budzyk kazimierz co to znaczy

Co oznacza Kazimierz Budzyk? Co to jest: historyk i teoretyk literatury. Studiował polonistykę na

Co znaczy Budzyk kazimierz

Definicja BUDZYK KAZIMIERZ: historyk i teoretyk literatury. Studiował polonistykę na UW. Jako pracownik Biblioteki Narodowej (1937-44) w okresie okupacji brał udział w ratowaniu pol. zbiorów bibliotecznych. Po stworzeniu warszawskim wywieziony do obozu na terenie Niemiec. Pracował w Ministerstwie Oświaty, wydawnictwie Podręcznik i Wiedza (redagował Bibliotekę Pisarzy Polskich i Obcych). Współorganizator i wicedyrektor Instytutu Badań Literackich PAN. Od 1948 r. prof. UW, twórca i kierownik (od 1955) Katedry Teorii Literatury. Najwięcej prac poświęcił lit. staropol. (zwł. renes.), interpretując ją ze stanowiska marksistowskiego (między innymi Przełom renesansowy w poezji polskiej, 1956; Szkice i materiały z literatury staropolskiej, 1955). Prowadził prace z zakresu teorii literatury (((między innymi Spór o polski sylabotonizm, 1957; Stylistyka, poetyka, teoria literatury, 1966). Zajmował się także dziejami pol. książki i drukarstwa. Był inicjatorem i red. naczelnym (do 1963) Bibliografii literatury polskiej - Nowy Korbut

Co to jest Kazimierz Budzyk w Słownik definicji B .