Abrefczyński, Ajzensztejn, Atanasew, Ambrowski, Areń, Ambs

Polskie nazwiska na A

Nazwisko Ilość ludzi w Polsce
Abratoński Jedna osoba o nazwisku Abratoński
Abass 5 osób o nazwisku Abass
Antoninas 7 osób o nazwisku Antoninas
Alares 17 osób o nazwisku Alares
Atroczenko Brak obywateli o nazwisku Atroczenko
Aktaborska Jedna osoba o nazwisku Aktaborska
Awłosewicz 8 osób o nazwisku Awłosewicz
Atolska Brak obywateli o nazwisku Atolska
Adamońska Brak obywateli o nazwisku Adamońska
Anastasow 6 osób o nazwisku Anastasow
Andrulonis 57 osób o nazwisku Andrulonis
Ausztol 91 osób o nazwisku Ausztol
Aleksiejonek 8 osób o nazwisku Aleksiejonek
Awromik Brak obywateli o nazwisku Awromik
Aniskiewicz 28 osób o nazwisku Aniskiewicz
Alterowicz 12 osób o nazwisku Alterowicz
Afiniec 16 osób o nazwisku Afiniec
Andrysiewicz 308 osób o nazwisku Andrysiewicz
Asenkowicz 26 osób o nazwisku Asenkowicz
Abramienko 5 osób o nazwisku Abramienko
Ancelewski 20 osób o nazwisku Ancelewski
Arsinowicz Jedna osoba o nazwisku Arsinowicz
Aniećko 42 osób o nazwisku Aniećko
Aksa Jedna osoba o nazwisku Aksa
Anser Brak obywateli o nazwisku Anser
Alberta 5 osób o nazwisku Alberta
Aleksiej 28 osób o nazwisku Aleksiej
Akertowicz 5 osób o nazwisku Akertowicz
Anuszat 3 osoby o nazwisku Anuszat
Alberczak 9 osób o nazwisku Alberczak
Adaniak 3 osoby o nazwisku Adaniak
Alaburda 105 osób o nazwisku Alaburda
Aut 22 osób o nazwisku Aut
Artenik Brak obywateli o nazwisku Artenik
Asendrych 73 osób o nazwisku Asendrych
Arwoński 31 osób o nazwisku Arwoński
Auderski 6 osób o nazwisku Auderski
Antecki 812 osób o nazwisku Antecki
Adrianek-Gorzel Jedna osoba o nazwisku Adrianek-Gorzel
Aszmoneit 2 osoby o nazwisku Aszmoneit
Altuch 3 osoby o nazwisku Altuch
Ambroszewski 16 osób o nazwisku Ambroszewski
Ask 2 osoby o nazwisku Ask
Artyś 24 osób o nazwisku Artyś
Ajdyna 27 osób o nazwisku Ajdyna
Auszkarek Brak obywateli o nazwisku Auszkarek
Andryłojć 29 osób o nazwisku Andryłojć
Aniołkowski 536 osób o nazwisku Aniołkowski
Awidiejew 2 osoby o nazwisku Awidiejew
Ajnert Jedna osoba o nazwisku Ajnert
Artysiewicz 160 osób o nazwisku Artysiewicz
Akerlund 6 osób o nazwisku Akerlund
Augustyniok 157 osób o nazwisku Augustyniok
Ajtkum 4 osoby o nazwisku Ajtkum
Alcynowicz Brak obywateli o nazwisku Alcynowicz
Arciom 2 osoby o nazwisku Arciom
Albertin 17 osób o nazwisku Albertin
Ansiejko Brak obywateli o nazwisku Ansiejko
Adzyma 15 osób o nazwisku Adzyma
Angielczyk 565 osób o nazwisku Angielczyk
Arustel Brak obywateli o nazwisku Arustel
Aponiak 19 osób o nazwisku Aponiak
Antoniszyn 379 osób o nazwisku Antoniszyn
Andruniow Brak obywateli o nazwisku Andruniow
Aktanarowicz 12 osób o nazwisku Aktanarowicz
Ananier Brak obywateli o nazwisku Ananier
Awsiejonek Jedna osoba o nazwisku Awsiejonek
Andrijow Brak obywateli o nazwisku Andrijow
Anaśkiewicz Brak obywateli o nazwisku Anaśkiewicz
Albrycht 409 osób o nazwisku Albrycht
Angrot 76 osób o nazwisku Angrot
Adydant 5 osób o nazwisku Adydant
Andratzek 2 osoby o nazwisku Andratzek
Azyan 4 osoby o nazwisku Azyan
Ambruzd 5 osób o nazwisku Ambruzd
Andrzesik Brak obywateli o nazwisku Andrzesik
Anufrjew Brak obywateli o nazwisku Anufrjew
Ambrąży 9 osób o nazwisku Ambrąży
Actmajer Brak obywateli o nazwisku Actmajer
Autowak Brak obywateli o nazwisku Autowak
Aszychmin 11 osób o nazwisku Aszychmin
Arbach Jedna osoba o nazwisku Arbach
Arciuszkiewicz 71 osób o nazwisku Arciuszkiewicz
Arcińczyk Brak obywateli o nazwisku Arcińczyk
Alfańska Jedna osoba o nazwisku Alfańska
Auś Jedna osoba o nazwisku Auś
Abryszeński 30 osób o nazwisku Abryszeński
Andrejs 2 osoby o nazwisku Andrejs
Allinowska Brak obywateli o nazwisku Allinowska
Axentowicz 12 osób o nazwisku Axentowicz
Aroniec Jedna osoba o nazwisku Aroniec
Ałenowicz Jedna osoba o nazwisku Ałenowicz
Andrzejkowicz 169 osób o nazwisku Andrzejkowicz
Adwentowski 21 osób o nazwisku Adwentowski
Aleksow Brak obywateli o nazwisku Aleksow
Axt 3 osoby o nazwisku Axt
Audruchów Brak obywateli o nazwisku Audruchów
Aleksiun 164 osób o nazwisku Aleksiun
Archemczyk Jedna osoba o nazwisku Archemczyk
Artewicz 34 osób o nazwisku Artewicz
Adarczyk 6 osób o nazwisku Adarczyk
Antmański 18 osób o nazwisku Antmański
Andriukianiec Jedna osoba o nazwisku Andriukianiec
Afanasienko Jedna osoba o nazwisku Afanasienko
Aniel Jedna osoba o nazwisku Aniel
Ardeli 126 osób o nazwisku Ardeli
Arakji Jedna osoba o nazwisku Arakji
Arszelewski 44 osób o nazwisku Arszelewski
Adfeldt 27 osób o nazwisku Adfeldt
Arbuz 49 osób o nazwisku Arbuz
Anbrożewicz Jedna osoba o nazwisku Anbrożewicz
Areńkowicz Brak obywateli o nazwisku Areńkowicz
Aba Jedna osoba o nazwisku Aba
Amelko Brak obywateli o nazwisku Amelko
Ajer 8 osób o nazwisku Ajer
Ataszkiewicz 46 osób o nazwisku Ataszkiewicz
Anfosiewicz Brak obywateli o nazwisku Anfosiewicz
Ajnchart 2 osoby o nazwisku Ajnchart
Anwand 6 osób o nazwisku Anwand
Asłel Brak obywateli o nazwisku Asłel
Arkusiewicz 7 osób o nazwisku Arkusiewicz
Ausiuk Brak obywateli o nazwisku Ausiuk
Akman 5 osób o nazwisku Akman
Artwig 2 osoby o nazwisku Artwig
Albicki 2 osoby o nazwisku Albicki
Aksiucic Jedna osoba o nazwisku Aksiucic
Ambo 111 osób o nazwisku Ambo
Ajsenman Jedna osoba o nazwisku Ajsenman
Amielczenko 3 osoby o nazwisku Amielczenko
Aptus Brak obywateli o nazwisku Aptus
Awremiuk Brak obywateli o nazwisku Awremiuk
Agustyniak 13 osób o nazwisku Agustyniak
Anachim 2 osoby o nazwisku Anachim
Agroda Brak obywateli o nazwisku Agroda
Aleksiejewicz 44 osób o nazwisku Aleksiejewicz
Anniuk 42 osób o nazwisku Anniuk
Adin 3 osoby o nazwisku Adin
Agerhem 2 osoby o nazwisku Agerhem
Aloe Brak obywateli o nazwisku Aloe
Awchimowicz Brak obywateli o nazwisku Awchimowicz
Adamczik Brak obywateli o nazwisku Adamczik
Antesz 3 osoby o nazwisku Antesz
Andrzykiewicz Jedna osoba o nazwisku Andrzykiewicz
Altdorfer 7 osób o nazwisku Altdorfer
Aziewicz 86 osób o nazwisku Aziewicz
Amelańska Brak obywateli o nazwisku Amelańska
Ababicki 3 osoby o nazwisku Ababicki
Adamuszek 155 osób o nazwisku Adamuszek
Amelańczuk 14 osób o nazwisku Amelańczuk
Anastazja Jedna osoba o nazwisku Anastazja
Asłamowicz 11 osób o nazwisku Asłamowicz
Aniotek Brak obywateli o nazwisku Aniotek
Antosz 2114 osób o nazwisku Antosz
Abdullah 5 osób o nazwisku Abdullah
Andriiszyn Jedna osoba o nazwisku Andriiszyn
Alksnin 88 osób o nazwisku Alksnin
Aduchowski 3 osoby o nazwisku Aduchowski
Aristow 25 osób o nazwisku Aristow
Apt 27 osób o nazwisku Apt
Aszakiewicz 21 osób o nazwisku Aszakiewicz
Awiński 8 osób o nazwisku Awiński
Adamiszok Jedna osoba o nazwisku Adamiszok
Afsztel Brak obywateli o nazwisku Afsztel
Arnet 2 osoby o nazwisku Arnet
Achtelk Jedna osoba o nazwisku Achtelk
Astafiew 10 osób o nazwisku Astafiew
Artosik Brak obywateli o nazwisku Artosik
Aftomińska Brak obywateli o nazwisku Aftomińska
Apriarz 2 osoby o nazwisku Apriarz
Awgusewicz 2 osoby o nazwisku Awgusewicz
Athman 2 osoby o nazwisku Athman
Alslik Brak obywateli o nazwisku Alslik
Andykowicz Jedna osoba o nazwisku Andykowicz
Aducik Jedna osoba o nazwisku Aducik
Andrelunas 2 osoby o nazwisku Andrelunas
Arkuszawska Jedna osoba o nazwisku Arkuszawska
Arszar Brak obywateli o nazwisku Arszar
Apriast Brak obywateli o nazwisku Apriast
Arsiewicz Jedna osoba o nazwisku Arsiewicz
Ali 33 osób o nazwisku Ali
Aniół Jedna osoba o nazwisku Aniół
Asipczyk Brak obywateli o nazwisku Asipczyk
Ałajko 11 osób o nazwisku Ałajko
Armolys Brak obywateli o nazwisku Armolys
Alchinowicz Jedna osoba o nazwisku Alchinowicz
Awadziur Brak obywateli o nazwisku Awadziur
Andruchów 329 osób o nazwisku Andruchów
Antoszewicz 27 osób o nazwisku Antoszewicz
Angiermann Brak obywateli o nazwisku Angiermann
Albirt 2 osoby o nazwisku Albirt
Albiczuk Jedna osoba o nazwisku Albiczuk
Atłas 405 osób o nazwisku Atłas
Alejnikow 24 osób o nazwisku Alejnikow
Archetka 4 osoby o nazwisku Archetka
Atroszko 45 osób o nazwisku Atroszko
Araśkiewicz 15 osób o nazwisku Araśkiewicz
Artel 35 osób o nazwisku Artel
Aptika Brak obywateli o nazwisku Aptika
Antaszewicz Brak obywateli o nazwisku Antaszewicz
Artymów Brak obywateli o nazwisku Artymów
Ablewicz 131 osób o nazwisku Ablewicz
Augustyński 1057 osób o nazwisku Augustyński
Awtarczuk 2 osoby o nazwisku Awtarczuk
Aniszewicz 8 osób o nazwisku Aniszewicz
Augluś Brak obywateli o nazwisku Augluś
Anczurowicz Brak obywateli o nazwisku Anczurowicz
Almarska Brak obywateli o nazwisku Almarska
Amieławski 5 osób o nazwisku Amieławski
Atłowski 37 osób o nazwisku Atłowski
Adarczyn 9 osób o nazwisku Adarczyn
Altenberg 24 osób o nazwisku Altenberg
Archołowska Brak obywateli o nazwisku Archołowska
Awe 4 osoby o nazwisku Awe
Akanowicz 5 osób o nazwisku Akanowicz
Anderwola Brak obywateli o nazwisku Anderwola
Alachniewicz 6 osób o nazwisku Alachniewicz
Andryjewicz 16 osób o nazwisku Andryjewicz
Abingier Brak obywateli o nazwisku Abingier
Abasow 11 osób o nazwisku Abasow
Aschenberenner 3 osoby o nazwisku Aschenberenner
Agolzer 5 osób o nazwisku Agolzer
Ankerstain Jedna osoba o nazwisku Ankerstain
Archabus 3 osoby o nazwisku Archabus
Alsanowski 7 osób o nazwisku Alsanowski
Ankerski 16 osób o nazwisku Ankerski
Abracka Brak obywateli o nazwisku Abracka
Atkaczunas 8 osób o nazwisku Atkaczunas
Adamajda 2 osoby o nazwisku Adamajda
Altanis 3 osoby o nazwisku Altanis
Araziak vel Haraziak 2 osoby o nazwisku Araziak vel Haraziak
Ambros 198 osób o nazwisku Ambros
Abrachamek Brak obywateli o nazwisku Abrachamek
Aichelt Brak obywateli o nazwisku Aichelt
Andrelewski 5 osób o nazwisku Andrelewski
Andybur 45 osób o nazwisku Andybur
Altwasser 20 osób o nazwisku Altwasser
Anfrejczyk Brak obywateli o nazwisku Anfrejczyk
Andraszewicz 46 osób o nazwisku Andraszewicz
Ajhorn Jedna osoba o nazwisku Ajhorn
Assbury 6 osób o nazwisku Assbury
Awdycki 7 osób o nazwisku Awdycki
Arbter 30 osób o nazwisku Arbter
Anisimow 8 osób o nazwisku Anisimow
Ambrażej Brak obywateli o nazwisku Ambrażej
Atlasiński 15 osób o nazwisku Atlasiński
Artoman Brak obywateli o nazwisku Artoman
Artymiński 11 osób o nazwisku Artymiński
Abrym Brak obywateli o nazwisku Abrym
Awaj Jedna osoba o nazwisku Awaj
Artymionek 16 osób o nazwisku Artymionek
Ammer 41 osób o nazwisku Ammer
Afinowicz Brak obywateli o nazwisku Afinowicz
Ambrach Brak obywateli o nazwisku Ambrach
Archimiuk Brak obywateli o nazwisku Archimiuk
Andzielewicz 8 osób o nazwisku Andzielewicz
Akusz 8 osób o nazwisku Akusz
Achtman Brak obywateli o nazwisku Achtman
Awsiuk 22 osób o nazwisku Awsiuk
Anamiów Jedna osoba o nazwisku Anamiów
Arak 421 osób o nazwisku Arak
Andruszojc 7 osób o nazwisku Andruszojc
Aszbrener 13 osób o nazwisku Aszbrener
Ammon Brak obywateli o nazwisku Ammon
Agiejczyk 32 osób o nazwisku Agiejczyk
Anasiak 74 osób o nazwisku Anasiak
Ajzynbał 5 osób o nazwisku Ajzynbał
Alinowski 42 osób o nazwisku Alinowski
Adabasz 2 osoby o nazwisku Adabasz
Axenti 5 osób o nazwisku Axenti
Anheł Brak obywateli o nazwisku Anheł
Alberczok 3 osoby o nazwisku Alberczok
Andrzejko 53 osób o nazwisku Andrzejko
Ambusz Brak obywateli o nazwisku Ambusz
Agelek 2 osoby o nazwisku Agelek
Ajchhorst 5 osób o nazwisku Ajchhorst
Achembach Jedna osoba o nazwisku Achembach
Adydam 6 osób o nazwisku Adydam
Artoszko Brak obywateli o nazwisku Artoszko
Andronik 77 osób o nazwisku Andronik
Asinan Brak obywateli o nazwisku Asinan
Alencenowicz Brak obywateli o nazwisku Alencenowicz
Aptik 3 osoby o nazwisku Aptik
Aleksiei Jedna osoba o nazwisku Aleksiei
Anczkiewicz 56 osób o nazwisku Anczkiewicz
Ajchal Jedna osoba o nazwisku Ajchal
Asmuss Jedna osoba o nazwisku Asmuss
Aleszkiewicz 79 osób o nazwisku Aleszkiewicz
Akulewicz 11 osób o nazwisku Akulewicz
Anonim Jedna osoba o nazwisku Anonim
Areczuk 20 osób o nazwisku Areczuk
Awzamienko Brak obywateli o nazwisku Awzamienko
Altsziller 3 osoby o nazwisku Altsziller
Achenstein Jedna osoba o nazwisku Achenstein
Adamańczyk 10 osób o nazwisku Adamańczyk
Andruszczyn 5 osób o nazwisku Andruszczyn
Akiszewska Brak obywateli o nazwisku Akiszewska
Ajchorszt 2 osoby o nazwisku Ajchorszt
Anduszkiewicz Jedna osoba o nazwisku Anduszkiewicz
Aleksienko 2 osoby o nazwisku Aleksienko
Alaszkiewicz 151 osób o nazwisku Alaszkiewicz
Arjańska Brak obywateli o nazwisku Arjańska
Asikowski 2 osoby o nazwisku Asikowski
Asperstein Brak obywateli o nazwisku Asperstein
Amiszczyk Brak obywateli o nazwisku Amiszczyk
Ajdyn 28 osób o nazwisku Ajdyn
Anczyk 217 osób o nazwisku Anczyk
Ablakimow Jedna osoba o nazwisku Ablakimow
Anszczak 149 osób o nazwisku Anszczak
Andrzykowicz Brak obywateli o nazwisku Andrzykowicz
Ałamowska Brak obywateli o nazwisku Ałamowska
Altawęgier 41 osób o nazwisku Altawęgier
Antonów 263 osób o nazwisku Antonów
Anterski 12 osób o nazwisku Anterski
Arendalska Brak obywateli o nazwisku Arendalska
Ałaś Jedna osoba o nazwisku Ałaś
Ansisewicz Brak obywateli o nazwisku Ansisewicz
Amśko Brak obywateli o nazwisku Amśko
Aperczyńska Brak obywateli o nazwisku Aperczyńska
Aszczak Jedna osoba o nazwisku Aszczak
Adamec 26 osób o nazwisku Adamec
Agath Jedna osoba o nazwisku Agath
Adydom Brak obywateli o nazwisku Adydom
Anselm 18 osób o nazwisku Anselm
Anderzek Brak obywateli o nazwisku Anderzek
Asensky 2 osoby o nazwisku Asensky
Ajzermann Jedna osoba o nazwisku Ajzermann
Ardenowska Brak obywateli o nazwisku Ardenowska
Aniczkin 5 osób o nazwisku Aniczkin
Alenbacher Brak obywateli o nazwisku Alenbacher
Anuciński 47 osób o nazwisku Anuciński
Ajrowska Jedna osoba o nazwisku Ajrowska
Abrahamsson 5 osób o nazwisku Abrahamsson
Adlewski 7 osób o nazwisku Adlewski
Acuk Jedna osoba o nazwisku Acuk
Apfel 8 osób o nazwisku Apfel
Arkietek Brak obywateli o nazwisku Arkietek
Astemborska Brak obywateli o nazwisku Astemborska
Adamiszin 2 osoby o nazwisku Adamiszin
Aleksijew 3 osoby o nazwisku Aleksijew
Alitojć 12 osób o nazwisku Alitojć
Astrachancew 7 osób o nazwisku Astrachancew
Achremczyk 57 osób o nazwisku Achremczyk
Akwilina Brak obywateli o nazwisku Akwilina
Altawengier 9 osób o nazwisku Altawengier
Aftanazy Jedna osoba o nazwisku Aftanazy
Albosza Jedna osoba o nazwisku Albosza
Agoprowicz Jedna osoba o nazwisku Agoprowicz
Arteld 7 osób o nazwisku Arteld
Andrzejak vel Andrzejcza Brak obywateli o nazwisku Andrzejak vel Andrzejcza
Aksamirski 45 osób o nazwisku Aksamirski
Arenacka Brak obywateli o nazwisku Arenacka
Allerhand 15 osób o nazwisku Allerhand
Angrestowski 4 osoby o nazwisku Angrestowski
Awencki 18 osób o nazwisku Awencki
Aschendorff 3 osoby o nazwisku Aschendorff
Antaś 4 osoby o nazwisku Antaś
Araszczuk 69 osób o nazwisku Araszczuk
Aldona Brak obywateli o nazwisku Aldona
Amft 2 osoby o nazwisku Amft
Awdymirzec 4 osoby o nazwisku Awdymirzec
Aszkinis Jedna osoba o nazwisku Aszkinis
Andzlik 9 osób o nazwisku Andzlik
Andrót 6 osób o nazwisku Andrót
Apolinowska Jedna osoba o nazwisku Apolinowska
Adzik Brak obywateli o nazwisku Adzik
Andejewicz Jedna osoba o nazwisku Andejewicz
Augustajtys 48 osób o nazwisku Augustajtys
Anusiewicz 514 osób o nazwisku Anusiewicz
Asztembrowska Brak obywateli o nazwisku Asztembrowska
Artiuch-Artiuszkiewicz Jedna osoba o nazwisku Artiuch-Artiuszkiewicz
Amrosiewicz 2 osoby o nazwisku Amrosiewicz
Aunynia Jedna osoba o nazwisku Aunynia
Andrejkin Brak obywateli o nazwisku Andrejkin
Alicki 346 osób o nazwisku Alicki
