sieci co to znaczy

Co znaczy Sieci W słownik. Co to jest A. Kisielewskiego, gdzie obraz mieszczańskiej rodziny

Co znaczy W sieci

Definicja W SIECI: dramat J. A. Kisielewskiego, gdzie obraz mieszczańskiej rodziny Chomińskich i życiowych wyborów ich córki Julii staje się sposobnością do zarysowania konfliktu młodych ze starymi i rozważań o wartościach w życiu poświęconym sztuce albo tylko własnej wygodzie. Zdolna artystka malarka, nazywana "szaloną Julką", kocha się w młodym literacie Jerzym Boreńskim, staje wobec tego przed wyborem pełnej niezależności od rodzinnych i środowiskowych konwenansów, ze świadomością jednak niepewności materialnej i konsekwencji trudnych do przyjęcia poprzez młodsze siostry. Rozumie argumenty matki, podziela także pogląd swych rówieśników na potrzebę swobody artyst., wybiera więc typowego filistra sędziego Rolewskiego, gdyż obawia się samodzielności, niedostatku i zerwania z swoją rodziną. Tytuł jest rodzajem oskarżenia młodych o pozory buntu wobec stereotypu wychowania, zbyt szybką rezygnację z podejmowanej walki. Autor wyraźnie ukazuje, iż sztuka wymaga pełnego poświęcenia, nie znosi kompromisu i tak właśnie w dramacie postąpił Jerzy Boreński, on także osiągnął efekt. W utworze zatarte zostały granice rodzajów lit., rozbudowane didaskalia nabierają charakteru epickiej narracji naturalnie przechodzącej w dialog, brak także podziału na akty i sceny.

Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy dziennikarz i działacz polit., aktywny uczestnik obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działał w KEN, w Komisjach Sejmu Czteroletniego, uczestniczył w opracowaniu tak zwany w sieci.
Słownik Wańkowicz Melchior:
Co znaczy dziennikarz, twórca pol. reportażu lit. Studiował w krakowskiej Szkole Nauk Polit. i prawo na UJ (ukończył na UW). Podoficer Związku Strzeleckiego. W l. 1917-18 żołnierz w Korpusie Polskim w Rosji w sieci.
Słownik Wizyjność:
Co znaczy lit. nie mającego charakteru mimetycznego, będącego tworem wyobraźni, ujawniającego się we śnie, widzeniu, objawieniu, na przykład w III cz. Dziadów A. Mickiewicza Widzenie ks. Piotra czy Sen Ewy w sieci.
Słownik Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pseud. Witkacy:
Co znaczy powieściopisarz, dramaturg, teoretyk kultury, malarz, fotografik, otoczony legendą mistyfikatora, ekscentryka i skandalisty. Syn Stanisława W., którego dom skupiał elitę artyst. i intelektualną w sieci.
Słownik Weryzm:
Co znaczy zapoczątkowany we Włoszech w ostatniej ćwierci XIX w., zbliżony do naturalizmu, postulujący max. wierność wobec rzeczywistości pozaliterackiej. Charakterystyczne było dla niego zainteresowanie w sieci.

Co to jest Sieci W w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: