kniaźnin franczek dionizy co to znaczy

Co oznacza Kniaźnin Franciszek Dionizy? Co to jest: pisarz, tłumacz, sekretarz i nadworny pisarz i

Co znaczy Kniaźnin franciszek dionizy

Definicja KNIAŹNIN FRANCISZEK DIONIZY: pisarz, tłumacz, sekretarz i nadworny pisarz i dramatopisarz A. K. Czartoryskiego. Debiutował w 1773 r. publikując w "Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych" przekłady lit., osobno wydał Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych (1773), tłumaczył Anakreonta, P. Metastasia i J. Macphersona. Kolejno ukazały się Bajki (1776), Erotyki (1779) i pieśni łacińskie Carmina (1781). W dalszym okresie twórczości K. zaznacza się nurt patriotyczno-sentymentalny, na przykład w tomie Poezje (1787-88), i ludowo-patriotyczny w operach Cyganie (1786), Matka Spartanka (1786) i w tragedii Hektor (1792). Część twórczości K. poświęca wizji tradycji narod. i sprawom odnowy państwie, to są utwory: Do wąsów, Na stoletni obchód zwycięstwa Jana III pod Wiedniem, Do Zgody, Na sejm 1788, Hejnał dziennie Trzeci Maja (1792). Ostatnim utworem pogrążającego się w chorobie psychicznej poety była katastroficzna rzecz o stworzeniu kościuszkowskim Na rewolucję (1794). Największy kunszt osiągnęła liryka miłosna K., początkowo bliska barokowemu konceptyzmowi, potem zawierająca wyraźne przedmioty sentymentalnej prostoty, zapowiadająca nowy sposób widzenia świata

Co to jest Kniaźnin Franciszek Dionizy w Słownik definicji K .