bajronizm co to znaczy

Co oznacza Bajronizm? Co to jest: zespół tendencji lit., ideowych i obycz. z 1. poł. XIX w

Co znaczy Bajronizm

Definicja BAJRONIZM: zespół tendencji lit., ideowych i obycz. z 1. poł. XIX w., powstały pod wpływem legendy G. Byrona. B. ukształtował specyficzny typ bohatera: wybitnej jednostki skłóconej za światem, buntującej się przeciw obowiązującemu porządkowi społ., kierującej się swoją moralnością, aktywnej. To jest człowiek zdolny do ogromnych uczuć, przeżywający wewn. konflikt, nie osiągający nigdy spokoju. B. ujawniał się także w odrzuceniu rygorystycznych reguł lit., wprowadzeniu do utworów wątków hist. i orientalnych. Preferował gat. graniczne, na przykład balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny. W lit. europ. regularnie wiązał się z dążeniami niepodległościowymi. W Polsce wywarł wpływ na twórczość A. Mickiewicza, J. Słowackiego, S. Goszczyńskiego i A. Malczewskiego

Co to jest Bajronizm w Słownik definicji B .