tygodnik powszechny co to znaczy

Co oznacza Powszechny Tygodnik? Co to jest: katolicki tygodnik społ.-kult. o zasięgu ogólnopolskim

Co znaczy "tygodnik powszechny"

Definicja "TYGODNIK POWSZECHNY": katolicki tygodnik społ.-kult. o zasięgu ogólnopolskim, wyd. w Krakowie. W III 1953 r. został zawieszony i przekazany poprzez władze Stowarzyszeniu Pax. Reaktywowany w XII 1956 działał do XII 1981, gdy ponownie został zawieszony. Wznowiony w VI 1982 wychodzi do dziś. Jest adresowany raczej do inteligencji. Założycielami i I red. byli ks. J. Piwowarczyk, K. Turowski i J. Turowicz - późniejszy wieloletni red. naczelny. Z pismem współpracowali wybitni pisarze i publicyści (między innymi A. Gołubiew, P. Jasienica, S. Kisielewski, Z. Kubiak, H. Malewska, J. J. Szczepański, L. Tyrmand, J. Zawieyski) i uczeni (((między innymi J. Błoński, S. Barańczak, W. Borowy, W. Czapliński, S. Kieniewicz, J. Kleiner, W. Maciąg, S. Pigoń, S. Skwarczyńska, I. Sławińska, ks. J. Tischner). "T. P." jest otwarty na dialog światopoglądowy, oparty na wzajemnym szacunku i tolerancji. Pismo podejmuje bardzo bogatą tematykę (ze szczególnym uwzględnieniem teologicznej). Sporo miejsca poświęca historii (na przykład dyskusje wokół powstań narod., pol. Września, sylwetek bohaterów narod.) i kulturze (lit. i sztuce). "T. P." wypracował swoją koncepcję kultury otwartej, obejmującej zjawiska wywodzące się z innej niż katolicka inspiracji. Omawia różne fakty lit. (((na przykład artykuły o nowych tendencjach w lit. i sztuce), informuje o wydarzeniach kult. (cykle Wśród książek, Z notatnika recenzenta, Spotkania literackie, Chodząc po księgarniach i tym podobne), publikuje utwory pisarzy pol. i zagranicznych, zamieszcza wywiady z twórcami, ogłasza konkursy lit. Aktywnie uczestniczy w Tygodniach Kultury Katolickiej. poprzez długi moment swojego istnienia zapewnił sobie znaczne miejsce w życiu społ.-kult. Polski

Co to jest Powszechny Tygodnik w Słownik definicji T .