Andruszak 114 osób o nazwisku Andruszak
Artowicz 93 osób o nazwisku Artowicz
Artman 122 osób o nazwisku Artman
Amelski 11 osób o nazwisku Amelski
Antoszkin 2 osoby o nazwisku Antoszkin
Ananiuk 13 osób o nazwisku Ananiuk
Aroń 7 osób o nazwisku Aroń
Adaczyk Jedna osoba o nazwisku Adaczyk
Abkowicz 26 osób o nazwisku Abkowicz
Alard 3 osoby o nazwisku Alard
Arutiunianc 7 osób o nazwisku Arutiunianc
Akściukiewicz Brak obywateli o nazwisku Akściukiewicz
Arsim Brak obywateli o nazwisku Arsim
Aszmowicz Jedna osoba o nazwisku Aszmowicz
Antołek 24 osób o nazwisku Antołek
Archadzki 5 osób o nazwisku Archadzki
Arabiej 8 osób o nazwisku Arabiej
Alina Brak obywateli o nazwisku Alina
Asulewicz Brak obywateli o nazwisku Asulewicz
Araszkiewski 10 osób o nazwisku Araszkiewski
Ażogin 3 osoby o nazwisku Ażogin
Ankianiec 21 osób o nazwisku Ankianiec
Andes 4 osoby o nazwisku Andes
Andryszczuk 41 osób o nazwisku Andryszczuk
Ajntner Jedna osoba o nazwisku Ajntner
Abrazowski 3 osoby o nazwisku Abrazowski
Albertzki 3 osoby o nazwisku Albertzki
Azanon Brak obywateli o nazwisku Azanon
Aminów Brak obywateli o nazwisku Aminów
Almus Brak obywateli o nazwisku Almus
Alochna 36 osób o nazwisku Alochna
Argermann Jedna osoba o nazwisku Argermann
Amelańczyk Brak obywateli o nazwisku Amelańczyk
Andrucewicz 11 osób o nazwisku Andrucewicz
Atówko 7 osób o nazwisku Atówko
Ahmad 34 osób o nazwisku Ahmad
Aplewicz 17 osób o nazwisku Aplewicz
Alcer 79 osób o nazwisku Alcer
Aparowicz Brak obywateli o nazwisku Aparowicz
Androjna 3 osoby o nazwisku Androjna
Antzak Brak obywateli o nazwisku Antzak
Audycki 55 osób o nazwisku Audycki
Antoszkiw 2 osoby o nazwisku Antoszkiw
Ancypa 50 osób o nazwisku Ancypa
Anyrz 8 osób o nazwisku Anyrz
Antoszlak Jedna osoba o nazwisku Antoszlak
Andryszek 169 osób o nazwisku Andryszek
Albricht 6 osób o nazwisku Albricht
Adamasiak Jedna osoba o nazwisku Adamasiak
Alicja Jedna osoba o nazwisku Alicja
Androsik Brak obywateli o nazwisku Androsik
Apel 202 osób o nazwisku Apel
Aksjonow 12 osób o nazwisku Aksjonow
Andrusyk 2 osoby o nazwisku Andrusyk
Ankusz 2 osoby o nazwisku Ankusz
Artyń Brak obywateli o nazwisku Artyń
Augustyń 2 osoby o nazwisku Augustyń
Arsemiko Brak obywateli o nazwisku Arsemiko
Arendaruk 3 osoby o nazwisku Arendaruk
Acedoński 3 osoby o nazwisku Acedoński
Arcimiuk 13 osób o nazwisku Arcimiuk
Aścik 24 osób o nazwisku Aścik
Atczyło 4 osoby o nazwisku Atczyło
Ałfiorow Brak obywateli o nazwisku Ałfiorow
Aleszko 25 osób o nazwisku Aleszko
Archipowicz Brak obywateli o nazwisku Archipowicz
Aralkiewicz 8 osób o nazwisku Aralkiewicz
Awtewicz 2 osoby o nazwisku Awtewicz
Andrejunas 16 osób o nazwisku Andrejunas
Amróż Jedna osoba o nazwisku Amróż
Albrych 52 osób o nazwisku Albrych
Amorowicz Brak obywateli o nazwisku Amorowicz
Ananiewski 5 osób o nazwisku Ananiewski
Andriało Brak obywateli o nazwisku Andriało
Ałdusewicz Jedna osoba o nazwisku Ałdusewicz
Anoczenko Brak obywateli o nazwisku Anoczenko
Altańska Brak obywateli o nazwisku Altańska
Adlersztein Brak obywateli o nazwisku Adlersztein
Anirska Brak obywateli o nazwisku Anirska
Antolik 273 osób o nazwisku Antolik
Ambrodziak Brak obywateli o nazwisku Ambrodziak
Amdraska Brak obywateli o nazwisku Amdraska
Albrechowicz 4 osoby o nazwisku Albrechowicz
Ajzenfisz 6 osób o nazwisku Ajzenfisz
Amirian 3 osoby o nazwisku Amirian
Alteńska Jedna osoba o nazwisku Alteńska
Andraszek 116 osób o nazwisku Andraszek
Adan Jedna osoba o nazwisku Adan
Aneja Brak obywateli o nazwisku Aneja
Adaszak 300 osób o nazwisku Adaszak
Atalski 57 osób o nazwisku Atalski
Anwailer 15 osób o nazwisku Anwailer
Aksiukiewicz Jedna osoba o nazwisku Aksiukiewicz
Anikowicz Brak obywateli o nazwisku Anikowicz
Aksak 62 osób o nazwisku Aksak
Andrysewicz 82 osób o nazwisku Andrysewicz
Adlersztajn Jedna osoba o nazwisku Adlersztajn
Andryańczyk 96 osób o nazwisku Andryańczyk
Atkonis 31 osób o nazwisku Atkonis
Akściłowicz Jedna osoba o nazwisku Akściłowicz
Adamsbaum 7 osób o nazwisku Adamsbaum
Andzejazek 2 osoby o nazwisku Andzejazek
Adelt 31 osób o nazwisku Adelt
Andruszyński 7 osób o nazwisku Andruszyński
Askier Jedna osoba o nazwisku Askier
Androsiak 9 osób o nazwisku Androsiak
Antuchiewicz Jedna osoba o nazwisku Antuchiewicz
Aneszko 268 osób o nazwisku Aneszko
Apczyński 159 osób o nazwisku Apczyński
Archipow 31 osób o nazwisku Archipow
Awisiuk Jedna osoba o nazwisku Awisiuk
Azikowski Jedna osoba o nazwisku Azikowski
Akielaszek 60 osób o nazwisku Akielaszek
Altmark 9 osób o nazwisku Altmark
Aczalski 4 osoby o nazwisku Aczalski
Awerkin 4 osoby o nazwisku Awerkin
Augusciuk Jedna osoba o nazwisku Augusciuk
Amieljanczyk Brak obywateli o nazwisku Amieljanczyk
Ajserman Jedna osoba o nazwisku Ajserman
Abrahamer 3 osoby o nazwisku Abrahamer
Amrozy 104 osób o nazwisku Amrozy
Akutowicz 31 osób o nazwisku Akutowicz
Andruszek 37 osób o nazwisku Andruszek
Arabczyk 64 osób o nazwisku Arabczyk
Atamanienko Jedna osoba o nazwisku Atamanienko
Altamer 23 osób o nazwisku Altamer
Alankiewicz 185 osób o nazwisku Alankiewicz
Andresiak Jedna osoba o nazwisku Andresiak
Abanska Brak obywateli o nazwisku Abanska
Andrzyszewski 2 osoby o nazwisku Andrzyszewski
Abłomiejko 11 osób o nazwisku Abłomiejko
Artujanz 12 osób o nazwisku Artujanz
Austria Jedna osoba o nazwisku Austria
Azar 7 osób o nazwisku Azar
Adamusz 3 osoby o nazwisku Adamusz
Allert 11 osób o nazwisku Allert
Annan 2 osoby o nazwisku Annan
Adrychowski 57 osób o nazwisku Adrychowski
Andrekiewicz Jedna osoba o nazwisku Andrekiewicz
Anichimiuk Brak obywateli o nazwisku Anichimiuk
Acher 11 osób o nazwisku Acher
Adalska Brak obywateli o nazwisku Adalska
Assamann Jedna osoba o nazwisku Assamann
Augusta Brak obywateli o nazwisku Augusta
Adiuszyn 15 osób o nazwisku Adiuszyn
Awgun 4 osoby o nazwisku Awgun
Anzulewicz 97 osób o nazwisku Anzulewicz
Ausinowska Brak obywateli o nazwisku Ausinowska
Aftaruk 31 osób o nazwisku Aftaruk
Aksiutowicz 9 osób o nazwisku Aksiutowicz
Arlet-Głowacki 2 osoby o nazwisku Arlet-Głowacki
Apszek Jedna osoba o nazwisku Apszek
Albikowski 2 osoby o nazwisku Albikowski
Abromska Brak obywateli o nazwisku Abromska
Ardutowska Brak obywateli o nazwisku Ardutowska
Alabrudzyńska Brak obywateli o nazwisku Alabrudzyńska
Artoniak 2 osoby o nazwisku Artoniak
Alpern Brak obywateli o nazwisku Alpern
Apin 2 osoby o nazwisku Apin
Ambor 21 osób o nazwisku Ambor
Alberty 37 osób o nazwisku Alberty
Abasi 4 osoby o nazwisku Abasi
Ałmazow Jedna osoba o nazwisku Ałmazow
Antyszka Brak obywateli o nazwisku Antyszka
Andziok Brak obywateli o nazwisku Andziok
Apielonek Brak obywateli o nazwisku Apielonek
Albrefczyński 3 osoby o nazwisku Albrefczyński
Abołończykow Brak obywateli o nazwisku Abołończykow
Augusiewicz 99 osób o nazwisku Augusiewicz
Akorczyn Brak obywateli o nazwisku Akorczyn
Alessio 3 osoby o nazwisku Alessio
Ajzenfeld 3 osoby o nazwisku Ajzenfeld
Ainbacher Jedna osoba o nazwisku Ainbacher
Araszewski 251 osób o nazwisku Araszewski
Antończak-Kinkela Jedna osoba o nazwisku Antończak-Kinkela
Antiporowicz 5 osób o nazwisku Antiporowicz
Abramow 13 osób o nazwisku Abramow
Axer 12 osób o nazwisku Axer
Adachowski 56 osób o nazwisku Adachowski
Arnaszewski Jedna osoba o nazwisku Arnaszewski
Amende 7 osób o nazwisku Amende
Andrysowski Jedna osoba o nazwisku Andrysowski
Altdorf 7 osób o nazwisku Altdorf
Arasniewicz 2 osoby o nazwisku Arasniewicz
Ambroś 2 osoby o nazwisku Ambroś
Atoszewska Brak obywateli o nazwisku Atoszewska
Albanowski 80 osób o nazwisku Albanowski
Abramson 5 osób o nazwisku Abramson
Askowska Brak obywateli o nazwisku Askowska
Ain 2 osoby o nazwisku Ain
Andryskowski 235 osób o nazwisku Andryskowski
Anigacz 41 osób o nazwisku Anigacz
Acalski 29 osób o nazwisku Acalski
Agrejcewicz Jedna osoba o nazwisku Agrejcewicz
Alfus 6 osób o nazwisku Alfus
Aniskin 4 osoby o nazwisku Aniskin
Armenat 2 osoby o nazwisku Armenat
Ajzengart 2 osoby o nazwisku Ajzengart
Aptowicz 91 osób o nazwisku Aptowicz
Arlitewicz 9 osób o nazwisku Arlitewicz
Atemborski 65 osób o nazwisku Atemborski
Aksan 86 osób o nazwisku Aksan
Apolonk Brak obywateli o nazwisku Apolonk
Ardanowski 106 osób o nazwisku Ardanowski
Alberic Jedna osoba o nazwisku Alberic
Annissimo 8 osób o nazwisku Annissimo
Alwinger 27 osób o nazwisku Alwinger
Awksientjuk 4 osoby o nazwisku Awksientjuk
Affeltowicz 35 osób o nazwisku Affeltowicz
Andrzeja Brak obywateli o nazwisku Andrzeja
Ajsztat 9 osób o nazwisku Ajsztat
Atamański 15 osób o nazwisku Atamański
Aras 40 osób o nazwisku Aras
Anowicka Jedna osoba o nazwisku Anowicka
Abramek 1378 osób o nazwisku Abramek
Ancwal 6 osób o nazwisku Ancwal
Alsut 6 osób o nazwisku Alsut
Andraculak Jedna osoba o nazwisku Andraculak
Alejok Brak obywateli o nazwisku Alejok
Awłachowska Brak obywateli o nazwisku Awłachowska
Antybur 4 osoby o nazwisku Antybur
Arasimczuk Brak obywateli o nazwisku Arasimczuk
Adomajt 10 osób o nazwisku Adomajt
Amons 4 osoby o nazwisku Amons
Albinski 4 osoby o nazwisku Albinski
Anderson 100 osób o nazwisku Anderson
Ajband Jedna osoba o nazwisku Ajband
Alksninów Brak obywateli o nazwisku Alksninów
Atkiewicz 22 osób o nazwisku Atkiewicz
Adynowski 107 osób o nazwisku Adynowski
Anikajt 2 osoby o nazwisku Anikajt
Ajankiewicz Brak obywateli o nazwisku Ajankiewicz
Andernajs 5 osób o nazwisku Andernajs
Alanowicz 15 osób o nazwisku Alanowicz
Abramczewski 9 osób o nazwisku Abramczewski
Andróchów Brak obywateli o nazwisku Andróchów
Andreczko 96 osób o nazwisku Andreczko
Arubkowicz Brak obywateli o nazwisku Arubkowicz
Agaczewski 45 osób o nazwisku Agaczewski
Anbroży Brak obywateli o nazwisku Anbroży
Abbas 39 osób o nazwisku Abbas
Amrożewicz 11 osób o nazwisku Amrożewicz
Atałańska Brak obywateli o nazwisku Atałańska
Azankiewicz Brak obywateli o nazwisku Azankiewicz
Adrych 401 osób o nazwisku Adrych
Apraksin 11 osób o nazwisku Apraksin
Antoniów 154 osób o nazwisku Antoniów
Anisowicz 21 osób o nazwisku Anisowicz
Akszterowicz 8 osób o nazwisku Akszterowicz
Anołowski Jedna osoba o nazwisku Anołowski
Andryszczyn Brak obywateli o nazwisku Andryszczyn
Artynicz Brak obywateli o nazwisku Artynicz
Abalina Jedna osoba o nazwisku Abalina
Arkabuś Jedna osoba o nazwisku Arkabuś
Abadzijew Jedna osoba o nazwisku Abadzijew
Adamiczka 12 osób o nazwisku Adamiczka
Abramzon 3 osoby o nazwisku Abramzon
Alzner Brak obywateli o nazwisku Alzner
Arbart 27 osób o nazwisku Arbart
Andrusina 8 osób o nazwisku Andrusina
Ambramek Brak obywateli o nazwisku Ambramek
Ałagida 3 osoby o nazwisku Ałagida
Adrańska Brak obywateli o nazwisku Adrańska
Anduga Brak obywateli o nazwisku Anduga
Alszyniuk Brak obywateli o nazwisku Alszyniuk
Ankiewicz 707 osób o nazwisku Ankiewicz
Andriuńczyk Jedna osoba o nazwisku Andriuńczyk
Anatolak Jedna osoba o nazwisku Anatolak
Azakiewicz Jedna osoba o nazwisku Azakiewicz
Aschenbach Jedna osoba o nazwisku Aschenbach
Akuła 45 osób o nazwisku Akuła
Aubicka Brak obywateli o nazwisku Aubicka
Amenda 133 osób o nazwisku Amenda
Ala-Brudziński 3 osoby o nazwisku Ala-Brudziński
Algiertowski 2 osoby o nazwisku Algiertowski
Apostoluk 115 osób o nazwisku Apostoluk
Anastaziuk 18 osób o nazwisku Anastaziuk
Adomin Brak obywateli o nazwisku Adomin
Awłowska Brak obywateli o nazwisku Awłowska
Arkuszewski 756 osób o nazwisku Arkuszewski
Anuszko 18 osób o nazwisku Anuszko
Aronowicz 112 osób o nazwisku Aronowicz
Amroz 13 osób o nazwisku Amroz
Ausbach Brak obywateli o nazwisku Ausbach
Aziukiewicz 11 osób o nazwisku Aziukiewicz
Antek 21 osób o nazwisku Antek
Ardynowicz Brak obywateli o nazwisku Ardynowicz
Arbusow Jedna osoba o nazwisku Arbusow
Andruś Jedna osoba o nazwisku Andruś
Antoszenko 6 osób o nazwisku Antoszenko
Arszeluk 9 osób o nazwisku Arszeluk
Aberle 9 osób o nazwisku Aberle
Adlerstein Brak obywateli o nazwisku Adlerstein
Abtomiejko Brak obywateli o nazwisku Abtomiejko
Arel 3 osoby o nazwisku Arel
Ambraszewska Brak obywateli o nazwisku Ambraszewska
Ancerska Brak obywateli o nazwisku Ancerska
Alasiewicz 24 osób o nazwisku Alasiewicz
Apanas 41 osób o nazwisku Apanas
Andreczka Brak obywateli o nazwisku Andreczka
Afoltowicz Brak obywateli o nazwisku Afoltowicz
Aszkiełowicz 257 osób o nazwisku Aszkiełowicz
Anikiejew 7 osób o nazwisku Anikiejew
Akademicki 6 osób o nazwisku Akademicki
Adryan 261 osób o nazwisku Adryan
Artycz Brak obywateli o nazwisku Artycz
Acwac Brak obywateli o nazwisku Acwac
Andrukowska 2 osoby o nazwisku Andrukowska
Amzal 2 osoby o nazwisku Amzal
Arnadys Brak obywateli o nazwisku Arnadys
Apolinarski 641 osób o nazwisku Apolinarski
Ambrażejczuk Brak obywateli o nazwisku Ambrażejczuk
Antosin Brak obywateli o nazwisku Antosin
Adamkowicz-Brzeźnicka Jedna osoba o nazwisku Adamkowicz-Brzeźnicka
Aniśkiewicz 312 osób o nazwisku Aniśkiewicz
Adarek Jedna osoba o nazwisku Adarek
Aleksiejonok Jedna osoba o nazwisku Aleksiejonok
Ałasa 101 osób o nazwisku Ałasa
Artabuz 4 osoby o nazwisku Artabuz
Arycha Brak obywateli o nazwisku Arycha
Auliak Jedna osoba o nazwisku Auliak
Albrant 9 osób o nazwisku Albrant
Aksztel 3 osoby o nazwisku Aksztel
Acznik 6 osób o nazwisku Acznik
Apostół Jedna osoba o nazwisku Apostół
Arbesfeld 2 osoby o nazwisku Arbesfeld
Afranowicz 32 osób o nazwisku Afranowicz
Arucz Jedna osoba o nazwisku Arucz
Asyngier 108 osób o nazwisku Asyngier
Andrianik 23 osób o nazwisku Andrianik
Andryschik 5 osób o nazwisku Andryschik
Ajdamiak 39 osób o nazwisku Ajdamiak
Akińcza 61 osób o nazwisku Akińcza
Awerman 2 osoby o nazwisku Awerman
Armatowski 395 osób o nazwisku Armatowski
Adamelak 73 osób o nazwisku Adamelak
Adamajtys 72 osób o nazwisku Adamajtys
Arabig Brak obywateli o nazwisku Arabig
Absyl 25 osób o nazwisku Absyl
Adrańczyk Brak obywateli o nazwisku Adrańczyk
Aleksicka Brak obywateli o nazwisku Aleksicka
Agatowski 534 osób o nazwisku Agatowski
Arsenin Brak obywateli o nazwisku Arsenin
Alekniewicz 2 osoby o nazwisku Alekniewicz
Agapow 25 osób o nazwisku Agapow
Anasychin 9 osób o nazwisku Anasychin
Anielaka Brak obywateli o nazwisku Anielaka
Agacinski 6 osób o nazwisku Agacinski
Alkiewicz 79 osób o nazwisku Alkiewicz
Awram 2 osoby o nazwisku Awram
Adranowski 12 osób o nazwisku Adranowski
Aumuller 3 osoby o nazwisku Aumuller
Aksamski 100 osób o nazwisku Aksamski
Aspraś Jedna osoba o nazwisku Aspraś
Alabjew Brak obywateli o nazwisku Alabjew
Adamoski 7 osób o nazwisku Adamoski
Ajdels 4 osoby o nazwisku Ajdels
Artymowycz 15 osób o nazwisku Artymowycz
Artąg Brak obywateli o nazwisku Artąg
Artamonow 28 osób o nazwisku Artamonow
Annełło Brak obywateli o nazwisku Annełło
Aksmarska Brak obywateli o nazwisku Aksmarska
Aichler Jedna osoba o nazwisku Aichler
Ajersch 28 osób o nazwisku Ajersch
Arżanik 7 osób o nazwisku Arżanik
Alencewicz 39 osób o nazwisku Alencewicz
Aprzynger Brak obywateli o nazwisku Aprzynger
Antał 46 osób o nazwisku Antał
Andrzykowski 8 osób o nazwisku Andrzykowski
Arabadzi 5 osób o nazwisku Arabadzi
Androsieczko Brak obywateli o nazwisku Androsieczko
Awerbach 2 osoby o nazwisku Awerbach
Azak Jedna osoba o nazwisku Azak
Andrzejczok Jedna osoba o nazwisku Andrzejczok
Aszeberg 9 osób o nazwisku Aszeberg
Abrutańska Brak obywateli o nazwisku Abrutańska
Aksamił Brak obywateli o nazwisku Aksamił
Antwark 2 osoby o nazwisku Antwark
Alimow Jedna osoba o nazwisku Alimow
Adrasik Jedna osoba o nazwisku Adrasik
Arach 31 osób o nazwisku Arach
Andalkiewicz 14 osób o nazwisku Andalkiewicz
Anyrzewska Brak obywateli o nazwisku Anyrzewska
Alesa Jedna osoba o nazwisku Alesa
Ajon 6 osób o nazwisku Ajon
Andrienko Brak obywateli o nazwisku Andrienko
Arbuśników Jedna osoba o nazwisku Arbuśników
Apolinarzak 8 osób o nazwisku Apolinarzak
Adryn Brak obywateli o nazwisku Adryn
Asamowicz Brak obywateli o nazwisku Asamowicz
Aryckiewicz Brak obywateli o nazwisku Aryckiewicz
Aumuller 58 osób o nazwisku Aumuller
Arciniejew Brak obywateli o nazwisku Arciniejew
Ardziewicz 29 osób o nazwisku Ardziewicz
Aremelarczyk Brak obywateli o nazwisku Aremelarczyk
Aktyl 28 osób o nazwisku Aktyl
Andruszka 27 osób o nazwisku Andruszka
Adolf 299 osób o nazwisku Adolf
Auguscik 22 osób o nazwisku Auguscik
Artyszko 9 osób o nazwisku Artyszko
Abrahamczyk 177 osób o nazwisku Abrahamczyk
Aczkiewicz 33 osób o nazwisku Aczkiewicz
Adrijanowska 3 osoby o nazwisku Adrijanowska
Antycka Brak obywateli o nazwisku Antycka
Archangelski 3 osoby o nazwisku Archangelski
Abranowska Brak obywateli o nazwisku Abranowska
Augustasty Brak obywateli o nazwisku Augustasty
Astachyra Brak obywateli o nazwisku Astachyra
Abrymek Brak obywateli o nazwisku Abrymek
Adolpf 5 osób o nazwisku Adolpf
Ancułko Brak obywateli o nazwisku Ancułko
Aleksionek 9 osób o nazwisku Aleksionek
Atłasiński 23 osób o nazwisku Atłasiński
Amroszczyk 2 osoby o nazwisku Amroszczyk
Apcewicz 8 osób o nazwisku Apcewicz
Apryjas 49 osób o nazwisku Apryjas
Adamka 42 osób o nazwisku Adamka
Apfeld 49 osób o nazwisku Apfeld
Agort Brak obywateli o nazwisku Agort
Anzorga Brak obywateli o nazwisku Anzorga
Adelson 6 osób o nazwisku Adelson
Angowski 587 osób o nazwisku Angowski
Adamów-Bielkowicz 8 osób o nazwisku Adamów-Bielkowicz
Arkit 194 osób o nazwisku Arkit
Anbroch Brak obywateli o nazwisku Anbroch
Alkowski 27 osób o nazwisku Alkowski
Antonia Brak obywateli o nazwisku Antonia
Assón Brak obywateli o nazwisku Assón
Aumiller 17 osób o nazwisku Aumiller
Abłasewicz 10 osób o nazwisku Abłasewicz
Ambrózko Jedna osoba o nazwisku Ambrózko
Astrom Jedna osoba o nazwisku Astrom
Awramiec 8 osób o nazwisku Awramiec
Awftyka 2 osoby o nazwisku Awftyka
Adryszek 21 osób o nazwisku Adryszek
Albekow 2 osoby o nazwisku Albekow
Abelec 59 osób o nazwisku Abelec
Angulewicz Brak obywateli o nazwisku Angulewicz
Apresów 5 osób o nazwisku Apresów
Aichnger Brak obywateli o nazwisku Aichnger
Abalicki Jedna osoba o nazwisku Abalicki
Arleta Jedna osoba o nazwisku Arleta
Abroziewicz 3 osoby o nazwisku Abroziewicz
Artelik 31 osób o nazwisku Artelik
Adamusnik Jedna osoba o nazwisku Adamusnik
Atryszuk Jedna osoba o nazwisku Atryszuk
Ahiejczyk 16 osób o nazwisku Ahiejczyk
Alkoholiczka Brak obywateli o nazwisku Alkoholiczka
Augenbraun Brak obywateli o nazwisku Augenbraun
Alwan 16 osób o nazwisku Alwan
Aschick 8 osób o nazwisku Aschick
Ajbin 10 osób o nazwisku Ajbin
Afanasik 10 osób o nazwisku Afanasik
Alwasiak 20 osób o nazwisku Alwasiak
Adller Brak obywateli o nazwisku Adller
Alifier 5 osób o nazwisku Alifier
Abdank-Kozubski 7 osób o nazwisku Abdank-Kozubski
Adkonis 31 osób o nazwisku Adkonis
Altewegier 2 osoby o nazwisku Altewegier
Anruszewska Brak obywateli o nazwisku Anruszewska
Aziątek Brak obywateli o nazwisku Aziątek
Ambramowicz Jedna osoba o nazwisku Ambramowicz
Asmann 2 osoby o nazwisku Asmann
Aletorowicz 22 osób o nazwisku Aletorowicz
Aschkenazy Jedna osoba o nazwisku Aschkenazy
Augustiuk Jedna osoba o nazwisku Augustiuk
Apelman 9 osób o nazwisku Apelman
Artysz 12 osób o nazwisku Artysz
Ankłowicz Jedna osoba o nazwisku Ankłowicz
Artymicz 21 osób o nazwisku Artymicz
Artemow 2 osoby o nazwisku Artemow
Andrejczyk 162 osób o nazwisku Andrejczyk
Argulewicz 13 osób o nazwisku Argulewicz
Arnd 16 osób o nazwisku Arnd
Andryś 24 osób o nazwisku Andryś
Archem Brak obywateli o nazwisku Archem
Alpiersztejn 2 osoby o nazwisku Alpiersztejn
Arianów Jedna osoba o nazwisku Arianów
Ankudowicz 325 osób o nazwisku Ankudowicz
Angelewicz Jedna osoba o nazwisku Angelewicz
Armbruster 9 osób o nazwisku Armbruster
Alukas Brak obywateli o nazwisku Alukas
Andrzenko Brak obywateli o nazwisku Andrzenko
Apelbaum 16 osób o nazwisku Apelbaum
Apanasewicz 257 osób o nazwisku Apanasewicz
Andrzejewicz 251 osób o nazwisku Andrzejewicz
Andryszenko Brak obywateli o nazwisku Andryszenko
Aramide 2 osoby o nazwisku Aramide
Adryanowicz Brak obywateli o nazwisku Adryanowicz
Alejun 25 osób o nazwisku Alejun
Arcymiuk Brak obywateli o nazwisku Arcymiuk
Amiserowicz Brak obywateli o nazwisku Amiserowicz
Amrożkiewicz 14 osób o nazwisku Amrożkiewicz
Alba 56 osób o nazwisku Alba
Ałtyńska Jedna osoba o nazwisku Ałtyńska
Augernian Brak obywateli o nazwisku Augernian
Angielski 403 osób o nazwisku Angielski
Astapkowicz 8 osób o nazwisku Astapkowicz
Anchel Brak obywateli o nazwisku Anchel
Arminajtis 17 osób o nazwisku Arminajtis
Apryczyn 9 osób o nazwisku Apryczyn
Angster 3 osoby o nazwisku Angster
Andrzyszczyk Jedna osoba o nazwisku Andrzyszczyk
Adankiewicz 2 osoby o nazwisku Adankiewicz
Altyka Brak obywateli o nazwisku Altyka
Andryjeneczko Brak obywateli o nazwisku Andryjeneczko
Adamucha 4 osoby o nazwisku Adamucha
Alutorowicz 3 osoby o nazwisku Alutorowicz
Atachim 39 osób o nazwisku Atachim
Anyperowicz Jedna osoba o nazwisku Anyperowicz
Arcyz 85 osób o nazwisku Arcyz
Aksłuczyc Brak obywateli o nazwisku Aksłuczyc
Arelt 5 osób o nazwisku Arelt
Ajzyk 22 osób o nazwisku Ajzyk
Apolonarska Jedna osoba o nazwisku Apolonarska
Aberham 2 osoby o nazwisku Aberham
Alenajnowicz Brak obywateli o nazwisku Alenajnowicz
Augustynopolski 20 osób o nazwisku Augustynopolski
Andrejenko 36 osób o nazwisku Andrejenko
Architowski 5 osób o nazwisku Architowski
Amroziuk Jedna osoba o nazwisku Amroziuk
Abłaczyński 3 osoby o nazwisku Abłaczyński
Antoś 19 osób o nazwisku Antoś
Arnatowski 2 osoby o nazwisku Arnatowski
Amerla 78 osób o nazwisku Amerla
Aniewski 4 osoby o nazwisku Aniewski
Aciuszew 6 osób o nazwisku Aciuszew
Adryański 12 osób o nazwisku Adryański
Afanasiak Jedna osoba o nazwisku Afanasiak
Azgier 4 osoby o nazwisku Azgier
Arlichowska Brak obywateli o nazwisku Arlichowska
Aduszkiewicz 44 osób o nazwisku Aduszkiewicz
Arszenik 2 osoby o nazwisku Arszenik
Ałsulska Brak obywateli o nazwisku Ałsulska
Ajdelsztajn Brak obywateli o nazwisku Ajdelsztajn
Anuszkiewicz 1351 osób o nazwisku Anuszkiewicz
Asiejewski 2 osoby o nazwisku Asiejewski
Arlewska Jedna osoba o nazwisku Arlewska
Arwamienko Brak obywateli o nazwisku Arwamienko
Apolczyk Brak obywateli o nazwisku Apolczyk
Arabasz 293 osób o nazwisku Arabasz
Andrybur Jedna osoba o nazwisku Andrybur
Animowski 3 osoby o nazwisku Animowski
Austro 7 osób o nazwisku Austro
Achmatowicz-Szmajke Jedna osoba o nazwisku Achmatowicz-Szmajke
Amruskiewicz Jedna osoba o nazwisku Amruskiewicz
Aćko Jedna osoba o nazwisku Aćko
Abranek Jedna osoba o nazwisku Abranek
Archmann Brak obywateli o nazwisku Archmann
Ajdykiewicz Jedna osoba o nazwisku Ajdykiewicz
Andrzjuk 2 osoby o nazwisku Andrzjuk
Arsieniew Brak obywateli o nazwisku Arsieniew
Aho Jedna osoba o nazwisku Aho
Archański 4 osoby o nazwisku Archański
Andrusz 19 osób o nazwisku Andrusz
Ałguścik Jedna osoba o nazwisku Ałguścik
Altkorn 4 osoby o nazwisku Altkorn
Akszmit 8 osób o nazwisku Akszmit
Ankes 17 osób o nazwisku Ankes
Andzel 233 osób o nazwisku Andzel
Attinger 13 osób o nazwisku Attinger
Afończyk Brak obywateli o nazwisku Afończyk
Asejczyk 16 osób o nazwisku Asejczyk
Ajkas Brak obywateli o nazwisku Ajkas
Archipiak 27 osób o nazwisku Archipiak
Andruski 4 osoby o nazwisku Andruski
Armetys Brak obywateli o nazwisku Armetys
Arnot 4 osoby o nazwisku Arnot
Apolenis 10 osób o nazwisku Apolenis
Andrzesiuk Jedna osoba o nazwisku Andrzesiuk
Abalin 4 osoby o nazwisku Abalin
Afanaszek Brak obywateli o nazwisku Afanaszek
Akusok Jedna osoba o nazwisku Akusok
Andraszczuk Jedna osoba o nazwisku Andraszczuk
Arcos Jedna osoba o nazwisku Arcos
Ajchorn 3 osoby o nazwisku Ajchorn
Anuszek 73 osób o nazwisku Anuszek
Ajdys 71 osób o nazwisku Ajdys
Akimiuk Brak obywateli o nazwisku Akimiuk
Awtomonow 10 osób o nazwisku Awtomonow
Akianiec Brak obywateli o nazwisku Akianiec
Archcińska Jedna osoba o nazwisku Archcińska
Awgulewicz 16 osób o nazwisku Awgulewicz
Aszkietowicz Brak obywateli o nazwisku Aszkietowicz
Abrysowska 4 osoby o nazwisku Abrysowska
Amboziak Brak obywateli o nazwisku Amboziak
Artymiuk 209 osób o nazwisku Artymiuk
Alenkowicz 17 osób o nazwisku Alenkowicz
Anysek Brak obywateli o nazwisku Anysek
Apanosowicz 5 osób o nazwisku Apanosowicz
Ajżler Brak obywateli o nazwisku Ajżler
Abakończyk 3 osoby o nazwisku Abakończyk
Anatolec Brak obywateli o nazwisku Anatolec
Askoldowicz 3 osoby o nazwisku Askoldowicz
Abrahamowski 13 osób o nazwisku Abrahamowski
Altmojer Brak obywateli o nazwisku Altmojer
Artoszyńska Brak obywateli o nazwisku Artoszyńska
Apczynska Jedna osoba o nazwisku Apczynska
Agnyziak 14 osób o nazwisku Agnyziak
Arasiewicz 26 osób o nazwisku Arasiewicz
Ajde Jedna osoba o nazwisku Ajde
Andrzejczyn 7 osób o nazwisku Andrzejczyn
Anzell 5 osób o nazwisku Anzell
Aleksjenko Jedna osoba o nazwisku Aleksjenko
Andrissek Brak obywateli o nazwisku Andrissek
Ajbinder vel Sznek Brak obywateli o nazwisku Ajbinder vel Sznek
Aruniewicz Brak obywateli o nazwisku Aruniewicz
Andrejczuk 737 osób o nazwisku Andrejczuk
Artuchowski 3 osoby o nazwisku Artuchowski
Andryszyn Jedna osoba o nazwisku Andryszyn
Angurska Jedna osoba o nazwisku Angurska
Aurzędniczek 2 osoby o nazwisku Aurzędniczek
Altman 226 osób o nazwisku Altman
Aichelkrant Brak obywateli o nazwisku Aichelkrant
Awril Jedna osoba o nazwisku Awril
Alkiemowicz Brak obywateli o nazwisku Alkiemowicz
Ardykowski 6 osób o nazwisku Ardykowski
Akonom 286 osób o nazwisku Akonom
Anboniak Brak obywateli o nazwisku Anboniak
Achremienia 11 osób o nazwisku Achremienia
Ambs 2 osoby o nazwisku Ambs
Areń 2 osoby o nazwisku Areń
Ambrowski Jedna osoba o nazwisku Ambrowski
Atanasew Jedna osoba o nazwisku Atanasew
Ajzensztejn 10 osób o nazwisku Ajzensztejn
Abrefczyński 4 osoby o nazwisku Abrefczyński