmu. Kluczową tematyką w malinowym chruśniaku.
Słownik Woroszylski Wiktor:
Co znaczy dziennikarz. Studiował polonistykę na Uniw. Łódzkim. W młodości żarliwy wyznawca ideologii komunistycznej. 3 lata pobytu w ZSRR (w 1952-55 studiował w Instytucie Literatury w Moskwie) były czasem w malinowym chruśniaku.

Co to jest Chruśniaku Malinowym W w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: