Agenfeld, Augustiniak, Alabrudziński, Ambroźkiewicz, Apler

Polskie nazwiska na A

Nazwisko Ilość ludzi w Polsce
Albig 13 osób o nazwisku Albig
Arcewicz 10 osób o nazwisku Arcewicz
Auronowicz Brak obywateli o nazwisku Auronowicz
Andor 14 osób o nazwisku Andor
Arkatow Brak obywateli o nazwisku Arkatow
Amatas Brak obywateli o nazwisku Amatas
Andrjaszkiewicz 5 osób o nazwisku Andrjaszkiewicz
Awisko Brak obywateli o nazwisku Awisko
Awromik Brak obywateli o nazwisku Awromik
Algert 8 osób o nazwisku Algert
Aszurkow 6 osób o nazwisku Aszurkow
Adrya 7 osób o nazwisku Adrya
Andrzykowicz Brak obywateli o nazwisku Andrzykowicz
Alper 2 osoby o nazwisku Alper
Alberski 575 osób o nazwisku Alberski
Adelman 45 osób o nazwisku Adelman
Arszczal 14 osób o nazwisku Arszczal
Aichmueller Jedna osoba o nazwisku Aichmueller
Awielicz Brak obywateli o nazwisku Awielicz
Aloe Brak obywateli o nazwisku Aloe
Ambrozic Brak obywateli o nazwisku Ambrozic
Aniechamowska Brak obywateli o nazwisku Aniechamowska
Astrachow Jedna osoba o nazwisku Astrachow
Andruszczuk 21 osób o nazwisku Andruszczuk
Adrjan 91 osób o nazwisku Adrjan
Awent Jedna osoba o nazwisku Awent
Arnata Jedna osoba o nazwisku Arnata
Antosczak Brak obywateli o nazwisku Antosczak
Acosta 2 osoby o nazwisku Acosta
Aleksiuń 3 osoby o nazwisku Aleksiuń
Augenlicht 6 osób o nazwisku Augenlicht
Amorgowicz 12 osób o nazwisku Amorgowicz
Angrocki 22 osób o nazwisku Angrocki
Aleszczyk 340 osób o nazwisku Aleszczyk
Andykowska Brak obywateli o nazwisku Andykowska
Alchimowicz 360 osób o nazwisku Alchimowicz
Andreyczak 2 osoby o nazwisku Andreyczak
Achtman Brak obywateli o nazwisku Achtman
Andrychowicz 204 osób o nazwisku Andrychowicz
Augipow Brak obywateli o nazwisku Augipow
Adlersfeld Brak obywateli o nazwisku Adlersfeld
Andrukowska 2 osoby o nazwisku Andrukowska
Alepca Brak obywateli o nazwisku Alepca
Areczuk 20 osób o nazwisku Areczuk
Ambraziuk Jedna osoba o nazwisku Ambraziuk
Awadzun Brak obywateli o nazwisku Awadzun
Akerberg 3 osoby o nazwisku Akerberg
Abycht 7 osób o nazwisku Abycht
Albreht Brak obywateli o nazwisku Albreht
Artycz Brak obywateli o nazwisku Artycz
Alcaraz 8 osób o nazwisku Alcaraz
Adranowicz 106 osób o nazwisku Adranowicz
Anyżowska Brak obywateli o nazwisku Anyżowska
Antwarg 2 osoby o nazwisku Antwarg
Arak 421 osób o nazwisku Arak
Alincynowicz Jedna osoba o nazwisku Alincynowicz
Aszczurowski Jedna osoba o nazwisku Aszczurowski
Ankusz 2 osoby o nazwisku Ankusz
Appo Brak obywateli o nazwisku Appo
Antoniok 35 osób o nazwisku Antoniok
Arytm Brak obywateli o nazwisku Arytm
Artemuk-Wel-Sacharuk Jedna osoba o nazwisku Artemuk-Wel-Sacharuk
Anaczewska Brak obywateli o nazwisku Anaczewska
Audul 14 osób o nazwisku Audul
Amonik Brak obywateli o nazwisku Amonik
Astachow 59 osób o nazwisku Astachow
Awais 3 osoby o nazwisku Awais
Andryzka Jedna osoba o nazwisku Andryzka
Andrzjewski 7 osób o nazwisku Andrzjewski
Asma Brak obywateli o nazwisku Asma
Anszyc 5 osób o nazwisku Anszyc
Apalewicz 16 osób o nazwisku Apalewicz
Anbo 9 osób o nazwisku Anbo
Abroziuk Brak obywateli o nazwisku Abroziuk
Angier 106 osób o nazwisku Angier
Alexandrowicz-Paleczny Jedna osoba o nazwisku Alexandrowicz-Paleczny
Augustak 62 osób o nazwisku Augustak
Andriskowski 26 osób o nazwisku Andriskowski
Alibiniak Brak obywateli o nazwisku Alibiniak
Aftanienko Jedna osoba o nazwisku Aftanienko
Apanaszewicz 2 osoby o nazwisku Apanaszewicz
Alias 2 osoby o nazwisku Alias
Andysz 47 osób o nazwisku Andysz
Arułkiewicz Brak obywateli o nazwisku Arułkiewicz
Armotys Brak obywateli o nazwisku Armotys
Ałyk Jedna osoba o nazwisku Ałyk
Arminajtis 17 osób o nazwisku Arminajtis
Amatoni 2 osoby o nazwisku Amatoni
Arenowicz Jedna osoba o nazwisku Arenowicz
Andrusewicz 93 osób o nazwisku Andrusewicz
Ałaszewski 334 osób o nazwisku Ałaszewski
Arbamowicz Jedna osoba o nazwisku Arbamowicz
Aszot 7 osób o nazwisku Aszot
Andruszczakiewicz 2 osoby o nazwisku Andruszczakiewicz
Abrasowicz 43 osób o nazwisku Abrasowicz
Andzo 15 osób o nazwisku Andzo
Andreja Brak obywateli o nazwisku Andreja
Apolinarski 641 osób o nazwisku Apolinarski
Aulejtner 22 osób o nazwisku Aulejtner
Achruk 8 osób o nazwisku Achruk
Abrosińska Brak obywateli o nazwisku Abrosińska
Asztemburski Jedna osoba o nazwisku Asztemburski
Amendy 16 osób o nazwisku Amendy
Ajzengart 2 osoby o nazwisku Ajzengart
Afanasieff Brak obywateli o nazwisku Afanasieff
Aichenlaub Brak obywateli o nazwisku Aichenlaub
Autków Brak obywateli o nazwisku Autków
Afanaszek Brak obywateli o nazwisku Afanaszek
Augszpurger 14 osób o nazwisku Augszpurger
Ałubowicz 2 osoby o nazwisku Ałubowicz
Abalin 4 osoby o nazwisku Abalin
Augustynia Jedna osoba o nazwisku Augustynia
Awrajcewicz Jedna osoba o nazwisku Awrajcewicz
Armonajtys Jedna osoba o nazwisku Armonajtys
Anczewski 287 osób o nazwisku Anczewski
Adomajda Brak obywateli o nazwisku Adomajda
Abolewicz Brak obywateli o nazwisku Abolewicz
Andruszczyn 5 osób o nazwisku Andruszczyn
Alesi 2 osoby o nazwisku Alesi
Andrusina 8 osób o nazwisku Andrusina
Asanin 2 osoby o nazwisku Asanin
Artiemiew 13 osób o nazwisku Artiemiew
Alpa Brak obywateli o nazwisku Alpa
Anczarski 232 osób o nazwisku Anczarski
Arystarchów Brak obywateli o nazwisku Arystarchów
Albecker Jedna osoba o nazwisku Albecker
Alberta 5 osób o nazwisku Alberta
Aloszko 41 osób o nazwisku Aloszko
Atczak Jedna osoba o nazwisku Atczak
Aikins 3 osoby o nazwisku Aikins
Alkoholiczka Brak obywateli o nazwisku Alkoholiczka
Antoniszen Brak obywateli o nazwisku Antoniszen
Aichelmann Brak obywateli o nazwisku Aichelmann
Ambik 25 osób o nazwisku Ambik
Aksiukiewicz Jedna osoba o nazwisku Aksiukiewicz
Ajzner 11 osób o nazwisku Ajzner
Arabudzki 60 osób o nazwisku Arabudzki
Amrusz 16 osób o nazwisku Amrusz
Audryszyn Brak obywateli o nazwisku Audryszyn
Altmojer Brak obywateli o nazwisku Altmojer
Archangelski 3 osoby o nazwisku Archangelski
Aruknecht Brak obywateli o nazwisku Aruknecht
Achterberg Jedna osoba o nazwisku Achterberg
Agdan 72 osób o nazwisku Agdan
Atlasiński 15 osób o nazwisku Atlasiński
Ammacher 7 osób o nazwisku Ammacher
Andrejek vel Jędrejek Jedna osoba o nazwisku Andrejek vel Jędrejek
Andrasch Brak obywateli o nazwisku Andrasch
Albat Jedna osoba o nazwisku Albat
Assner 2 osoby o nazwisku Assner
Andrucha Brak obywateli o nazwisku Andrucha
Astasewicz 17 osób o nazwisku Astasewicz
Andryan 9 osób o nazwisku Andryan
Aparowicz Brak obywateli o nazwisku Aparowicz
Andza Jedna osoba o nazwisku Andza
Alterman 48 osób o nazwisku Alterman
Ama Jedna osoba o nazwisku Ama
Artiucha 3 osoby o nazwisku Artiucha
Apczak Brak obywateli o nazwisku Apczak
Aspadarec 7 osób o nazwisku Aspadarec
Armundowicz Jedna osoba o nazwisku Armundowicz
Asztabski 23 osób o nazwisku Asztabski
Andebur 14 osób o nazwisku Andebur
Anduga Brak obywateli o nazwisku Anduga
Andrukaniec 37 osób o nazwisku Andrukaniec
Awerjanow 22 osób o nazwisku Awerjanow
Amek Brak obywateli o nazwisku Amek
Annad Brak obywateli o nazwisku Annad
Anysik Jedna osoba o nazwisku Anysik
Aleksiejów 2 osoby o nazwisku Aleksiejów
Adwent 496 osób o nazwisku Adwent
Abgarowicz 29 osób o nazwisku Abgarowicz
Andraszczyk 101 osób o nazwisku Andraszczyk
Arelt 5 osób o nazwisku Arelt
Amarowski 2 osoby o nazwisku Amarowski
Adasiak 289 osób o nazwisku Adasiak
Apansewicz Brak obywateli o nazwisku Apansewicz
Ajband Jedna osoba o nazwisku Ajband
Arapłonowicz Brak obywateli o nazwisku Arapłonowicz
Ajzop 15 osób o nazwisku Ajzop
Achremowicz 9 osób o nazwisku Achremowicz
Artjuchow 3 osoby o nazwisku Artjuchow
Arbach Jedna osoba o nazwisku Arbach
Aktunowicz 7 osób o nazwisku Aktunowicz
Akierman 80 osób o nazwisku Akierman
Alshuth 3 osoby o nazwisku Alshuth
Abrahamek 8 osób o nazwisku Abrahamek
Awino Brak obywateli o nazwisku Awino
Angrot 76 osób o nazwisku Angrot
Annis 10 osób o nazwisku Annis
Andryszczak 556 osób o nazwisku Andryszczak
Andreasik 572 osób o nazwisku Andreasik
Abłazewicz Brak obywateli o nazwisku Abłazewicz
Alfred 2 osoby o nazwisku Alfred
Awericzew Brak obywateli o nazwisku Awericzew
Adruszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Adruszkiewicz
Arbszajtys 11 osób o nazwisku Arbszajtys
Andrylewicz 2 osoby o nazwisku Andrylewicz
Asztel 22 osób o nazwisku Asztel
Ar 2 osoby o nazwisku Ar
Adryjanowicz Jedna osoba o nazwisku Adryjanowicz
Aichelt Brak obywateli o nazwisku Aichelt
Ament 5 osób o nazwisku Ament
Armbruster 9 osób o nazwisku Armbruster
Artymionko Jedna osoba o nazwisku Artymionko
Adyniewicz Jedna osoba o nazwisku Adyniewicz
Abbassi 3 osoby o nazwisku Abbassi
Abuszyniec 4 osoby o nazwisku Abuszyniec
Andryjenko 17 osób o nazwisku Andryjenko
Atraszkiewicz 143 osób o nazwisku Atraszkiewicz
Aleksak 55 osób o nazwisku Aleksak
Adamajć 3 osoby o nazwisku Adamajć
Awdykowicz 17 osób o nazwisku Awdykowicz
Antoszewski vel Bartoszu Jedna osoba o nazwisku Antoszewski vel Bartoszu
Arminiak 5 osób o nazwisku Arminiak
Arszar Brak obywateli o nazwisku Arszar
Alichper 20 osób o nazwisku Alichper
Andzisz Brak obywateli o nazwisku Andzisz
Albicuk Brak obywateli o nazwisku Albicuk
Ambrozak Jedna osoba o nazwisku Ambrozak
