wojtyła karol józef papież co to znaczy

Co znaczy Wojtyła Karol Józef, papież Jan Paweł II, pseud. Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda

Co znaczy Wojtyła karol józef, papież jan paweł ii, pseud. Andrzej jawień, stanisław andrzej gruda, piotr jasień

Definicja WOJTYŁA KAROL JÓZEF, PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, PSEUD. ANDRZEJ JAWIEŃ, STANISŁAW ANDRZEJ GRUDA, PIOTR JASIEŃ: teolog, filozof, pisarz, dramaturg. W 1938 r. zaczął studia polonistyczne na UJ. W okresie okupacji studiował na wydziale teologii UJ i w konspiracyjnym seminarium duchownym w Krakowie. Wspólnie z M. Kotlarczykiem prowadził sekretny Teatr Rapsodyczny. Po święceniach kapłańskich (1946) 2 lata studiował w Rzymie. Od 1954 r. pracował naukowo na wydziale filozoficznym KUL. W 1967 r. został mianowany kardynałem, a w 1978 r. wybrany papieżem Kościoła katolickiego. Wiersze publikował pod pseudonim w prasie katolickiej. I wyd. książkowe utworów W. ukazało się w 1980 r. (Poezje i dramaty). Trudna w odbiorze, posługująca się symbolem i paradoksem literatura W. miewa charakter intelektualnej medytacji, refleksji etyczno-egzystencjalnej (Rozważania o śmierci), społ.-moralnej (Kamieniołom), rel. (Kościół), narod. (Myśląc Ojczyzna) albo jest zapisem mistycznego doświadczenia (Pieśń o Bogu ukrytym, Pieśń o blasku wody, Myśl jest przestrzenią dziwną). W dramatach stworzonych w okresie okupacji (Hiob, Jeremiasz) autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o sedno tragicznych wydarzeń. Napisany po wojnie Brat naszego Boga konfrontuje na przykładzie losów A. Chmielowskiego - brata Alberta postawę artysty z postawą maksymalisty etycznego. Moralitetem jest dramat Przed sklepem jubilera. W utworach scenicznych W. dyskurs dominuje nad elementami widowiskowymi. Twórczość lit. Jana Pawła II wzbudza wielkie zainteresowanie, jego utwory zostały przetłumaczone na sporo języków.

Słownik W Warszawie:
Co znaczy zamykający t. Ocalenie (1945), słowo rozterek poety. Pragnie on tworzyć radosną, opiewającą piękno sztukę (bez niej zginie wasz świat ), buntuje się przeciw roli płaczki żałobnej , wie, iż ciągłe wojtyła karol józef, papież jan paweł ii, pseud. andrzej jawień, stanisław andrzej gruda, piotr jasień.
Słownik W Małym Domku:
Co znaczy obrazuje środowisko małomiasteczkowej inteligencji galicyjskiej. Młody doktor decyduje się na małżeństwo z uwiedzioną przezeń prostą kobietą, aczkolwiek ma świadomość, iż związek ten uniemożliwi mu wojtyła karol józef, papież jan paweł ii, pseud. andrzej jawień, stanisław andrzej gruda, piotr jasień.
Słownik W Weronie:
Co znaczy C. Norwida, wprowadzony również - jako pieśń - do komedii Noc tysięczna druga. Powstał pod wrażeniem zwiedzania rzekomych domów Montecchich i Capulettich i fałszywego grobu Romea i Julii. Realist wojtyła karol józef, papież jan paweł ii, pseud. andrzej jawień, stanisław andrzej gruda, piotr jasień.
Słownik Wiechecki Stefan, Pseud. Wiech:
Co znaczy Popularność przyniosły mu felietony i humoreski odtwarzające sposób bycia i język mieszkańców przedwojennych peryferyjnych dzielnic Warszawy, między innymi Znakiem tego (1936), Wiadomo - stolica wojtyła karol józef, papież jan paweł ii, pseud. andrzej jawień, stanisław andrzej gruda, piotr jasień.
Słownik Witkowska Alina:
Co znaczy IBL PAN, członek PAU, badaczka lit. 1. poł. XIX w. stosująca w swych pracach sposoby przejęte z historii idei, psychologii społ. i socjologii. Autorka wielu opracowań lit. romantycznej, między wojtyła karol józef, papież jan paweł ii, pseud. andrzej jawień, stanisław andrzej gruda, piotr jasień.

Co to jest Wojtyła Karol Józef, papież Jan Paweł II, pseud. Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: