antakow ajzensztat abrachamik co to znaczy

Antakow, Ajzensztat, Abrachamik, Adolpf, Aftewicz, Awtoruk, Apszek, Ardelki, Atasiak, Asmann

Polskie nazwiska na A

Nazwisko Ilość ludzi w Polsce
Austen 24 osób o nazwisku Austen
Abramow 13 osób o nazwisku Abramow
Aidamenbor 2 osoby o nazwisku Aidamenbor
Afendulidis 6 osób o nazwisku Afendulidis
Adućkiewicz 3 osoby o nazwisku Adućkiewicz
Aieksiewicz Brak obywateli o nazwisku Aieksiewicz
Andryaniak 2 osoby o nazwisku Andryaniak
Awksentiuk 10 osób o nazwisku Awksentiuk
Aksiutin 12 osób o nazwisku Aksiutin
Aleksyszyn Brak obywateli o nazwisku Aleksyszyn
Andruszysyn Jedna osoba o nazwisku Andruszysyn
Andersen 45 osób o nazwisku Andersen
Arkisiewicz 31 osób o nazwisku Arkisiewicz
Archalska Brak obywateli o nazwisku Archalska
Awrycewicz 4 osoby o nazwisku Awrycewicz
Aiszkiewicz Jedna osoba o nazwisku Aiszkiewicz
Adom Brak obywateli o nazwisku Adom
Askontowicz Brak obywateli o nazwisku Askontowicz
Austyniak Brak obywateli o nazwisku Austyniak
Alshuth 3 osoby o nazwisku Alshuth
Anusowska Brak obywateli o nazwisku Anusowska
Andrej Jedna osoba o nazwisku Andrej
Albreszyński 6 osób o nazwisku Albreszyński
Arab 3 osoby o nazwisku Arab
Alninowska Brak obywateli o nazwisku Alninowska
Abratoński Jedna osoba o nazwisku Abratoński
Asfal 10 osób o nazwisku Asfal
Akrap 2 osoby o nazwisku Akrap
Akslar 47 osób o nazwisku Akslar
Arasmus 30 osób o nazwisku Arasmus
Augustiniok 15 osób o nazwisku Augustiniok
Alzonowska Brak obywateli o nazwisku Alzonowska
Alten 12 osób o nazwisku Alten
Anszczok Brak obywateli o nazwisku Anszczok
Anufrjew Brak obywateli o nazwisku Anufrjew
Alscher 3 osoby o nazwisku Alscher
Ajduś Brak obywateli o nazwisku Ajduś
Arkuda 2 osoby o nazwisku Arkuda
Andreas 49 osób o nazwisku Andreas
Argasiński 419 osób o nazwisku Argasiński
Aleszczerikowski 6 osób o nazwisku Aleszczerikowski
Ałmazow Jedna osoba o nazwisku Ałmazow
Alma 13 osób o nazwisku Alma
Azar 7 osób o nazwisku Azar
Appelbum Brak obywateli o nazwisku Appelbum
Anner Brak obywateli o nazwisku Anner
Anopek Brak obywateli o nazwisku Anopek
Ambroszke Jedna osoba o nazwisku Ambroszke
Aromiński 10 osób o nazwisku Aromiński
Anyżko 5 osób o nazwisku Anyżko
Alexy Jedna osoba o nazwisku Alexy
Atrachimowicz 57 osób o nazwisku Atrachimowicz
Aywas 4 osoby o nazwisku Aywas
Adryjański 42 osób o nazwisku Adryjański
Ambroziek Brak obywateli o nazwisku Ambroziek
Aszmann Jedna osoba o nazwisku Aszmann
Aleksiu 20 osób o nazwisku Aleksiu
Ambrochowicz 87 osób o nazwisku Ambrochowicz
Ajdyszewski 7 osób o nazwisku Ajdyszewski
Angul Brak obywateli o nazwisku Angul
Agiert 4 osoby o nazwisku Agiert
Arno Jedna osoba o nazwisku Arno
Arwaj 224 osób o nazwisku Arwaj
Anusiewicz 514 osób o nazwisku Anusiewicz
Ajchhorst 5 osób o nazwisku Ajchhorst
Arantewicz Brak obywateli o nazwisku Arantewicz
Adamiok 166 osób o nazwisku Adamiok
Adianowski Jedna osoba o nazwisku Adianowski
Archipora Brak obywateli o nazwisku Archipora
Atamaniuk 52 osób o nazwisku Atamaniuk
Artiuch-Artiuszkiewicz Jedna osoba o nazwisku Artiuch-Artiuszkiewicz
Aptyka 27 osób o nazwisku Aptyka
Ajdomach Brak obywateli o nazwisku Ajdomach
Awdziejuk 12 osób o nazwisku Awdziejuk
Andonow 5 osób o nazwisku Andonow
Ackiewicz 47 osób o nazwisku Ackiewicz
Ambrowski Jedna osoba o nazwisku Ambrowski
Aleszczyk 340 osób o nazwisku Aleszczyk
Aprelew 3 osoby o nazwisku Aprelew
Amatuni 4 osoby o nazwisku Amatuni
Antemijczuk 5 osób o nazwisku Antemijczuk
Aleńkuc Jedna osoba o nazwisku Aleńkuc
Abaszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Abaszkiewicz
Abrahamów 12 osób o nazwisku Abrahamów
Artamonow 28 osób o nazwisku Artamonow
Adanus 3 osoby o nazwisku Adanus
Anuś Jedna osoba o nazwisku Anuś
Aniewski 4 osoby o nazwisku Aniewski
Awłosowicz Jedna osoba o nazwisku Awłosowicz
Anatko Brak obywateli o nazwisku Anatko
Alessio 3 osoby o nazwisku Alessio
Archcińska Jedna osoba o nazwisku Archcińska
Ambrus Jedna osoba o nazwisku Ambrus
Andruszek 37 osób o nazwisku Andruszek
Arkuszewicz Brak obywateli o nazwisku Arkuszewicz
Abanakowicz Brak obywateli o nazwisku Abanakowicz
Arant 12 osób o nazwisku Arant
Akar Jedna osoba o nazwisku Akar
Aab 25 osób o nazwisku Aab
Abass 5 osób o nazwisku Abass
Anusz 107 osób o nazwisku Anusz
Andrusiak 321 osób o nazwisku Andrusiak
Arzogin 7 osób o nazwisku Arzogin
Artiukiewicz Brak obywateli o nazwisku Artiukiewicz
Amiszczyk Brak obywateli o nazwisku Amiszczyk
Agaciuk Brak obywateli o nazwisku Agaciuk
Alagustyniak Brak obywateli o nazwisku Alagustyniak
Apostel 673 osób o nazwisku Apostel
Andruszak 114 osób o nazwisku Andruszak
Abłazewicz Brak obywateli o nazwisku Abłazewicz
Agacki 359 osób o nazwisku Agacki
Ankudo 18 osób o nazwisku Ankudo
Aletański 51 osób o nazwisku Aletański
Andrysowski Jedna osoba o nazwisku Andrysowski
Antrop 8 osób o nazwisku Antrop
Andronowski 16 osób o nazwisku Andronowski
Adrasińska Jedna osoba o nazwisku Adrasińska
Auzendniczek Brak obywateli o nazwisku Auzendniczek
Andryjewicz 16 osób o nazwisku Andryjewicz
Arnatowicz 11 osób o nazwisku Arnatowicz
Augustynów 11 osób o nazwisku Augustynów
Aschendorf 3 osoby o nazwisku Aschendorf
Abrahanik Jedna osoba o nazwisku Abrahanik
Ardyn 29 osób o nazwisku Ardyn
Amitschenko Brak obywateli o nazwisku Amitschenko
Andybur 45 osób o nazwisku Andybur
Armland 2 osoby o nazwisku Armland
Alechin Brak obywateli o nazwisku Alechin
Arszulik 25 osób o nazwisku Arszulik
Andzilewko 15 osób o nazwisku Andzilewko
Appelblom 2 osoby o nazwisku Appelblom
Apalczyk 58 osób o nazwisku Apalczyk
Askanas 19 osób o nazwisku Askanas
Asuwniak Brak obywateli o nazwisku Asuwniak
Ajnsztejn 2 osoby o nazwisku Ajnsztejn
Agustyniak 13 osób o nazwisku Agustyniak
Augat 3 osoby o nazwisku Augat
Aronson 2 osoby o nazwisku Aronson
Andreaczyk 2 osoby o nazwisku Andreaczyk
Andrusikiewicz 16 osób o nazwisku Andrusikiewicz
Archmirowicz Brak obywateli o nazwisku Archmirowicz
Adamczewski Wel Adamczak 2 osoby o nazwisku Adamczewski Wel Adamczak
Adrianowicz-Zawadzka Jedna osoba o nazwisku Adrianowicz-Zawadzka
Amburger 6 osób o nazwisku Amburger
Aumiler 46 osób o nazwisku Aumiler
Azarewicz 101 osób o nazwisku Azarewicz
Andrejków 100 osób o nazwisku Andrejków
Andriusiów Jedna osoba o nazwisku Andriusiów
Ażurek Brak obywateli o nazwisku Ażurek
Amer 43 osób o nazwisku Amer
Altenbergier Jedna osoba o nazwisku Altenbergier
Abrahamek 8 osób o nazwisku Abrahamek
Alepca Brak obywateli o nazwisku Alepca
Arsiewicz Jedna osoba o nazwisku Arsiewicz
Afanasiec Jedna osoba o nazwisku Afanasiec
Atkowiak Brak obywateli o nazwisku Atkowiak
Albinowski 375 osób o nazwisku Albinowski
Aisler 6 osób o nazwisku Aisler
Amrogowicz 208 osób o nazwisku Amrogowicz
Aichinger 5 osób o nazwisku Aichinger
Artyniak 7 osób o nazwisku Artyniak
Anarowicz 5 osób o nazwisku Anarowicz
Aremke 26 osób o nazwisku Aremke
Ammosow Jedna osoba o nazwisku Ammosow
Arłymowicz Brak obywateli o nazwisku Arłymowicz
Anuszek 73 osób o nazwisku Anuszek
Andrelewicz 12 osób o nazwisku Andrelewicz
Aszkiełoniec 5 osób o nazwisku Aszkiełoniec
Andrała Brak obywateli o nazwisku Andrała
Andresiuk Jedna osoba o nazwisku Andresiuk
Anysek Brak obywateli o nazwisku Anysek
Arbuśników Jedna osoba o nazwisku Arbuśników
Anoszczenko 14 osób o nazwisku Anoszczenko
Andrynio Brak obywateli o nazwisku Andrynio
Andrikowski 29 osób o nazwisku Andrikowski
Arockier 2 osoby o nazwisku Arockier
Augusciuk Jedna osoba o nazwisku Augusciuk
Antoszczuk 244 osób o nazwisku Antoszczuk
Andrissek Brak obywateli o nazwisku Andrissek
Astrejko Brak obywateli o nazwisku Astrejko
Azembski 6 osób o nazwisku Azembski
Achtelik 842 osób o nazwisku Achtelik
Adamiszyn 122 osób o nazwisku Adamiszyn
Amek Brak obywateli o nazwisku Amek
Agoń Brak obywateli o nazwisku Agoń
Akuleńko 5 osób o nazwisku Akuleńko
Adacińska Brak obywateli o nazwisku Adacińska
Alsztyniuk 25 osób o nazwisku Alsztyniuk
Amieljanczyk Brak obywateli o nazwisku Amieljanczyk
Apresów 5 osób o nazwisku Apresów
Achtel 35 osób o nazwisku Achtel
Apko Brak obywateli o nazwisku Apko
Ahrens 20 osób o nazwisku Ahrens
Adumczyk Brak obywateli o nazwisku Adumczyk
Alsanowski 7 osób o nazwisku Alsanowski
Adamaszek 878 osób o nazwisku Adamaszek
Azorska Jedna osoba o nazwisku Azorska
Adrian 690 osób o nazwisku Adrian
Amanowski 24 osób o nazwisku Amanowski
Andreszewska Jedna osoba o nazwisku Andreszewska
Anuszewicz 33 osób o nazwisku Anuszewicz
Andrzejczek 3 osoby o nazwisku Andrzejczek
Anajpo Brak obywateli o nazwisku Anajpo
Arbuzow Jedna osoba o nazwisku Arbuzow
Andzlik 9 osób o nazwisku Andzlik
Askit Brak obywateli o nazwisku Askit
Ajzenhendler Jedna osoba o nazwisku Ajzenhendler
Andrejszyn 22 osób o nazwisku Andrejszyn
Artke 24 osób o nazwisku Artke
Awłas 84 osób o nazwisku Awłas
Arcaba 78 osób o nazwisku Arcaba
Aronzon 3 osoby o nazwisku Aronzon
Antman 7 osób o nazwisku Antman
Altena Jedna osoba o nazwisku Altena
Aszurkiewicz 101 osób o nazwisku Aszurkiewicz
Andrusin 3 osoby o nazwisku Andrusin
Akówka Jedna osoba o nazwisku Akówka
Akinis 39 osób o nazwisku Akinis
Anderski 164 osób o nazwisku Anderski
Alkowicz Brak obywateli o nazwisku Alkowicz
Adamczewicz Brak obywateli o nazwisku Adamczewicz
Anukwicz Brak obywateli o nazwisku Anukwicz
Arsemiko Brak obywateli o nazwisku Arsemiko
Auniszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Auniszkiewicz
Alda 13 osób o nazwisku Alda
Alancewicz 45 osób o nazwisku Alancewicz
Adranowiec Brak obywateli o nazwisku Adranowiec
Ajdelsztajn Brak obywateli o nazwisku Ajdelsztajn
Artyniewicz Jedna osoba o nazwisku Artyniewicz
Andryjiszyn 12 osób o nazwisku Andryjiszyn
Arasmys Brak obywateli o nazwisku Arasmys
Anyrz 8 osób o nazwisku Anyrz
Awdoszko Brak obywateli o nazwisku Awdoszko
Albarski 3 osoby o nazwisku Albarski
Altendorfer Jedna osoba o nazwisku Altendorfer
Arcikiewicz-Zdrodowski 9 osób o nazwisku Arcikiewicz-Zdrodowski
Artymowski 13 osób o nazwisku Artymowski
Amińska Brak obywateli o nazwisku Amińska
Ancipiuk 51 osób o nazwisku Ancipiuk
Asciukiewicz 2 osoby o nazwisku Asciukiewicz
Ammar 3 osoby o nazwisku Ammar
Anolowicz Brak obywateli o nazwisku Anolowicz
Ahejczyk Brak obywateli o nazwisku Ahejczyk
Achalej 2 osoby o nazwisku Achalej
Ameen 5 osób o nazwisku Ameen