Andreszczyk Jedna osoba o nazwisku Andreszczyk
Andejewicz Jedna osoba o nazwisku Andejewicz
Alberciok 14 osób o nazwisku Alberciok
Anmuller Brak obywateli o nazwisku Anmuller
Adamszewska Brak obywateli o nazwisku Adamszewska
Awdziewicz 52 osób o nazwisku Awdziewicz
Ajzenbard 2 osoby o nazwisku Ajzenbard
Aleksijczuk Jedna osoba o nazwisku Aleksijczuk
Arnocka Brak obywateli o nazwisku Arnocka
Anghel 3 osoby o nazwisku Anghel
Aniszczenko-Budzyńska Jedna osoba o nazwisku Aniszczenko-Budzyńska
Aziulewicz 8 osób o nazwisku Aziulewicz
Achermann Brak obywateli o nazwisku Achermann
Ardylewski 23 osób o nazwisku Ardylewski
Altewenger Brak obywateli o nazwisku Altewenger
Agent 4 osoby o nazwisku Agent
Alicynowicz Brak obywateli o nazwisku Alicynowicz
Andrzejczuk 1201 osób o nazwisku Andrzejczuk
Ancfal 12 osób o nazwisku Ancfal
Abdall 3 osoby o nazwisku Abdall
Andyka Brak obywateli o nazwisku Andyka
Ahmad 34 osób o nazwisku Ahmad
Antuchiewicz Jedna osoba o nazwisku Antuchiewicz
Annus Jedna osoba o nazwisku Annus
Adachi Jedna osoba o nazwisku Adachi
Arnusiewicz Brak obywateli o nazwisku Arnusiewicz
Auguń Jedna osoba o nazwisku Auguń
Abalicki Jedna osoba o nazwisku Abalicki
Andrianiuk Brak obywateli o nazwisku Andrianiuk
Aksnowicz 16 osób o nazwisku Aksnowicz
Awstric 6 osób o nazwisku Awstric
Ajzeubaun Jedna osoba o nazwisku Ajzeubaun
Arkudas Jedna osoba o nazwisku Arkudas
Adamsbaum 7 osób o nazwisku Adamsbaum
Antonis Jedna osoba o nazwisku Antonis
Awłosowicz Jedna osoba o nazwisku Awłosowicz
Alicha Brak obywateli o nazwisku Alicha
Angas Brak obywateli o nazwisku Angas
Andreas 49 osób o nazwisku Andreas
Abec 9 osób o nazwisku Abec
Amber Jedna osoba o nazwisku Amber
Ancuto 4 osoby o nazwisku Ancuto
Albowicz 75 osób o nazwisku Albowicz
Adamaszewska Jedna osoba o nazwisku Adamaszewska
Agaciek Brak obywateli o nazwisku Agaciek
Aizenbaum Brak obywateli o nazwisku Aizenbaum
Artecki 138 osób o nazwisku Artecki
Adam 1518 osób o nazwisku Adam
Arabadzis 17 osób o nazwisku Arabadzis
Alutorowicz 3 osoby o nazwisku Alutorowicz
Andrejkow 4 osoby o nazwisku Andrejkow
Achmatowicz-Szmajke Jedna osoba o nazwisku Achmatowicz-Szmajke
Akopjan 3 osoby o nazwisku Akopjan
Arbitan 7 osób o nazwisku Arbitan
Abbas 39 osób o nazwisku Abbas
Ajnenkiel 36 osób o nazwisku Ajnenkiel
Alkowicz Brak obywateli o nazwisku Alkowicz
Akseńczyk 37 osób o nazwisku Akseńczyk
Auchmik 2 osoby o nazwisku Auchmik
Arendarz Brak obywateli o nazwisku Arendarz
Aksztyn 9 osób o nazwisku Aksztyn
Adamiszyn 122 osób o nazwisku Adamiszyn
Armat 6 osób o nazwisku Armat
Arnasiewicz 6 osób o nazwisku Arnasiewicz
Ambruszewicz 6 osób o nazwisku Ambruszewicz
Artemiew Jedna osoba o nazwisku Artemiew
Antomańczyk 6 osób o nazwisku Antomańczyk
Alichnowicz 28 osób o nazwisku Alichnowicz
Arlt-Stelmachowski 6 osób o nazwisku Arlt-Stelmachowski
Atrasik 25 osób o nazwisku Atrasik
Andruskiewicz Brak obywateli o nazwisku Andruskiewicz
Albrecka Jedna osoba o nazwisku Albrecka
Andraszak 198 osób o nazwisku Andraszak
Abelt Jedna osoba o nazwisku Abelt
Antoniszczak 15 osób o nazwisku Antoniszczak
Asminowicz 5 osób o nazwisku Asminowicz
Amrożewski 17 osób o nazwisku Amrożewski
Antoniczuk Brak obywateli o nazwisku Antoniczuk
Atłowski 37 osób o nazwisku Atłowski
Anyszka 236 osób o nazwisku Anyszka
Alosiewicz Brak obywateli o nazwisku Alosiewicz
Asendy 73 osób o nazwisku Asendy
Alachamowicz 33 osób o nazwisku Alachamowicz
Auliek Brak obywateli o nazwisku Auliek
Appelmen Brak obywateli o nazwisku Appelmen
Arentewicz 131 osób o nazwisku Arentewicz
Ablakinow Brak obywateli o nazwisku Ablakinow
Asenow 2 osoby o nazwisku Asenow
Aszemberk Jedna osoba o nazwisku Aszemberk
Aksztyń Jedna osoba o nazwisku Aksztyń
Andrzejew 3 osoby o nazwisku Andrzejew
Akartel 6 osób o nazwisku Akartel
Astel 10 osób o nazwisku Astel
Abrażej 10 osób o nazwisku Abrażej
Akałowski 7 osób o nazwisku Akałowski
Androwicz Jedna osoba o nazwisku Androwicz
Argalski 225 osób o nazwisku Argalski
Alencynowicz 109 osób o nazwisku Alencynowicz
Angelidis 11 osób o nazwisku Angelidis
Anglikowski 18 osób o nazwisku Anglikowski
Arendarski 924 osób o nazwisku Arendarski
Arszułowicz 25 osób o nazwisku Arszułowicz
Antyborzec 51 osób o nazwisku Antyborzec
Apczyński 159 osób o nazwisku Apczyński
Archita 46 osób o nazwisku Archita
Apuchowicz Brak obywateli o nazwisku Apuchowicz
Adamasiak Jedna osoba o nazwisku Adamasiak
Akuczonek 15 osób o nazwisku Akuczonek
Andriczuk Brak obywateli o nazwisku Andriczuk
Anlauf 52 osób o nazwisku Anlauf
Albin 937 osób o nazwisku Albin
Andrjan Jedna osoba o nazwisku Andrjan
Ajdarów 3 osoby o nazwisku Ajdarów
Akszterowicz 8 osób o nazwisku Akszterowicz
Anielewicz 4 osoby o nazwisku Anielewicz
Andrian 6 osób o nazwisku Andrian
Amrożek 20 osób o nazwisku Amrożek
Adamuś 10 osób o nazwisku Adamuś
Ajzensztadt 4 osoby o nazwisku Ajzensztadt
Aponiak 19 osób o nazwisku Aponiak
Ajziuk 24 osób o nazwisku Ajziuk
Aksjonów 7 osób o nazwisku Aksjonów
Awsiejenko 10 osób o nazwisku Awsiejenko
Apelbaum 16 osób o nazwisku Apelbaum
Augustyniak 14211 osób o nazwisku Augustyniak
Aranderczyk Jedna osoba o nazwisku Aranderczyk
Albracht Jedna osoba o nazwisku Albracht
Abramkiewicz 29 osób o nazwisku Abramkiewicz
Ajzenszpis 5 osób o nazwisku Ajzenszpis
Ajnchart 2 osoby o nazwisku Ajnchart
Antalczyk Jedna osoba o nazwisku Antalczyk
Adasiński 6 osób o nazwisku Adasiński
Achi 4 osoby o nazwisku Achi
Acedoński 3 osoby o nazwisku Acedoński
Arnoldes 7 osób o nazwisku Arnoldes
Aszmowicz Jedna osoba o nazwisku Aszmowicz
Artichowicz 14 osób o nazwisku Artichowicz
Alejnik 3 osoby o nazwisku Alejnik
Aniuk 12 osób o nazwisku Aniuk
Albano Brak obywateli o nazwisku Albano
Anatolusz Brak obywateli o nazwisku Anatolusz
Andryschik 5 osób o nazwisku Andryschik
Aptik 3 osoby o nazwisku Aptik
Andriaszkiewicz 17 osób o nazwisku Andriaszkiewicz
Abraniuk Brak obywateli o nazwisku Abraniuk
Archocka Brak obywateli o nazwisku Archocka
Ajchstant 2 osoby o nazwisku Ajchstant
Adryanczyk 23 osób o nazwisku Adryanczyk
Ajnsztejn 2 osoby o nazwisku Ajnsztejn
Ajzensztejn 10 osób o nazwisku Ajzensztejn
Alchinowicz Jedna osoba o nazwisku Alchinowicz
Alfirenko Brak obywateli o nazwisku Alfirenko
Ambrok 2 osoby o nazwisku Ambrok
Agres 9 osób o nazwisku Agres
Aicholc 2 osoby o nazwisku Aicholc
Arciuszkiewicz 71 osób o nazwisku Arciuszkiewicz
Antemijczuk 5 osób o nazwisku Antemijczuk
Alesionek 6 osób o nazwisku Alesionek
Aksiewicz 4 osoby o nazwisku Aksiewicz
Andziewicz 10 osób o nazwisku Andziewicz
Akomon Jedna osoba o nazwisku Akomon
Aszkiełowicz 257 osób o nazwisku Aszkiełowicz
Andrjanów Jedna osoba o nazwisku Andrjanów
Acela 76 osób o nazwisku Acela
Andrejunas 16 osób o nazwisku Andrejunas
Arciszuk 49 osób o nazwisku Arciszuk
Ambrożko 80 osób o nazwisku Ambrożko
Andrajanow Brak obywateli o nazwisku Andrajanow
Arendowicz 2 osoby o nazwisku Arendowicz
Anejko Jedna osoba o nazwisku Anejko
Andryssek 15 osób o nazwisku Andryssek
Alancynowicz Brak obywateli o nazwisku Alancynowicz
Astrowska Brak obywateli o nazwisku Astrowska
Arostowska Brak obywateli o nazwisku Arostowska
Auguściuk 53 osób o nazwisku Auguściuk
Aroniszydze 9 osób o nazwisku Aroniszydze
Alchowik Brak obywateli o nazwisku Alchowik
Abraś 71 osób o nazwisku Abraś
Aszako 10 osób o nazwisku Aszako
Agrecki Jedna osoba o nazwisku Agrecki
Anotonowicz Brak obywateli o nazwisku Anotonowicz
Artaniak 16 osób o nazwisku Artaniak
Andrejczak 16 osób o nazwisku Andrejczak
Artwig 2 osoby o nazwisku Artwig
Abrolat 14 osób o nazwisku Abrolat
Atereńczak Brak obywateli o nazwisku Atereńczak
Astroł Brak obywateli o nazwisku Astroł
Atlas 38 osób o nazwisku Atlas
Andrószków Jedna osoba o nazwisku Andrószków
Ajbajter Brak obywateli o nazwisku Ajbajter
Abrzykowska Brak obywateli o nazwisku Abrzykowska
Archaniewicz 4 osoby o nazwisku Archaniewicz
Anisiewicz 281 osób o nazwisku Anisiewicz
Arpuchowicz Brak obywateli o nazwisku Arpuchowicz
Asendryk Brak obywateli o nazwisku Asendryk
Antosk Brak obywateli o nazwisku Antosk
Alewcewicz Jedna osoba o nazwisku Alewcewicz
Ananczenko 2 osoby o nazwisku Ananczenko
Anbroziak 3 osoby o nazwisku Anbroziak
Autkowiak Brak obywateli o nazwisku Autkowiak
Andrejewski 17 osób o nazwisku Andrejewski
Anafrejczuk Brak obywateli o nazwisku Anafrejczuk
Aga 2 osoby o nazwisku Aga
Ajtkum 4 osoby o nazwisku Ajtkum
Ambas Brak obywateli o nazwisku Ambas
Artiuch 51 osób o nazwisku Artiuch
Aksiucik 77 osób o nazwisku Aksiucik
Afa 73 osób o nazwisku Afa
Ajzynbał 5 osób o nazwisku Ajzynbał
Anieliszko Jedna osoba o nazwisku Anieliszko
Ameljanczyk 6 osób o nazwisku Ameljanczyk
Akalski 3 osoby o nazwisku Akalski
Ausygier Brak obywateli o nazwisku Ausygier
Arszeniak 8 osób o nazwisku Arszeniak
Abrewczyński 7 osób o nazwisku Abrewczyński
Andrjanow 4 osoby o nazwisku Andrjanow
Abrasimow Brak obywateli o nazwisku Abrasimow
Albreck Jedna osoba o nazwisku Albreck
Abrefczyński 4 osoby o nazwisku Abrefczyński
Arnd 16 osób o nazwisku Arnd
Andrzejeski 3 osoby o nazwisku Andrzejeski
Amermajster 5 osób o nazwisku Amermajster
Aszerenko Jedna osoba o nazwisku Aszerenko
Austein Jedna osoba o nazwisku Austein
Abażewski 5 osób o nazwisku Abażewski
Augusta Brak obywateli o nazwisku Augusta
Artujanz 12 osób o nazwisku Artujanz
Anaruch Brak obywateli o nazwisku Anaruch
Aftanaz Jedna osoba o nazwisku Aftanaz
Arteniuk 27 osób o nazwisku Arteniuk
Anerska Brak obywateli o nazwisku Anerska
Arenc 6 osób o nazwisku Arenc
Andrzel Jedna osoba o nazwisku Andrzel
Achtner 2 osoby o nazwisku Achtner
Awsiejew Brak obywateli o nazwisku Awsiejew
Arski 84 osób o nazwisku Arski
Arm 4 osoby o nazwisku Arm
Anbroży Brak obywateli o nazwisku Anbroży
Alochniuk Brak obywateli o nazwisku Alochniuk
Agatka 23 osób o nazwisku Agatka
Ajzenmajer 3 osoby o nazwisku Ajzenmajer
Ankier 39 osób o nazwisku Ankier
Ambrasas 4 osoby o nazwisku Ambrasas
Ajbinder 3 osoby o nazwisku Ajbinder
Andrejeff 3 osoby o nazwisku Andrejeff
Amelaniczuk Brak obywateli o nazwisku Amelaniczuk
Arszyło 56 osób o nazwisku Arszyło
Austryak Brak obywateli o nazwisku Austryak
Aromowski Jedna osoba o nazwisku Aromowski
Atzmuller Brak obywateli o nazwisku Atzmuller
Afenda 6 osób o nazwisku Afenda
Ankudowicz 325 osób o nazwisku Ankudowicz
Amśko Brak obywateli o nazwisku Amśko
Araśniewicz 196 osób o nazwisku Araśniewicz
Apolet 2 osoby o nazwisku Apolet
Apelkowski 6 osób o nazwisku Apelkowski
Arenarius 3 osoby o nazwisku Arenarius
Ajer 8 osób o nazwisku Ajer
Augustaniak Brak obywateli o nazwisku Augustaniak
Andrzejka Brak obywateli o nazwisku Andrzejka
Amarin 3 osoby o nazwisku Amarin
Aszychmin 11 osób o nazwisku Aszychmin
Andrzejski 3 osoby o nazwisku Andrzejski
Altowicz Brak obywateli o nazwisku Altowicz
Abłażej 47 osób o nazwisku Abłażej
Andryszczok Jedna osoba o nazwisku Andryszczok
Almas Jedna osoba o nazwisku Almas
Awgulewicz 16 osób o nazwisku Awgulewicz
Aleksiu 20 osób o nazwisku Aleksiu
Amelko Brak obywateli o nazwisku Amelko
Abłażewicz 87 osób o nazwisku Abłażewicz
Ananiew 22 osób o nazwisku Ananiew
Armolys Brak obywateli o nazwisku Armolys
Ausztukanis 2 osoby o nazwisku Ausztukanis
Abramowski 1592 osób o nazwisku Abramowski
Aumuller 3 osoby o nazwisku Aumuller
Adas 55 osób o nazwisku Adas
Augustynów 11 osób o nazwisku Augustynów
Andracki 187 osób o nazwisku Andracki
Ambroszewski 16 osób o nazwisku Ambroszewski
Awendzka Jedna osoba o nazwisku Awendzka
Ananiów 19 osób o nazwisku Ananiów
Andrałowicz 7 osób o nazwisku Andrałowicz
Armuszewicz Brak obywateli o nazwisku Armuszewicz
Assanowicz 11 osób o nazwisku Assanowicz
Ankot 3 osoby o nazwisku Ankot
Adamuszek 155 osób o nazwisku Adamuszek
Andrzejczyk vel Jędrzejc Brak obywateli o nazwisku Andrzejczyk vel Jędrzejc
Anaczin Brak obywateli o nazwisku Anaczin
Angryś Jedna osoba o nazwisku Angryś
Antkowicz 292 osób o nazwisku Antkowicz
Artmański 37 osób o nazwisku Artmański
Adamucha 4 osoby o nazwisku Adamucha
Aniżeń Brak obywateli o nazwisku Aniżeń
Andruchiw Brak obywateli o nazwisku Andruchiw
Adrynczyk Jedna osoba o nazwisku Adrynczyk
Arcisz 226 osób o nazwisku Arcisz
Aryka Brak obywateli o nazwisku Aryka
Aciuszew 6 osób o nazwisku Aciuszew
Ataraszkiewicz 3 osoby o nazwisku Ataraszkiewicz
Aszlar 32 osób o nazwisku Aszlar
Arsz 5 osób o nazwisku Arsz
Arbesteld Brak obywateli o nazwisku Arbesteld
Aleksow Brak obywateli o nazwisku Aleksow
Alfs 43 osób o nazwisku Alfs
Aszendorf 27 osób o nazwisku Aszendorf
Annowski 17 osób o nazwisku Annowski
Assendi 18 osób o nazwisku Assendi
Andersek Jedna osoba o nazwisku Andersek
Ajhorn Jedna osoba o nazwisku Ajhorn
Angielczyk 565 osób o nazwisku Angielczyk
Augsten 8 osób o nazwisku Augsten
Atig 6 osób o nazwisku Atig
Ajnerfors Jedna osoba o nazwisku Ajnerfors
Ajgner 3 osoby o nazwisku Ajgner
Antoszczyn 2 osoby o nazwisku Antoszczyn
Aszer 19 osób o nazwisku Aszer
Aszymanek Jedna osoba o nazwisku Aszymanek
Arlet 48 osób o nazwisku Arlet
Androchowicz 33 osób o nazwisku Androchowicz
Aragon Brak obywateli o nazwisku Aragon
Andryjomowski 3 osoby o nazwisku Andryjomowski
Alejziak 44 osób o nazwisku Alejziak
Androsiak 9 osób o nazwisku Androsiak
Ajzentraut Jedna osoba o nazwisku Ajzentraut
Andronanis 9 osób o nazwisku Andronanis
Aściłowicz 8 osób o nazwisku Aściłowicz
Aldag 6 osób o nazwisku Aldag
Ajzikowicz 2 osoby o nazwisku Ajzikowicz
Alteńska Jedna osoba o nazwisku Alteńska
Awiżen 6 osób o nazwisku Awiżen
Arcyman 10 osób o nazwisku Arcyman
Amsiewicz Brak obywateli o nazwisku Amsiewicz
Anonin Jedna osoba o nazwisku Anonin
Anisowicz 21 osób o nazwisku Anisowicz
Alenkiewicz 7 osób o nazwisku Alenkiewicz
Arniszczuk Brak obywateli o nazwisku Arniszczuk
Arwer Brak obywateli o nazwisku Arwer
Auksztulewicz 75 osób o nazwisku Auksztulewicz
Andrysik 34 osób o nazwisku Andrysik
Adrjański 14 osób o nazwisku Adrjański
Auguston Brak obywateli o nazwisku Auguston
Antlewicz 7 osób o nazwisku Antlewicz
Anysz 183 osób o nazwisku Anysz
Andrejszyn 22 osób o nazwisku Andrejszyn
Antoniczak Brak obywateli o nazwisku Antoniczak
Adamidu 14 osób o nazwisku Adamidu
Anter 3 osoby o nazwisku Anter
Aizenberg Jedna osoba o nazwisku Aizenberg
Artiemiuk 15 osób o nazwisku Artiemiuk
Agiert 4 osoby o nazwisku Agiert
Andreiszyn 31 osób o nazwisku Andreiszyn
Ałsztukanis 5 osób o nazwisku Ałsztukanis
Antoniewicz 2403 osób o nazwisku Antoniewicz
Aneks 2 osoby o nazwisku Aneks
Ammann 3 osoby o nazwisku Ammann
Adelaja 2 osoby o nazwisku Adelaja
Adamaszko Brak obywateli o nazwisku Adamaszko
Aniserowicz 118 osób o nazwisku Aniserowicz
Ałyków Jedna osoba o nazwisku Ałyków
Awsztel 9 osób o nazwisku Awsztel
Akuto 4 osoby o nazwisku Akuto
Amolińska Brak obywateli o nazwisku Amolińska
Ala-Brudziński 3 osoby o nazwisku Ala-Brudziński
Amroż 17 osób o nazwisku Amroż
Alotin Brak obywateli o nazwisku Alotin
Aloszyn 13 osób o nazwisku Aloszyn
Aksienionek 12 osób o nazwisku Aksienionek
Anglard 29 osób o nazwisku Anglard
Aksiutowicz 9 osób o nazwisku Aksiutowicz
Awguścik Brak obywateli o nazwisku Awguścik
Ambryszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Ambryszkiewicz
Asad 2 osoby o nazwisku Asad
Andrusiewicz 469 osób o nazwisku Andrusiewicz
Arasniewicz 2 osoby o nazwisku Arasniewicz
Ankerski 16 osób o nazwisku Ankerski
Awgusiewicz Brak obywateli o nazwisku Awgusiewicz
Ascych Brak obywateli o nazwisku Ascych
Awenik 6 osób o nazwisku Awenik
Adryan 261 osób o nazwisku Adryan
Arcinowski 4 osoby o nazwisku Arcinowski
Artiom 3 osoby o nazwisku Artiom
Amft 2 osoby o nazwisku Amft
Aleksnin 35 osób o nazwisku Aleksnin
Abadzijew Jedna osoba o nazwisku Abadzijew
Aducik Jedna osoba o nazwisku Aducik
Aschenberenner 3 osoby o nazwisku Aschenberenner
Awdaszkiewicz 2 osoby o nazwisku Awdaszkiewicz
Altenwengier 2 osoby o nazwisku Altenwengier
Artus Brak obywateli o nazwisku Artus
Alasiński 41 osób o nazwisku Alasiński
Agielski 2 osoby o nazwisku Agielski
Amerek 289 osób o nazwisku Amerek
Auguszczak 21 osób o nazwisku Auguszczak
Asikowski 2 osoby o nazwisku Asikowski
Amelina Brak obywateli o nazwisku Amelina
Atinger Brak obywateli o nazwisku Atinger
Aspres 9 osób o nazwisku Aspres
Atman 2 osoby o nazwisku Atman
Archołowska Brak obywateli o nazwisku Archołowska
Asberg 3 osoby o nazwisku Asberg
Artuch Brak obywateli o nazwisku Artuch
Aulich 224 osób o nazwisku Aulich
Ananian Brak obywateli o nazwisku Ananian
Aland Jedna osoba o nazwisku Aland
Archipczewska Brak obywateli o nazwisku Archipczewska
Ałambiec Brak obywateli o nazwisku Ałambiec
Asciłowicz Jedna osoba o nazwisku Asciłowicz
Aksienow 7 osób o nazwisku Aksienow
Atańczak Jedna osoba o nazwisku Atańczak
Auszew Jedna osoba o nazwisku Auszew
Adasik 169 osób o nazwisku Adasik
Albiński 671 osób o nazwisku Albiński
Agiejczyk 32 osób o nazwisku Agiejczyk
Andruszowicz Brak obywateli o nazwisku Andruszowicz
Athenstadt 6 osób o nazwisku Athenstadt
Ajchsztet 53 osób o nazwisku Ajchsztet
Arendt 1895 osób o nazwisku Arendt
Andrejaszyn 2 osoby o nazwisku Andrejaszyn
Apolinarzak 8 osób o nazwisku Apolinarzak
Abman 10 osób o nazwisku Abman
Alame 7 osób o nazwisku Alame
Arbatowski 51 osób o nazwisku Arbatowski
Auchymowicz Brak obywateli o nazwisku Auchymowicz
Audycki 55 osób o nazwisku Audycki
Asłanowicz 31 osób o nazwisku Asłanowicz
Ataman 369 osób o nazwisku Ataman
Astriab 28 osób o nazwisku Astriab
Ataniel 78 osób o nazwisku Ataniel
Adryn Brak obywateli o nazwisku Adryn
Arankowska Brak obywateli o nazwisku Arankowska
Adamarczuk 54 osób o nazwisku Adamarczuk
Aptyka 27 osób o nazwisku Aptyka
Aszbrener 13 osób o nazwisku Aszbrener
Adresiewicz Jedna osoba o nazwisku Adresiewicz
Andruszenko 6 osób o nazwisku Andruszenko
Arsymowicz Jedna osoba o nazwisku Arsymowicz
Amonowicz 83 osób o nazwisku Amonowicz
Amrugiewicz 23 osób o nazwisku Amrugiewicz
Andyszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Andyszkiewicz
Aue 10 osób o nazwisku Aue
Arabowski Jedna osoba o nazwisku Arabowski
Adrianowicz 102 osób o nazwisku Adrianowicz
Aszmutat 8 osób o nazwisku Aszmutat
Apollo 44 osób o nazwisku Apollo
Aszeff 2 osoby o nazwisku Aszeff
Alexandre 3 osoby o nazwisku Alexandre
Alochna-Średniawa Jedna osoba o nazwisku Alochna-Średniawa
Authier 2 osoby o nazwisku Authier
Arkabus 41 osób o nazwisku Arkabus
Aerts 12 osób o nazwisku Aerts
Adrabinski 2 osoby o nazwisku Adrabinski
Amurski 9 osób o nazwisku Amurski
Ancen 4 osoby o nazwisku Ancen
Abramson 5 osób o nazwisku Abramson
Awier 46 osób o nazwisku Awier
Aukudowicz 2 osoby o nazwisku Aukudowicz
Ajzenband Jedna osoba o nazwisku Ajzenband
Andzunik Brak obywateli o nazwisku Andzunik
Aldinger Brak obywateli o nazwisku Aldinger
Ajzenbaum 15 osób o nazwisku Ajzenbaum
Arkulisz 8 osób o nazwisku Arkulisz
Andrelewicz 12 osób o nazwisku Andrelewicz
Angulewicz Brak obywateli o nazwisku Angulewicz
Anowski 25 osób o nazwisku Anowski
Alpop 14 osób o nazwisku Alpop
Ażogin 3 osoby o nazwisku Ażogin
Aksamitowski 388 osób o nazwisku Aksamitowski
Andruchowycz 8 osób o nazwisku Andruchowycz
Alochin Jedna osoba o nazwisku Alochin
Aleszuk 6 osób o nazwisku Aleszuk
Andett Brak obywateli o nazwisku Andett
Altkorn 4 osoby o nazwisku Altkorn
Amilowska Brak obywateli o nazwisku Amilowska
Ablowska Brak obywateli o nazwisku Ablowska
Afendulidis 6 osób o nazwisku Afendulidis
Alejew 16 osób o nazwisku Alejew
Achmisowicz Brak obywateli o nazwisku Achmisowicz
Antys 96 osób o nazwisku Antys
Aurika Brak obywateli o nazwisku Aurika
Andziok Brak obywateli o nazwisku Andziok
Arendarek 13 osób o nazwisku Arendarek
Aleks 204 osób o nazwisku Aleks
Anuczak 11 osób o nazwisku Anuczak
Aksler 13 osób o nazwisku Aksler
Andrychewicz 39 osób o nazwisku Andrychewicz
Alabrudzyńska Brak obywateli o nazwisku Alabrudzyńska
Antonczyk 71 osób o nazwisku Antonczyk
Augustewicz Brak obywateli o nazwisku Augustewicz
Aleksanberg Brak obywateli o nazwisku Aleksanberg
Ajewski 100 osób o nazwisku Ajewski
Andrae 3 osoby o nazwisku Andrae
Aniół Jedna osoba o nazwisku Aniół
Ambróziak Jedna osoba o nazwisku Ambróziak
Akslar 47 osób o nazwisku Akslar
Azarko 84 osób o nazwisku Azarko
Adrowski 19 osób o nazwisku Adrowski
Adamow 6 osób o nazwisku Adamow
Altyński 36 osób o nazwisku Altyński
Attaman 3 osoby o nazwisku Attaman
Altstadt 6 osób o nazwisku Altstadt
Ankikiel 11 osób o nazwisku Ankikiel
Antynonik Brak obywateli o nazwisku Antynonik
Albosza Jedna osoba o nazwisku Albosza
Arominiak 43 osób o nazwisku Arominiak
Allina 14 osób o nazwisku Allina
Adenicka Brak obywateli o nazwisku Adenicka
Augustun 2 osoby o nazwisku Augustun
Amielanczuk Jedna osoba o nazwisku Amielanczuk
Alichnewicz 13 osób o nazwisku Alichnewicz
Amboziak Brak obywateli o nazwisku Amboziak
Artwiński 44 osób o nazwisku Artwiński
Anikajt 2 osoby o nazwisku Anikajt
Awienko 9 osób o nazwisku Awienko
Apalach Brak obywateli o nazwisku Apalach
Araszewicz 73 osób o nazwisku Araszewicz
Ajzenfur 3 osoby o nazwisku Ajzenfur
Ardelki Brak obywateli o nazwisku Ardelki
Atlak 89 osób o nazwisku Atlak
Aniszkowicz Brak obywateli o nazwisku Aniszkowicz
Awakumow Jedna osoba o nazwisku Awakumow
Abakumowska 2 osoby o nazwisku Abakumowska
Artemczuk 34 osób o nazwisku Artemczuk
Askanas 19 osób o nazwisku Askanas
Auguszczyk Brak obywateli o nazwisku Auguszczyk
Areszko Jedna osoba o nazwisku Areszko
Awrudzka Jedna osoba o nazwisku Awrudzka
Algierski 14 osób o nazwisku Algierski
Andrzejczyk 2325 osób o nazwisku Andrzejczyk
Artkop 10 osób o nazwisku Artkop
Awtuch 96 osób o nazwisku Awtuch
Asznowicz 3 osoby o nazwisku Asznowicz
Archangielski 10 osób o nazwisku Archangielski
Aak Jedna osoba o nazwisku Aak
Atłasik 136 osób o nazwisku Atłasik
Althein Brak obywateli o nazwisku Althein
Adamarek 178 osób o nazwisku Adamarek
Armaciński 49 osób o nazwisku Armaciński
Alam Jedna osoba o nazwisku Alam
Asankowicz 3 osoby o nazwisku Asankowicz
Artmann 3 osoby o nazwisku Artmann
Aleniak 30 osób o nazwisku Aleniak
Augat 3 osoby o nazwisku Augat
Alfer Jedna osoba o nazwisku Alfer
Andrujuk Jedna osoba o nazwisku Andrujuk
Actmajer Brak obywateli o nazwisku Actmajer
Amatyjasik Jedna osoba o nazwisku Amatyjasik
Ademeczek Jedna osoba o nazwisku Ademeczek
Abrom Brak obywateli o nazwisku Abrom
Apola 128 osób o nazwisku Apola
Awstryc Jedna osoba o nazwisku Awstryc
Angierski 17 osób o nazwisku Angierski
Atowski 7 osób o nazwisku Atowski
Andag 2 osoby o nazwisku Andag
Alma 13 osób o nazwisku Alma
Agort Brak obywateli o nazwisku Agort
Amszyńska Brak obywateli o nazwisku Amszyńska
Abrusiewicz 19 osób o nazwisku Abrusiewicz
Awlich Brak obywateli o nazwisku Awlich
Andreasson 9 osób o nazwisku Andreasson
Ambrażej Brak obywateli o nazwisku Ambrażej
Ajgler Brak obywateli o nazwisku Ajgler
Antosch 6 osób o nazwisku Antosch
Aksiuk Brak obywateli o nazwisku Aksiuk
Auda 52 osób o nazwisku Auda
Abied 4 osoby o nazwisku Abied
Ajberman 2 osoby o nazwisku Ajberman
Artoman Brak obywateli o nazwisku Artoman
Andruj Brak obywateli o nazwisku Andruj
