bujnicki teodor co to znaczy

Co oznacza Teodor Bujnicki? Co to jest: pisarz. Współred. pisma Żagary , współzałoż. i członek

Co znaczy Bujnicki teodor

Definicja BUJNICKI TEODOR: pisarz. Współred. pisma "Żagary", współzałoż. i członek skupionej wokół niego ekipy poet. Studiował historię na U. Wil. Autor literaturze lir. i satyr., zebranej w tomach Po omacku (1933) i wyróżnionym nagrodą im. Filomatów W połowie drogi (1937). Po zajęciu Wilna poprzez ZSRR współprac. z "Prawdą Wileńską" - redagował dział lit., publikował (pod pseudonim M. Lidzicki) artykuły, felietony i wiersze agitujące za nową władzą. Należał do Koła Literatów Polskich w Wilnie. Pisał teksty do kabaretu lit. "Ksantypa" i współprac. z Teatrem Młodego Widza. Został skazany poprzez pol. podziemie na śmierć za współpracę z władzą radziecką i NKWD, wyrok wykonano

Co to jest Teodor Bujnicki w Słownik definicji B .