Abramzik 9 osób o nazwisku Abramzik
Abramciów 19 osób o nazwisku Abramciów
Alfierczyk Brak obywateli o nazwisku Alfierczyk
Ankierski 26 osób o nazwisku Ankierski
Awarmik Jedna osoba o nazwisku Awarmik
Anosi 2 osoby o nazwisku Anosi
Anta 14 osób o nazwisku Anta
Andryjanowicz 10 osób o nazwisku Andryjanowicz
Awraniec 5 osób o nazwisku Awraniec
Anrosiak Brak obywateli o nazwisku Anrosiak
Antoszów Brak obywateli o nazwisku Antoszów
Ammol vel Głowiński 5 osób o nazwisku Ammol vel Głowiński
Amroży 115 osób o nazwisku Amroży
Adamuk 4 osoby o nazwisku Adamuk
Andera Brak obywateli o nazwisku Andera
Anikowski 12 osób o nazwisku Anikowski
Arbaczewski 92 osób o nazwisku Arbaczewski
Ajewski 100 osób o nazwisku Ajewski
Anderla Jedna osoba o nazwisku Anderla
Augowska Brak obywateli o nazwisku Augowska
Antończak-Kinkela Jedna osoba o nazwisku Antończak-Kinkela
Altchamer Jedna osoba o nazwisku Altchamer
Ałdoszyn Brak obywateli o nazwisku Ałdoszyn
Amonowicz 83 osób o nazwisku Amonowicz
Adachi Jedna osoba o nazwisku Adachi
Andrach 8 osób o nazwisku Andrach
Ałabisz 10 osób o nazwisku Ałabisz
Aldminowicz 6 osób o nazwisku Aldminowicz
Aibel Jedna osoba o nazwisku Aibel
Archyta 2 osoby o nazwisku Archyta
Autoszczyk Brak obywateli o nazwisku Autoszczyk
Animaria Brak obywateli o nazwisku Animaria
Andrejarczyk 2 osoby o nazwisku Andrejarczyk
Andryjańczuk Brak obywateli o nazwisku Andryjańczuk
Abrysowska 4 osoby o nazwisku Abrysowska
Adydam 6 osób o nazwisku Adydam
Abrams 8 osób o nazwisku Abrams
Aszenfarb 2 osoby o nazwisku Aszenfarb
Andrzejszczak 17 osób o nazwisku Andrzejszczak
Azulak Brak obywateli o nazwisku Azulak
Anszuków 3 osoby o nazwisku Anszuków
Amrozy 104 osób o nazwisku Amrozy
Anastaziak 151 osób o nazwisku Anastaziak
Adlersztajn Jedna osoba o nazwisku Adlersztajn
Anchimowicz 48 osób o nazwisku Anchimowicz
Andecki Jedna osoba o nazwisku Andecki
Alańska Brak obywateli o nazwisku Alańska
Agaliak Brak obywateli o nazwisku Agaliak
Algierski 14 osób o nazwisku Algierski
Apostołowski 3 osoby o nazwisku Apostołowski
Anfulecki 20 osób o nazwisku Anfulecki
Archański 4 osoby o nazwisku Archański
Anafrejczuk Brak obywateli o nazwisku Anafrejczuk
Anczuk Brak obywateli o nazwisku Anczuk
Alexandrowicz 66 osób o nazwisku Alexandrowicz
Aftamiński 10 osób o nazwisku Aftamiński
Asante 4 osoby o nazwisku Asante
Aukunas 8 osób o nazwisku Aukunas
Achtery 4 osoby o nazwisku Achtery
Adamanczuk Brak obywateli o nazwisku Adamanczuk
Abram 1694 osób o nazwisku Abram
Augerman Brak obywateli o nazwisku Augerman
Artemow 2 osoby o nazwisku Artemow
Adlokant 6 osób o nazwisku Adlokant
Adaczynska Jedna osoba o nazwisku Adaczynska
Albrefczyński 3 osoby o nazwisku Albrefczyński
Ambrasas 4 osoby o nazwisku Ambrasas
Angutek 6 osób o nazwisku Angutek
Aniółkowski Jedna osoba o nazwisku Aniółkowski
Ardenowska Brak obywateli o nazwisku Ardenowska
Anszyc 5 osób o nazwisku Anszyc
Aland Jedna osoba o nazwisku Aland
Adlof 5 osób o nazwisku Adlof
Alenkuc 3 osoby o nazwisku Alenkuc
Atkielski 63 osób o nazwisku Atkielski
Anisz 3 osoby o nazwisku Anisz
Andrysiak 1793 osób o nazwisku Andrysiak
Antoszlak Jedna osoba o nazwisku Antoszlak
Arabaś Jedna osoba o nazwisku Arabaś
Aljaszewicz 2 osoby o nazwisku Aljaszewicz
Augustaniak Brak obywateli o nazwisku Augustaniak
Ankirski 2 osoby o nazwisku Ankirski
Antczak vel Janczak 4 osoby o nazwisku Antczak vel Janczak
Antonkiewicz 390 osób o nazwisku Antonkiewicz
Azarów Jedna osoba o nazwisku Azarów
Andrjańczyk 11 osób o nazwisku Andrjańczyk
Abramenko Brak obywateli o nazwisku Abramenko
Aksiucik 77 osób o nazwisku Aksiucik
Amdraska Brak obywateli o nazwisku Amdraska
Arkanów 7 osób o nazwisku Arkanów
Andraczko 57 osób o nazwisku Andraczko
Awiłowski 4 osoby o nazwisku Awiłowski
Angelus 60 osób o nazwisku Angelus
Andrzesiak 9 osób o nazwisku Andrzesiak
Arciemiuk 11 osób o nazwisku Arciemiuk
Apolikowska Brak obywateli o nazwisku Apolikowska
Anczurowicz Brak obywateli o nazwisku Anczurowicz
Autyn 2 osoby o nazwisku Autyn
Ambroszewski 16 osób o nazwisku Ambroszewski
Ankurowski 75 osób o nazwisku Ankurowski
Andrylewicz 2 osoby o nazwisku Andrylewicz
Augutowicz 2 osoby o nazwisku Augutowicz
Akutowicz 31 osób o nazwisku Akutowicz
Andzielewko 12 osób o nazwisku Andzielewko
Andrejańczyk 56 osób o nazwisku Andrejańczyk
Antochin Brak obywateli o nazwisku Antochin
Andrejko 240 osób o nazwisku Andrejko
Aniemucka Brak obywateli o nazwisku Aniemucka
Adolfer 2 osoby o nazwisku Adolfer
Andzik 2 osoby o nazwisku Andzik
Askaldowicz 31 osób o nazwisku Askaldowicz
Ajdarów 3 osoby o nazwisku Ajdarów
Aszremborska Brak obywateli o nazwisku Aszremborska
Arabasz 293 osób o nazwisku Arabasz
Ajchorzt 6 osób o nazwisku Ajchorzt
Ambroziak vel Gołek 2 osoby o nazwisku Ambroziak vel Gołek
Anyszewski 226 osób o nazwisku Anyszewski
Andersh 2 osoby o nazwisku Andersh
Andzelma Brak obywateli o nazwisku Andzelma
Atamańczok Brak obywateli o nazwisku Atamańczok
Andor 14 osób o nazwisku Andor
Aleksion 8 osób o nazwisku Aleksion
Azur Jedna osoba o nazwisku Azur
Aksamski 100 osób o nazwisku Aksamski
Apoń 73 osób o nazwisku Apoń
Afrykański 38 osób o nazwisku Afrykański
Appelmen Brak obywateli o nazwisku Appelmen
Artynowski 4 osoby o nazwisku Artynowski
Awramczenko Brak obywateli o nazwisku Awramczenko
Antoszczak 345 osób o nazwisku Antoszczak
Albert 489 osób o nazwisku Albert
Ahiecionek Brak obywateli o nazwisku Ahiecionek
Anuśkiewicz 8 osób o nazwisku Anuśkiewicz
Andryczyk Jedna osoba o nazwisku Andryczyk
Anyżowska Brak obywateli o nazwisku Anyżowska
Andriszyn Brak obywateli o nazwisku Andriszyn
Achciński 147 osób o nazwisku Achciński
Andrószków Jedna osoba o nazwisku Andrószków
Andrzejczak 9328 osób o nazwisku Andrzejczak
Ausygier Brak obywateli o nazwisku Ausygier
Ambroź 3 osoby o nazwisku Ambroź
Arent 1447 osób o nazwisku Arent
Akier 43 osób o nazwisku Akier
Albrychcińska Jedna osoba o nazwisku Albrychcińska
Archipczewska Brak obywateli o nazwisku Archipczewska
Antańczyk Brak obywateli o nazwisku Antańczyk
Assenchaimer Jedna osoba o nazwisku Assenchaimer
Awrońska Brak obywateli o nazwisku Awrońska
Andrycholska Brak obywateli o nazwisku Andrycholska
Ajding 8 osób o nazwisku Ajding
Angielkowska 2 osoby o nazwisku Angielkowska
Angielakis 5 osób o nazwisku Angielakis
Austel 2 osoby o nazwisku Austel
Acuta Jedna osoba o nazwisku Acuta
Adamaśnik Jedna osoba o nazwisku Adamaśnik
Abramów 21 osób o nazwisku Abramów
Aryś Jedna osoba o nazwisku Aryś
Archem Brak obywateli o nazwisku Archem
Apostół Jedna osoba o nazwisku Apostół
Antoniewicz 2403 osób o nazwisku Antoniewicz
Araj 68 osób o nazwisku Araj
Angelewicz Jedna osoba o nazwisku Angelewicz
Astrachancew 7 osób o nazwisku Astrachancew
Ankijaniec 4 osoby o nazwisku Ankijaniec
Angielaszek 9 osób o nazwisku Angielaszek
Achmed Brak obywateli o nazwisku Achmed
Arusiewicz 6 osób o nazwisku Arusiewicz
Alichnowicz 28 osób o nazwisku Alichnowicz
Ahacka Brak obywateli o nazwisku Ahacka
Afrykowska Brak obywateli o nazwisku Afrykowska
Anuszczak 5 osób o nazwisku Anuszczak
Arcirzewska Brak obywateli o nazwisku Arcirzewska
Amada 3 osoby o nazwisku Amada
Attaman 3 osoby o nazwisku Attaman
Apraksin 11 osób o nazwisku Apraksin
Ananiewicz 38 osób o nazwisku Ananiewicz
Ajmocki 12 osób o nazwisku Ajmocki
Abramiuk 254 osób o nazwisku Abramiuk
Annollick 6 osób o nazwisku Annollick
Alteńska Jedna osoba o nazwisku Alteńska
Antoń 611 osób o nazwisku Antoń
Andyszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Andyszkiewicz
Ajfosz Brak obywateli o nazwisku Ajfosz
Alfar 34 osób o nazwisku Alfar
Afeld 28 osób o nazwisku Afeld
Alterkop 2 osoby o nazwisku Alterkop
Azatow 2 osoby o nazwisku Azatow
Andraszczuk Jedna osoba o nazwisku Andraszczuk
Anikiel 58 osób o nazwisku Anikiel
Amtmański 11 osób o nazwisku Amtmański
Acela 76 osób o nazwisku Acela
Abrycki 77 osób o nazwisku Abrycki
Awramik 100 osób o nazwisku Awramik
Alikowski 126 osób o nazwisku Alikowski
Aljewicz 34 osób o nazwisku Aljewicz
Auerebach Brak obywateli o nazwisku Auerebach
Akilian Jedna osoba o nazwisku Akilian
Alpiński 22 osób o nazwisku Alpiński
Azia Jedna osoba o nazwisku Azia
Astel 10 osób o nazwisku Astel
Athenstadt 6 osób o nazwisku Athenstadt
Abalicki Jedna osoba o nazwisku Abalicki
Anielko Jedna osoba o nazwisku Anielko
Akwarski 12 osób o nazwisku Akwarski
Arcion Jedna osoba o nazwisku Arcion
Akseńczuk-Perlińska Brak obywateli o nazwisku Akseńczuk-Perlińska
Ajkman 7 osób o nazwisku Ajkman
Andrychowicz-Jędrychowic 3 osoby o nazwisku Andrychowicz-Jędrychowic
Appelmann Jedna osoba o nazwisku Appelmann
Acwac Brak obywateli o nazwisku Acwac
Altawęgier 41 osób o nazwisku Altawęgier
Anchimiak Jedna osoba o nazwisku Anchimiak
Andrulanis 8 osób o nazwisku Andrulanis
Anduta Brak obywateli o nazwisku Anduta
Aguścińska Jedna osoba o nazwisku Aguścińska
Aleksandrzak 961 osób o nazwisku Aleksandrzak
Aszoff 20 osób o nazwisku Aszoff
Agusiewicz Brak obywateli o nazwisku Agusiewicz
Amons 4 osoby o nazwisku Amons
Aron 2 osoby o nazwisku Aron
Akimiuk Brak obywateli o nazwisku Akimiuk
Andrzejewicz vel Jędrusz Jedna osoba o nazwisku Andrzejewicz vel Jędrusz
Amroziński 119 osób o nazwisku Amroziński
Adrasiewicz 6 osób o nazwisku Adrasiewicz
Arwar 74 osób o nazwisku Arwar
Aścinkiewicz Jedna osoba o nazwisku Aścinkiewicz
Assiany Brak obywateli o nazwisku Assiany
Aszkałdowicz 2 osoby o nazwisku Aszkałdowicz
Ajnzychart 3 osoby o nazwisku Ajnzychart
Aurzecki 23 osób o nazwisku Aurzecki
Antoman Jedna osoba o nazwisku Antoman
Amyż Brak obywateli o nazwisku Amyż
Aślik Brak obywateli o nazwisku Aślik
Annuth 10 osób o nazwisku Annuth
Acht Brak obywateli o nazwisku Acht
Ambrozi 5 osób o nazwisku Ambrozi
Amerla 78 osób o nazwisku Amerla
Armuła 111 osób o nazwisku Armuła
Andrysewicz 82 osób o nazwisku Andrysewicz
Augier Brak obywateli o nazwisku Augier
Anacko 20 osób o nazwisku Anacko
Arabia Brak obywateli o nazwisku Arabia
Arutiunian 5 osób o nazwisku Arutiunian
Apryjasz Jedna osoba o nazwisku Apryjasz
Anisymowicz Brak obywateli o nazwisku Anisymowicz
Achremczik Jedna osoba o nazwisku Achremczik
Awianowicz 21 osób o nazwisku Awianowicz
Amielanczyk 12 osób o nazwisku Amielanczyk
Anczuków 2 osoby o nazwisku Anczuków
Artkiewicz Brak obywateli o nazwisku Artkiewicz
Andraszak 198 osób o nazwisku Andraszak
Abażewski 5 osób o nazwisku Abażewski
Anufrowicz 23 osób o nazwisku Anufrowicz
Aszurek 8 osób o nazwisku Aszurek
Agelek 2 osoby o nazwisku Agelek
Adrjańczyk 45 osób o nazwisku Adrjańczyk
Awid 3 osoby o nazwisku Awid
Ambo 111 osób o nazwisku Ambo
Atłaszewski 13 osób o nazwisku Atłaszewski
Ar 2 osoby o nazwisku Ar
Aszmiełowicz Brak obywateli o nazwisku Aszmiełowicz
Andryłojc 2 osoby o nazwisku Andryłojc
Andrzyn 22 osób o nazwisku Andrzyn
Alszonowicz Brak obywateli o nazwisku Alszonowicz
Antomik Jedna osoba o nazwisku Antomik
Adlacińska Jedna osoba o nazwisku Adlacińska
Aberbuch 13 osób o nazwisku Aberbuch
Ankud 17 osób o nazwisku Ankud
Artwich 65 osób o nazwisku Artwich
Adamsbaum 7 osób o nazwisku Adamsbaum
Arbamowicz Jedna osoba o nazwisku Arbamowicz
Antopolski 6 osób o nazwisku Antopolski
Araszkowska Brak obywateli o nazwisku Araszkowska
Atamaniec 41 osób o nazwisku Atamaniec
Alski 15 osób o nazwisku Alski
Ajnchord 3 osoby o nazwisku Ajnchord
Aniół Jedna osoba o nazwisku Aniół
Audziej 3 osoby o nazwisku Audziej
Anker 10 osób o nazwisku Anker
Apolony 27 osób o nazwisku Apolony
Archemczyk Jedna osoba o nazwisku Archemczyk
Andreew 6 osób o nazwisku Andreew
Annad Brak obywateli o nazwisku Annad
Arwańska Brak obywateli o nazwisku Arwańska
Andrzejkiewicz 167 osób o nazwisku Andrzejkiewicz
Afanaszek Brak obywateli o nazwisku Afanaszek
Ataniel 78 osób o nazwisku Ataniel
Amenda 133 osób o nazwisku Amenda
Agustynik Jedna osoba o nazwisku Agustynik
Amielawski 7 osób o nazwisku Amielawski
Anisowiec Brak obywateli o nazwisku Anisowiec
Akonom 286 osób o nazwisku Akonom
Anoruszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Anoruszkiewicz
Agronina Brak obywateli o nazwisku Agronina
Afiniec 16 osób o nazwisku Afiniec
Agaszewski 27 osób o nazwisku Agaszewski
Arymiński 4 osoby o nazwisku Arymiński
Ałagida 3 osoby o nazwisku Ałagida
Alksnin 88 osób o nazwisku Alksnin
Akomon Jedna osoba o nazwisku Akomon
Aschenbrenner 37 osób o nazwisku Aschenbrenner
Ajdukiewicz 114 osób o nazwisku Ajdukiewicz
Anderasik 2 osoby o nazwisku Anderasik
Augstyniak Jedna osoba o nazwisku Augstyniak
Arwamienko Brak obywateli o nazwisku Arwamienko
Adukiewicz 5 osób o nazwisku Adukiewicz
Adamowycz 5 osób o nazwisku Adamowycz
Andruszenko 6 osób o nazwisku Andruszenko
Artus Brak obywateli o nazwisku Artus
Aberbach 24 osób o nazwisku Aberbach
Artukiewicz 4 osoby o nazwisku Artukiewicz
Armknecht 134 osób o nazwisku Armknecht
Aiberska Brak obywateli o nazwisku Aiberska
Ahrenc 5 osób o nazwisku Ahrenc
Amilkiewicz 33 osób o nazwisku Amilkiewicz
Apacki 11 osób o nazwisku Apacki
Apler Jedna osoba o nazwisku Apler
Antosiewicz 1763 osób o nazwisku Antosiewicz
Alwin 230 osób o nazwisku Alwin
Ankiewicz 707 osób o nazwisku Ankiewicz
Antuchowski 25 osób o nazwisku Antuchowski
Amendy 16 osób o nazwisku Amendy
Adryś Brak obywateli o nazwisku Adryś
Angnelius 16 osób o nazwisku Angnelius
Alwincjer Jedna osoba o nazwisku Alwincjer
Alukas Brak obywateli o nazwisku Alukas
Arsieniew Brak obywateli o nazwisku Arsieniew
Alter 127 osób o nazwisku Alter
Andryca 21 osób o nazwisku Andryca
Anderwald 192 osób o nazwisku Anderwald
Artąg Brak obywateli o nazwisku Artąg
Aponowicz 128 osób o nazwisku Aponowicz
Asztal 28 osób o nazwisku Asztal
Aksel Brak obywateli o nazwisku Aksel
Auszew Jedna osoba o nazwisku Auszew
Anacki 179 osób o nazwisku Anacki
Audzielewicz Brak obywateli o nazwisku Audzielewicz
Achtner 2 osoby o nazwisku Achtner
Angielski 403 osób o nazwisku Angielski
Armonajtys Jedna osoba o nazwisku Armonajtys
Andrzejczuk vel Tymoszuk Jedna osoba o nazwisku Andrzejczuk vel Tymoszuk
Arominiak 43 osób o nazwisku Arominiak
Aremelarczyk Brak obywateli o nazwisku Aremelarczyk
Andrzesik Brak obywateli o nazwisku Andrzesik
Alksin 4 osoby o nazwisku Alksin
Andler 68 osób o nazwisku Andler
Aszenbraner Brak obywateli o nazwisku Aszenbraner
Aluchna 47 osób o nazwisku Aluchna
Alboszto Brak obywateli o nazwisku Alboszto
Andebur 14 osób o nazwisku Andebur
Arczyński 644 osób o nazwisku Arczyński
Arcyman 10 osób o nazwisku Arcyman
Auroń Brak obywateli o nazwisku Auroń
Alejski 173 osób o nazwisku Alejski
Anzell 5 osób o nazwisku Anzell
Arodź 51 osób o nazwisku Arodź
Adametz 37 osób o nazwisku Adametz
Aborowicz 26 osób o nazwisku Aborowicz
Asłel Brak obywateli o nazwisku Asłel
Aktyl 28 osób o nazwisku Aktyl
Achtclik Brak obywateli o nazwisku Achtclik
Astupan 6 osób o nazwisku Astupan
Astalosch 5 osób o nazwisku Astalosch
Alankowicz Jedna osoba o nazwisku Alankowicz
Angierski 17 osób o nazwisku Angierski
Altrych 12 osób o nazwisku Altrych
Adamusiewicz 17 osób o nazwisku Adamusiewicz
Aller 21 osób o nazwisku Aller
Altrowęgier 12 osób o nazwisku Altrowęgier
Atczuk 10 osób o nazwisku Atczuk
Adalińska Jedna osoba o nazwisku Adalińska
Ahorner 3 osoby o nazwisku Ahorner
Achanowicz Brak obywateli o nazwisku Achanowicz
Aina 5 osób o nazwisku Aina
Aniukiewicz 67 osób o nazwisku Aniukiewicz
Arylukiewicz Brak obywateli o nazwisku Arylukiewicz
Adresiak Brak obywateli o nazwisku Adresiak
Adamów 581 osób o nazwisku Adamów
Andratzek 2 osoby o nazwisku Andratzek
Autosiewicz Brak obywateli o nazwisku Autosiewicz
Anulak 12 osób o nazwisku Anulak
Awasiuk Brak obywateli o nazwisku Awasiuk
Ambroża 126 osób o nazwisku Ambroża
Ablakimów Jedna osoba o nazwisku Ablakimów
Apolet 2 osoby o nazwisku Apolet
Arysymowicz Jedna osoba o nazwisku Arysymowicz
Ankot 3 osoby o nazwisku Ankot
Aulesztulewicz Brak obywateli o nazwisku Aulesztulewicz
Agryś Jedna osoba o nazwisku Agryś
Anosow Brak obywateli o nazwisku Anosow
Anrusyszyn Brak obywateli o nazwisku Anrusyszyn
Arnowski 5 osób o nazwisku Arnowski
Apalańska Brak obywateli o nazwisku Apalańska
Andriaszkiewicz 17 osób o nazwisku Andriaszkiewicz
Abłażewicz 87 osób o nazwisku Abłażewicz
Androsch 8 osób o nazwisku Androsch
Amaning 2 osoby o nazwisku Amaning
Abowicz Jedna osoba o nazwisku Abowicz
Arażnik 17 osób o nazwisku Arażnik
Armo 13 osób o nazwisku Armo
Ancan 19 osób o nazwisku Ancan
Aremka 8 osób o nazwisku Aremka
Aniło Brak obywateli o nazwisku Aniło
Ajtwer Jedna osoba o nazwisku Ajtwer
Augsztejn 3 osoby o nazwisku Augsztejn
Akulski Jedna osoba o nazwisku Akulski
Antoniczuk Brak obywateli o nazwisku Antoniczuk
Albrecka Jedna osoba o nazwisku Albrecka
Augustinska Brak obywateli o nazwisku Augustinska
Aloszko 41 osób o nazwisku Aloszko
Adlewski 7 osób o nazwisku Adlewski
Achcyng 15 osób o nazwisku Achcyng
Alfredsson 5 osób o nazwisku Alfredsson
Artichowicz 14 osób o nazwisku Artichowicz
Augustic Brak obywateli o nazwisku Augustic
Abramuk 34 osób o nazwisku Abramuk
Artisiewicz 2 osoby o nazwisku Artisiewicz
Andruszeńska Brak obywateli o nazwisku Andruszeńska
Aściukiewicz 40 osób o nazwisku Aściukiewicz
Acosta 2 osoby o nazwisku Acosta
Arłukiewicz 94 osób o nazwisku Arłukiewicz
Aksztol Brak obywateli o nazwisku Aksztol
Ałaj 41 osób o nazwisku Ałaj
Ajdacki 108 osób o nazwisku Ajdacki
Alabrudziński 241 osób o nazwisku Alabrudziński
Arbaiter 2 osoby o nazwisku Arbaiter
Ananczenko 2 osoby o nazwisku Ananczenko
Abruszyńska Brak obywateli o nazwisku Abruszyńska
Andrunio 6 osób o nazwisku Andrunio
Arkieta Brak obywateli o nazwisku Arkieta
Akonikowska Brak obywateli o nazwisku Akonikowska
Andzo 15 osób o nazwisku Andzo
Aładowicz 30 osób o nazwisku Aładowicz
Aktunowicz 7 osób o nazwisku Aktunowicz
Awąs Brak obywateli o nazwisku Awąs
Afanasewicz 20 osób o nazwisku Afanasewicz
Adorowicz Brak obywateli o nazwisku Adorowicz
Amasiewicz Brak obywateli o nazwisku Amasiewicz
Apeta Brak obywateli o nazwisku Apeta
Aue 10 osób o nazwisku Aue
Alborska Brak obywateli o nazwisku Alborska
Aikowska Jedna osoba o nazwisku Aikowska
Andraścik 2 osoby o nazwisku Andraścik
Andrusenko Brak obywateli o nazwisku Andrusenko
Ankowiak Jedna osoba o nazwisku Ankowiak
Ascher 8 osób o nazwisku Ascher
Arden 15 osób o nazwisku Arden
Ajnekiel Brak obywateli o nazwisku Ajnekiel
Astrachow Jedna osoba o nazwisku Astrachow
Atamanowicz Brak obywateli o nazwisku Atamanowicz
Anichowski 5 osób o nazwisku Anichowski
Armeńska 3 osoby o nazwisku Armeńska
Apolonarska Jedna osoba o nazwisku Apolonarska
Ajżenbaum Brak obywateli o nazwisku Ajżenbaum
Afanasiak Jedna osoba o nazwisku Afanasiak
Andrjaszkiewicz 5 osób o nazwisku Andrjaszkiewicz
Anyperowicz Jedna osoba o nazwisku Anyperowicz
Adruch Jedna osoba o nazwisku Adruch
Alenowicz 117 osób o nazwisku Alenowicz
Adamien Brak obywateli o nazwisku Adamien
Archan 3 osoby o nazwisku Archan
Aspadarec 7 osób o nazwisku Aspadarec
Auguszczyk Brak obywateli o nazwisku Auguszczyk
Angiersztejn 3 osoby o nazwisku Angiersztejn
Astemberg 14 osób o nazwisku Astemberg
Aniewicz 5 osób o nazwisku Aniewicz
Adrianow 2 osoby o nazwisku Adrianow
Antosiewski Jedna osoba o nazwisku Antosiewski
Alba 56 osób o nazwisku Alba
Arustamian 5 osób o nazwisku Arustamian
Alikow Brak obywateli o nazwisku Alikow
Anaczewska Brak obywateli o nazwisku Anaczewska
Agneży 2 osoby o nazwisku Agneży
Abaszow 4 osoby o nazwisku Abaszow
Ajchenblat 5 osób o nazwisku Ajchenblat
Armecki 2 osoby o nazwisku Armecki
Asztęmborski 4 osoby o nazwisku Asztęmborski
Atachim 39 osób o nazwisku Atachim
Aponel Brak obywateli o nazwisku Aponel
Arułkiewicz Brak obywateli o nazwisku Arułkiewicz
Abczynska Jedna osoba o nazwisku Abczynska
Andrzykowicz Brak obywateli o nazwisku Andrzykowicz
Ancwald vel Aswalk Brak obywateli o nazwisku Ancwald vel Aswalk
Arusik Jedna osoba o nazwisku Arusik
Awiorko 28 osób o nazwisku Awiorko
Anhalt 124 osób o nazwisku Anhalt
Alfiński 7 osób o nazwisku Alfiński
Auslik Brak obywateli o nazwisku Auslik
Amos Jedna osoba o nazwisku Amos
Azarowski 9 osób o nazwisku Azarowski
Andrzejew 3 osoby o nazwisku Andrzejew
Abramow-Newerly 6 osób o nazwisku Abramow-Newerly
Artwig 2 osoby o nazwisku Artwig
Arpińska Brak obywateli o nazwisku Arpińska
Abratowski 87 osób o nazwisku Abratowski
Arezyńska Brak obywateli o nazwisku Arezyńska
Anteczek 69 osób o nazwisku Anteczek
Amin 8 osób o nazwisku Amin
Artynowicz 9 osób o nazwisku Artynowicz
Artiomow 18 osób o nazwisku Artiomow
Amielan 22 osób o nazwisku Amielan
Augustynek 941 osób o nazwisku Augustynek
Astrowska Brak obywateli o nazwisku Astrowska
Araźny 187 osób o nazwisku Araźny
Albański 52 osób o nazwisku Albański
Ambroźkiewicz Jedna osoba o nazwisku Ambroźkiewicz
Anaszkiewicz 39 osób o nazwisku Anaszkiewicz
Artemowicz 26 osób o nazwisku Artemowicz
Andrałojc 5 osób o nazwisku Andrałojc
Arkanow Jedna osoba o nazwisku Arkanow
Abtomiejko Brak obywateli o nazwisku Abtomiejko
Arkuszewski 756 osób o nazwisku Arkuszewski
Alistratow 6 osób o nazwisku Alistratow
Amelanczyk 3 osoby o nazwisku Amelanczyk
Audachowicz Brak obywateli o nazwisku Audachowicz
Achtsam 2 osoby o nazwisku Achtsam
Ajersz 13 osób o nazwisku Ajersz
Antośkiewicz 118 osób o nazwisku Antośkiewicz
Arabkowicz Jedna osoba o nazwisku Arabkowicz
Asisa Brak obywateli o nazwisku Asisa
Adlar Brak obywateli o nazwisku Adlar
Adass 3 osoby o nazwisku Adass
Audycja Brak obywateli o nazwisku Audycja
Antosczak Brak obywateli o nazwisku Antosczak
Atminis 13 osób o nazwisku Atminis
Algierd 10 osób o nazwisku Algierd
Akalski 3 osoby o nazwisku Akalski
Andryszka Jedna osoba o nazwisku Andryszka
Ajbin 10 osób o nazwisku Ajbin
Anaśkiewicz Brak obywateli o nazwisku Anaśkiewicz
Aleksandrczak Brak obywateli o nazwisku Aleksandrczak
Akolnicka Brak obywateli o nazwisku Akolnicka
Aufang 2 osoby o nazwisku Aufang
Augustowicz 50 osób o nazwisku Augustowicz
Andraszewski 56 osób o nazwisku Andraszewski
Akulicz 16 osób o nazwisku Akulicz
Arnelt Brak obywateli o nazwisku Arnelt
Atłasiuk 6 osób o nazwisku Atłasiuk
Andryjanko 7 osób o nazwisku Andryjanko
Anholt Brak obywateli o nazwisku Anholt
Adryiańczyk Jedna osoba o nazwisku Adryiańczyk
Astapczuk Jedna osoba o nazwisku Astapczuk
Aichsztat Brak obywateli o nazwisku Aichsztat
Ambraziuk Jedna osoba o nazwisku Ambraziuk
Apostołowicz 52 osób o nazwisku Apostołowicz
Arendarski 924 osób o nazwisku Arendarski
Abracham 32 osób o nazwisku Abracham
Adamłowska Jedna osoba o nazwisku Adamłowska
Alyas Jedna osoba o nazwisku Alyas
Abiewska Brak obywateli o nazwisku Abiewska
Andrzejak-Wasilewski 8 osób o nazwisku Andrzejak-Wasilewski
Augipow Brak obywateli o nazwisku Augipow
Aszkenazy 7 osób o nazwisku Aszkenazy
Ajchler 87 osób o nazwisku Ajchler
Anuczyński 2 osoby o nazwisku Anuczyński
Aszklar 161 osób o nazwisku Aszklar
Ahrendt Brak obywateli o nazwisku Ahrendt
Akonczyk Brak obywateli o nazwisku Akonczyk
Alboszczyk 4 osoby o nazwisku Alboszczyk
Anfosiewicz Brak obywateli o nazwisku Anfosiewicz
Ałgustyniak Jedna osoba o nazwisku Ałgustyniak
Awierjanow Brak obywateli o nazwisku Awierjanow
Aksnik Jedna osoba o nazwisku Aksnik
Aninowski 75 osób o nazwisku Aninowski
Arcybaszew 5 osób o nazwisku Arcybaszew
Ajgner 3 osoby o nazwisku Ajgner
Abara Jedna osoba o nazwisku Abara
Apanasik 22 osób o nazwisku Apanasik
Adrycka Jedna osoba o nazwisku Adrycka
Antosyk 14 osób o nazwisku Antosyk
Asman 478 osób o nazwisku Asman
Ażarko Jedna osoba o nazwisku Ażarko
Altschuler 3 osoby o nazwisku Altschuler
Antwark 2 osoby o nazwisku Antwark
Ammel 11 osób o nazwisku Ammel
Adamczyk 49599 osób o nazwisku Adamczyk
Ajchorst 22 osób o nazwisku Ajchorst
Antcerowicz Brak obywateli o nazwisku Antcerowicz
Agaszko 15 osób o nazwisku Agaszko
Ancypa 50 osób o nazwisku Ancypa
Asaczew 11 osób o nazwisku Asaczew
Ankler 16 osób o nazwisku Ankler
Atmanowicz 19 osób o nazwisku Atmanowicz
Adryjańczyk 83 osób o nazwisku Adryjańczyk
Asparuchow 3 osoby o nazwisku Asparuchow
Adamocha 72 osób o nazwisku Adamocha
Abraszek 80 osób o nazwisku Abraszek
Aszuryn 2 osoby o nazwisku Aszuryn
Aksańczuk Brak obywateli o nazwisku Aksańczuk
Assendi 18 osób o nazwisku Assendi
Aszbrener 13 osób o nazwisku Aszbrener
Aleksow Brak obywateli o nazwisku Aleksow
Abert 32 osób o nazwisku Abert
Antoszka Brak obywateli o nazwisku Antoszka
Ajzelt 18 osób o nazwisku Ajzelt
Arszewicz Jedna osoba o nazwisku Arszewicz
Anglert Jedna osoba o nazwisku Anglert
Anyszkiewicz 155 osób o nazwisku Anyszkiewicz
Aryckiewicz Brak obywateli o nazwisku Aryckiewicz
Awrameńska Brak obywateli o nazwisku Awrameńska
Anczyn Brak obywateli o nazwisku Anczyn
Achranowicz 42 osób o nazwisku Achranowicz
Arnocka Brak obywateli o nazwisku Arnocka
Ambroszkiewicz 234 osób o nazwisku Ambroszkiewicz
Aleksanrowicz 2 osoby o nazwisku Aleksanrowicz
Amilianowicz 25 osób o nazwisku Amilianowicz
Andersohn 68 osób o nazwisku Andersohn
Augustuniak Jedna osoba o nazwisku Augustuniak
Arensburg Brak obywateli o nazwisku Arensburg
Arazna 4 osoby o nazwisku Arazna
Albresińska Brak obywateli o nazwisku Albresińska
Alshut 22 osób o nazwisku Alshut
Aromec Brak obywateli o nazwisku Aromec
Aszychmin 11 osób o nazwisku Aszychmin
Antroszenko 10 osób o nazwisku Antroszenko
Alczyszyn 2 osoby o nazwisku Alczyszyn
Arentewicz 131 osób o nazwisku Arentewicz
Amirian 3 osoby o nazwisku Amirian
Arabowicz Brak obywateli o nazwisku Arabowicz
Aruknecht Brak obywateli o nazwisku Aruknecht
Andzelewicz 3 osoby o nazwisku Andzelewicz
Adolczyk 2 osoby o nazwisku Adolczyk
Aroś Brak obywateli o nazwisku Aroś
Ankierstain Jedna osoba o nazwisku Ankierstain
Aleonowicz Brak obywateli o nazwisku Aleonowicz
Albertsson 3 osoby o nazwisku Albertsson
Abkowicz 26 osób o nazwisku Abkowicz
Auga Jedna osoba o nazwisku Auga
Arke 11 osób o nazwisku Arke
Amerczewicz Brak obywateli o nazwisku Amerczewicz
Aroniszydze 9 osób o nazwisku Aroniszydze
Aksiutycz 3 osoby o nazwisku Aksiutycz
Androjna 3 osoby o nazwisku Androjna
Ask 2 osoby o nazwisku Ask
Antczak 12409 osób o nazwisku Antczak
Andrukonis 115 osób o nazwisku Andrukonis
Andriiszyn Jedna osoba o nazwisku Andriiszyn
Adynkiewicz-Piragas 10 osób o nazwisku Adynkiewicz-Piragas
Ajtkum 4 osoby o nazwisku Ajtkum
Augustynczyk Brak obywateli o nazwisku Augustynczyk
Aszkiełojć 7 osób o nazwisku Aszkiełojć
Arwoński 31 osób o nazwisku Arwoński
Alichwier 10 osób o nazwisku Alichwier
Antonim Brak obywateli o nazwisku Antonim
Aurik Brak obywateli o nazwisku Aurik
Anuth 3 osoby o nazwisku Anuth
Anwalicz Brak obywateli o nazwisku Anwalicz
Areń 2 osoby o nazwisku Areń
Adrjanow 12 osób o nazwisku Adrjanow
Apunik 13 osób o nazwisku Apunik
Andrysiak vel Gabrysiak 2 osoby o nazwisku Andrysiak vel Gabrysiak
Alasiewicz 24 osób o nazwisku Alasiewicz
Astapowicz 13 osób o nazwisku Astapowicz
Anczarek 10 osób o nazwisku Anczarek
Artabuz 4 osoby o nazwisku Artabuz
Aniećko 42 osób o nazwisku Aniećko
Amroziak 82 osób o nazwisku Amroziak
Andree 18 osób o nazwisku Andree
Absztajn 14 osób o nazwisku Absztajn
Acalski 29 osób o nazwisku Acalski
Appel 182 osób o nazwisku Appel
Aciwszew Brak obywateli o nazwisku Aciwszew
Arestow Jedna osoba o nazwisku Arestow
Albrecht 1748 osób o nazwisku Albrecht
Apolewicz 13 osób o nazwisku Apolewicz
Amorzyńska Brak obywateli o nazwisku Amorzyńska
Arnister 71 osób o nazwisku Arnister
Armatysz Jedna osoba o nazwisku Armatysz
Astopowicz Brak obywateli o nazwisku Astopowicz
Anzelm Jedna osoba o nazwisku Anzelm
Algiermissel 2 osoby o nazwisku Algiermissel
Andreszenko Jedna osoba o nazwisku Andreszenko
Atolska Brak obywateli o nazwisku Atolska
Ant 4 osoby o nazwisku Ant
Andrychów 10 osób o nazwisku Andrychów
Aluchnia 46 osób o nazwisku Aluchnia
Anita Jedna osoba o nazwisku Anita
Anatolak Jedna osoba o nazwisku Anatolak
Adamuś 10 osób o nazwisku Adamuś
Alder 63 osób o nazwisku Alder
Alitowicz 6 osób o nazwisku Alitowicz
Alcynowicz Brak obywateli o nazwisku Alcynowicz
Artowicz 93 osób o nazwisku Artowicz
Ardyli Brak obywateli o nazwisku Ardyli
Alesionek 6 osób o nazwisku Alesionek
Androsienko Brak obywateli o nazwisku Androsienko
Adameczek 462 osób o nazwisku Adameczek
Asarabowski 10 osób o nazwisku Asarabowski
Antochów 200 osób o nazwisku Antochów
Asberg 3 osoby o nazwisku Asberg
Auliak Jedna osoba o nazwisku Auliak
Aniszczenko 18 osób o nazwisku Aniszczenko
Alewras 6 osób o nazwisku Alewras
Auderski 6 osób o nazwisku Auderski
Adrich 45 osób o nazwisku Adrich
Anaszewski 141 osób o nazwisku Anaszewski
Axamitowska Brak obywateli o nazwisku Axamitowska
Akowska Jedna osoba o nazwisku Akowska
Agustyńska Jedna osoba o nazwisku Agustyńska
Antonow 159 osób o nazwisku Antonow
Aksanski Jedna osoba o nazwisku Aksanski
Angrestowski 4 osoby o nazwisku Angrestowski
Andrychiewicz 132 osób o nazwisku Andrychiewicz
Anikiewicz 34 osób o nazwisku Anikiewicz
Anfang Jedna osoba o nazwisku Anfang
Anaczyńska Jedna osoba o nazwisku Anaczyńska
Abraczewski 2 osoby o nazwisku Abraczewski
Achtman Brak obywateli o nazwisku Achtman
Aleszczenkowska Jedna osoba o nazwisku Aleszczenkowska
Aronsztam 3 osoby o nazwisku Aronsztam
Armółowicz Brak obywateli o nazwisku Armółowicz
Andruszyszyn 14 osób o nazwisku Andruszyszyn
Atuchniewicz Brak obywateli o nazwisku Atuchniewicz
Asinan Brak obywateli o nazwisku Asinan
Amzal 2 osoby o nazwisku Amzal
Augustynowicz 2934 osób o nazwisku Augustynowicz
Akałczyńska Jedna osoba o nazwisku Akałczyńska
Albercht 2 osoby o nazwisku Albercht
Andryjaniak 9 osób o nazwisku Andryjaniak
Amerek 289 osób o nazwisku Amerek
Asyngier 108 osób o nazwisku Asyngier
Albat Jedna osoba o nazwisku Albat
Alper 2 osoby o nazwisku Alper
Alwan 16 osób o nazwisku Alwan
Asybawska Brak obywateli o nazwisku Asybawska
Arasztowski 22 osób o nazwisku Arasztowski
Autokolska Brak obywateli o nazwisku Autokolska
Antolik 273 osób o nazwisku Antolik
Afończyk Brak obywateli o nazwisku Afończyk
Altamer 23 osób o nazwisku Altamer
Ajzenszłark 2 osoby o nazwisku Ajzenszłark
Andrianow 2 osoby o nazwisku Andrianow
Arbestfeld Brak obywateli o nazwisku Arbestfeld
Audoszczyk Brak obywateli o nazwisku Audoszczyk
Abura 8 osób o nazwisku Abura
Arkit 194 osób o nazwisku Arkit
Augszpurger 14 osób o nazwisku Augszpurger
Abalin 4 osoby o nazwisku Abalin
Aros Jedna osoba o nazwisku Aros
Asiński 35 osób o nazwisku Asiński
Anrasik Brak obywateli o nazwisku Anrasik
Aszczurowski Jedna osoba o nazwisku Aszczurowski
Astasewicz 17 osób o nazwisku Astasewicz
Asz 6 osób o nazwisku Asz
Anslik 43 osób o nazwisku Anslik
Asmann 2 osoby o nazwisku Asmann
Atasiak Jedna osoba o nazwisku Atasiak
Ardelki Brak obywateli o nazwisku Ardelki
Apszek Jedna osoba o nazwisku Apszek
Awtoruk Brak obywateli o nazwisku Awtoruk
Aftewicz 107 osób o nazwisku Aftewicz
Adolpf 5 osób o nazwisku Adolpf
Abrachamik 5 osób o nazwisku Abrachamik
Ajzensztat 8 osób o nazwisku Ajzensztat
Antakow Jedna osoba o nazwisku Antakow