bagnet broń co to znaczy

Co oznacza Broń Na Bagnet? Co to jest: wiersz W. Broniewskiego powst. w pierwszych dniach kwietnia

Co znaczy Bagnet na broń

Definicja BAGNET NA BROŃ: wiersz W. Broniewskiego powst. w pierwszych dniach kwietnia 1939; wobec narastającego zagrożenia ze strony III Rzeszy stał się, wg słów autora, "poetyckim rozkazem mobilizacyjnym", wierszem-apelem wzywającym do obrony zagrożonego państwie; dostępny w antologiach wyd. konspiracyjnie w okresie wojny. Paralele pomiędzy słowami dom - Polska, wróg - podpalacz domu nadają przekazowi poet. sporą sugestywność, ukonkretniają abstrakcyjne definicja ojczyzny. Znaczny sedno mają wersy określające miejsce twórcy i jego literaturze w nadchodzącej walce, jednoznacznie brzmi przekaz: "Ogniomistrzu i serc, i słów, / poeto, nie w pieśni troska. / Dzisiaj wiersz - to strzelecki rów, / okrzyk i rozkaz". Literatura-oręż to definicja regularnie występujące w twórczości Broniewskiego, podobnie jak żądanie zaangażowania dzieła lit. Adresatem lir. poety jest czytelnik, a bezpośrednie zwroty do niego zwiększają ekspresywność wypowiedzi, na którą złożona jest również toniczny charakter strofy wersyfikacyjnej

Co to jest Broń Na Bagnet w Słownik definicji B .