bolesław bierut co to znaczy

Definicja BIERUT BOLESŁAW w historii Polski: robotniczego; od 1912 członek PPS?Lewicy, od 1918 KPP

Definicja BIERUT BOLESŁAW

Co to znaczy BIERUT BOLESŁAW: pseudonim Tomasz, Janowski (1892-1956) - działacz ruchu robotniczego; od 1912 członek PPS?Lewicy, od 1918 KPP; aktywnie działał we władzach Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych (1919-1924); w l. 1926-27 był kierownikiem Centralnej Techniki KPP, a w 1927 członkiem Tymczasowego Sekretariatu KC KPP; w l. 1930-1931 z ramienia Międzynarodówki Komunistycznej działał w Bułgarii, Czechosłowacji, Austrii; po klęsce wrześniowej w 1939 przebywał na terenach zajętych poprzez ZSRR; w 1943 został ściągnięty do Warszawy i wszedł do władz PPR (członek sekretariatu KC); był współtwórcą a następnie przewodniczącym KRN; w l. 1947-1952 prezydent Polski oficjalnie uchodzący za bezpartyjnego; na plenum sierpniowo?wrześniowym w 1948 został wybrany na sekretarza generalnego PPR; w l. 1948-1954 przewodniczący, a w l. 1954-56 I sekretarz KC PZPR; w l. 1952-1954 prezes Porady Ministrów; uległy wobec Stalina, ponosi odpowiedzialność za zbrodnie stalinowskiego aparatu represji; zmarł w Moskwie.

Czym jest Bolesław Bierut znaczenie w Słownik definicji B .