kupiec kształt podobieństwo co to znaczy

Co oznacza Kupiec, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego? Co to jest: dramat M

Co znaczy Kupiec, to jest kształt a podobieństwo sądu bożego ostatecznego

Definicja KUPIEC, TO JEST KSZTAŁT A PODOBIEŃSTWO SĄDU BOŻEGO OSTATECZNEGO: dramat M. Reja; przeróbka z łaciny dramatu humanisty niem. Th. Naogeorga Mercator, seu Iudicium (1540). Umierającego kupca próbuje ratować od potępienia ksiądz, spieszy także z pomocą temu śmiertelnikowi anioł pouczając, iż dla zbawienia główna jest wiara. Kupiec zostaje przyjęty do nieba, z kolei nadaremnie usiłują się do niego otrzymać Gwardian, Ksiądz i Biskup, ich dobre uczynki okazują się daleko niewystarczające wobec wiary Kupca. Udramatyzowany traktat teologiczny Reja jest istotnym głosem w toczonych w dobie reformacji dysputach na temat wyższości wiary nad dobrymi uczynkami, a postać Kupca może oznaczać każdego człowieka. Tok poważnych wystąpień ożywia autor elementami satyryczno-parodystycznymi, dzięki których ośmiesza nie tylko dogmaty, lecz i wybrane praktyki rel

Co to jest Kupiec, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego w Słownik definicji K .