ariostyzm co to znaczy

Co znaczy Ariostyzm słownik. Co to jest w epice poet., wyrażająca się w stosowaniu ironii, groteski

Co znaczy Ariostyzm

Definicja ARIOSTYZM: tendencja w epice poet., wyrażająca się w stosowaniu ironii, groteski, konstruowaniu urozmaiconych fabuł z elementami fantastyki. W lit. pol. ujawnił się m. in. w Monachomachii I. Krasickiego i Beniowskim J. Słowackiego.

Słownik Adwokat I Róże:
Co znaczy Szaniawskiego, uznawany za jeden z najwybitniejszych w lit. pol. W 1929 r. został wystawiony poprzez 8 teatrów w Polsce, w 1930 r. ukazał się w wyd. książkowym (wspólnie z Ptakiem i Żeglarzem). W ariostyzm.
Słownik Anka:
Co znaczy wierszy W. Broniewskiego, poświęconych tragicznie zmarłej córce poety. Regularnie porównywany do Trenów J. Kochanowskiego. Pojawiają się w nim motywy typowe dla literaturze funeralnej: rozpacz ariostyzm.
Słownik Autotematyzm:
Co znaczy poprzez A. Sandauera na ustalenie techniki pisarskiej polegającej na wprowadzeniu do utworu lit. wypowiedzi odsłaniających przed czytelnikiem mechanizm tworzenia dzieła, tajniki warsztatu autora i ariostyzm.
Słownik Austeria:
Co znaczy Stryjkowskiego obrazująca życie nie istniejącej już, archaicznej społeczności żyd., tworząca wspólnie z wcześniejszymi Głosami w ciemności i późniejszym Snem Azrila rodzaj tryptyku. Miejscem zdarzeń ariostyzm.
Słownik Apel:
Co znaczy Andrzejewskiego z t. Noc i inne opowiadania, powstało już w 1942 r. i obrazuje tragizm ludzi spędzonych na apelu oświęcimskim. Należy do zbioru, gdzie Andrzejewski próbuje wystąpić w roli wielkiego ariostyzm.

Co to jest Ariostyzm w Słownik definicji A .

  • Dodano:
  • Autor: