ariostyzm co to znaczy

Co oznacza ariostyzm? Co to jest: tendencja w epice poet., wyrażająca się w stosowaniu ironii

Co znaczy Ariostyzm

Definicja ARIOSTYZM: tendencja w epice poet., wyrażająca się w stosowaniu ironii, groteski, konstruowaniu urozmaiconych fabuł z elementami fantastyki. W lit. pol. ujawnił się m. in. w Monachomachii I. Krasickiego i Beniowskim J. Słowackiego

Co to jest ariostyzm w Słownik definicji A .