bystroń stanław co to znaczy

Co oznacza Stanisław Jan Bystroń? Co to jest: socjolog, etnolog, historyk kultury i lit. Studiował

Co znaczy Bystroń jan stanisław

Definicja BYSTROŃ JAN STANISŁAW: socjolog, etnolog, historyk kultury i lit. Studiował na UJ, w Paryżu i Wiedniu. Kierownik katedry etnologii na Uniw. Poznańskim (od 1919), katedry socjologii na UW (od 1933 r. i po wojnie), prof. UJ, członek towarzystw nauk. we Lwowie, Warszawie, Poznaniu. Od 1933 r. członek AU. W 1933 r. dostał Złoty Wawrzyn PAL. Uważał folklor za integralną część kultury narod. Poświęcił mu liczne prace, między innymi Artyzm pieśni ludowych (1921), Wstęp do ludoznawstwa polskiego (1926), Przysłowia polskie (1933), Kultura ludowa (1936). Był autorem dzieł z zakresu historii kultury (Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, 1933-34; Warszawa, 1949), historii lit. (na przykład Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, 1922), onomastyki (Nazwiska polskie, 1927). Pośmiertnie ukazał się wybór tekstów Tematy, które mi odradzano (1980)

Co to jest Stanisław Jan Bystroń w Słownik definicji B .