witkiewicz stanław co to znaczy

Co znaczy Stanisław Witkiewicz słownik. Co to jest artyst., prozaik, malarz. Tata Stanisława

Co znaczy Witkiewicz stanisław

Definicja WITKIEWICZ STANISŁAW: krytyk artyst., prozaik, malarz. Tata Stanisława Ignacego W. l. 1864-68 spędził w Tomsku ( tata - powstaniec styczniowy - został zesłany na Syberię). W l. 1868-71 studiował malarstwo w Petersburgu, a w 1872 - w Monachium. Po powrocie do Polski (1875) zajął się malarstwem i ilustratorstwem; od 1884 r. zamieszczał w "Wędrowcu" artykuły krytyczne (był kierownikiem artyst. pisma). Chory na gruźlicę, w 1890 r. zamieszkał w Zakopanem, gdzie odkrył sztukę góralską - twierdził, iż przetrwała w niej niczym nie skażona kultura pol. Był twórcą tak zwany stylu zakopiańskiego w architekturze i rzemiośle artyst. (studium Styl zakopiański, 1906). Rozważania o kulturze górali zawarł w cyklu opowiadań Na przełęczy. Wyobrażenia i obrazy z Tatr (1891) i szkicu Po latach (1905). W t. Z Tatr (1907) zamieścił między innymi opowiadania z życia górali (Wojtek Gondara, Jędrek Cajka, Zośka Galicka) i tłum. L. Tołstoja na gwarę podhalańską. Jako krytyk bronił autonomiczności sztuki, żadał zmiany mierników oceniania dzieła ("nie co, ale jak"). Dowodził, iż malarstwo J. Matejki zawdzięcza sławę randze tematu, a nie doskonałości wykonania (zarzut ubogiej kolorystyki i braku perspektywy). Poglądy te wyraził w Sztuce i krytyce u nas (1891) - zbiorze artykułów z czasopism (gł. z "Wędrowca"). Stosowanej w Panu Tadeuszu technice obrazowania poświęcił rozprawę Mickiewicz jako kolorysta. W wyd. od 1900 r. książkach o sztuce zmodyfikował własne zapatrywania - docenił wartość jej narod. i społ. funkcji (Juliusz Kossak, 1900; Aleksander Gierymski, 1903; Matejko, 1908).

Słownik "Wędrowiec":
Co znaczy Warszawie w l. 1863-1906, w składzie redakcji pracowali między innymi A. Dygasiński, B. Prus, A. Sygietyński, S. Witkiewicz. Zainteresowania społ. publicystów i pisarzy skupiały się na chłopstwie i witkiewicz stanisław.
Słownik Węgierski Tomasz Kajetan:
Co znaczy Naruszewicza. Cudowne dziecko lit. oświec. - debiutował jako 15-letni chłopiec wierszami zamieszczonymi w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych . Jego talent ujawnił się już w szkole (jezuickie witkiewicz stanisław.
Słownik Wiesław:
Co znaczy sielanka K. Brodzińskiego, ogłoszona w Pamiętniku Warszawskim , inna niż dotychczasowe. Autor wyidealizował wieś, przedstawił ją jako krainę szczęśliwości i harmonii, nieskażoną cywilizacją witkiewicz stanisław.
Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy dziennikarz i działacz polit., aktywny uczestnik obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działał w KEN, w Komisjach Sejmu Czteroletniego, uczestniczył w opracowaniu tak zwany witkiewicz stanisław.
Słownik Wiersz Słoty O Zachowaniu Się Przy Stole Zw. W. S. O Chlebowym Stole:
Co znaczy fotokopiom sporządzonym poprzez S. Vrtel-Wierczyńskiego. Oryginał został zniszczony w 1944 r. Pierwszy utwór, którego twórca ujawnił własne nazwisko (przezwisko?). Wg określeń J. Wiesiołowskiego witkiewicz stanisław.

Co to jest Stanisław Witkiewicz w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: