kroniki co to znaczy

Co oznacza Kroniki? Co to jest: forma publicystyki uprawianej poprzez B. Prusa pośrodku około 40

Co znaczy Kroniki

Definicja KRONIKI: forma publicystyki uprawianej poprzez B. Prusa pośrodku około 40 lat i publikowanej w dziennikach albo tygodnikach. Całość wyraża się liczbą 1100 felietonów ogłaszanych w "Kurierze Warszawskim" i "Kurierze Codziennym" (felietony wielotematyczne z sporym poczuciem humoru), "Tygodniku Ilustrowanym" (jednotematowa kronika eseistyczna), "Ateneum" (kroniki-rozprawy o ambicjach naukowych) i krótko w paru innych czasopismach. W pełnym wydaniu książkowym, przygotowanym w l. 1953-70 poprzez Z. Szweykowskiego, k. zajęły 20 tomów. Prus chętnie posługiwał się elementami fikcji lit., łączył w tekście zdarzenia rzeczywiste i zmyślone, zamieszczał fragmenty listów i pamiętników, scenki dialogowe i anegdoty, stylistyka bliska była poetyce gawędy ustnej, czasem humoreski, sprawozdania, a nawet artykułu nauk.; umiejętnie bawił i moralizował. Był felietonistą zadziornym, regularnie nieustępliwym, przestrzegał jednak zasady, o której pisał w "Niwie": "W publicystyce [...] nie chodzi o to, iż jeden drugiemu od czasu do czasu nawymyśla, lecz o to, by jeden i drugi notowali istotne fakty, podawali porady praktyczne"

Co to jest Kroniki w Słownik definicji K .