Artechowicz Brak obywateli o nazwisku Artechowicz
Ajszpur 26 osób o nazwisku Ajszpur
Andrychiewicz 132 osób o nazwisku Andrychiewicz
Arcipiuk Brak obywateli o nazwisku Arcipiuk
Anłoń Brak obywateli o nazwisku Anłoń
Anzorge 200 osób o nazwisku Anzorge
Ancukiewicz 34 osób o nazwisku Ancukiewicz
Andrużewska Brak obywateli o nazwisku Andrużewska
Angelloni 8 osób o nazwisku Angelloni
Amuryn 2 osoby o nazwisku Amuryn
Andraka 340 osób o nazwisku Andraka
Aramus Jedna osoba o nazwisku Aramus
Ajasiczek Jedna osoba o nazwisku Ajasiczek
Anczurowicz Brak obywateli o nazwisku Anczurowicz
Augusewicz 53 osób o nazwisku Augusewicz
Andracek 8 osób o nazwisku Andracek
Andrzeja Brak obywateli o nazwisku Andrzeja
Amrozik 161 osób o nazwisku Amrozik
Aframowicz Jedna osoba o nazwisku Aframowicz
Adamczuk 3902 osób o nazwisku Adamczuk
Arszewicz Jedna osoba o nazwisku Arszewicz
Affek 522 osób o nazwisku Affek
Androsiuk 453 osób o nazwisku Androsiuk
Andreski Brak obywateli o nazwisku Andreski
Aściłowski 10 osób o nazwisku Aściłowski
Akińcza 61 osób o nazwisku Akińcza
Ambromowicz Brak obywateli o nazwisku Ambromowicz
Andrkaniec Jedna osoba o nazwisku Andrkaniec
Amons 4 osoby o nazwisku Amons
Alekniewicz 2 osoby o nazwisku Alekniewicz
Apalko 13 osób o nazwisku Apalko
Atamanowicz Brak obywateli o nazwisku Atamanowicz
Arniak 2 osoby o nazwisku Arniak
Ambruzd 5 osób o nazwisku Ambruzd
Alfnatowska Brak obywateli o nazwisku Alfnatowska
Affeltowicz 35 osób o nazwisku Affeltowicz
Andrachiewicz 36 osób o nazwisku Andrachiewicz
Antoszczuk 244 osób o nazwisku Antoszczuk
Autuch 54 osób o nazwisku Autuch
Aszengier 9 osób o nazwisku Aszengier
Alfoszyńska Brak obywateli o nazwisku Alfoszyńska
Adamicz 7 osób o nazwisku Adamicz
Arad Brak obywateli o nazwisku Arad
Antymos 3 osoby o nazwisku Antymos
Aktowicz Brak obywateli o nazwisku Aktowicz
Aleksandrowicz 6823 osób o nazwisku Aleksandrowicz
Aduckiewicz 36 osób o nazwisku Aduckiewicz
Araj 68 osób o nazwisku Araj
Ankierstain Jedna osoba o nazwisku Ankierstain
Awzamienko Brak obywateli o nazwisku Awzamienko
Awade 2 osoby o nazwisku Awade
Altrok Brak obywateli o nazwisku Altrok
Abaszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Abaszkiewicz
Arbelius Jedna osoba o nazwisku Arbelius
Adamecz Jedna osoba o nazwisku Adamecz
Anufrowicz 23 osób o nazwisku Anufrowicz
Aleksander 873 osób o nazwisku Aleksander
Anutta Jedna osoba o nazwisku Anutta
Awielowska Brak obywateli o nazwisku Awielowska
Altmann 99 osób o nazwisku Altmann
Apte 3 osoby o nazwisku Apte
Anruszewska Brak obywateli o nazwisku Anruszewska
Apoliner Jedna osoba o nazwisku Apoliner
Arętowicz Jedna osoba o nazwisku Arętowicz
Aponiuk-Vel-Haponiuk Jedna osoba o nazwisku Aponiuk-Vel-Haponiuk
Arbamiuk Jedna osoba o nazwisku Arbamiuk
Achcing 4 osoby o nazwisku Achcing
Allicka Brak obywateli o nazwisku Allicka
Asterski 2 osoby o nazwisku Asterski
Assman 36 osób o nazwisku Assman
Arasymowicz 25 osób o nazwisku Arasymowicz
Ajchorn 3 osoby o nazwisku Ajchorn
Andrejarczyk 2 osoby o nazwisku Andrejarczyk
Anderwola Brak obywateli o nazwisku Anderwola
Achcyng 15 osób o nazwisku Achcyng
Ablakimow Jedna osoba o nazwisku Ablakimow
Abłaczyński 3 osoby o nazwisku Abłaczyński
Alachnik Brak obywateli o nazwisku Alachnik
Artl Brak obywateli o nazwisku Artl
Andzelm 83 osób o nazwisku Andzelm
Andrikowski 29 osób o nazwisku Andrikowski
Araźna 140 osób o nazwisku Araźna
Archcińska Jedna osoba o nazwisku Archcińska
Anczykowski 248 osób o nazwisku Anczykowski
Anzelak 4 osoby o nazwisku Anzelak
Antinik Brak obywateli o nazwisku Antinik
Abricka Jedna osoba o nazwisku Abricka
Antroszenko 10 osób o nazwisku Antroszenko
Adyszak Brak obywateli o nazwisku Adyszak
Awtewicz 2 osoby o nazwisku Awtewicz
Anderwald 192 osób o nazwisku Anderwald
Aschmitat 8 osób o nazwisku Aschmitat
Adolph 69 osób o nazwisku Adolph
Alksin 4 osoby o nazwisku Alksin
Adamiak vel Bartosik 4 osoby o nazwisku Adamiak vel Bartosik
Adanowicz 41 osób o nazwisku Adanowicz
Ałaszkiewicz 65 osób o nazwisku Ałaszkiewicz
Alagustyniak Brak obywateli o nazwisku Alagustyniak
Andrissek Brak obywateli o nazwisku Andrissek
Ansiejko Brak obywateli o nazwisku Ansiejko
Aniotek Brak obywateli o nazwisku Aniotek
Anang 3 osoby o nazwisku Anang
Auzbiter 18 osób o nazwisku Auzbiter
Aufricht 2 osoby o nazwisku Aufricht
Alichwier 10 osób o nazwisku Alichwier
Artimow 3 osoby o nazwisku Artimow
Apańczonek 2 osoby o nazwisku Apańczonek
Aleszczerikowski 6 osób o nazwisku Aleszczerikowski
Aramowicz 167 osób o nazwisku Aramowicz
Abarowicz 5 osób o nazwisku Abarowicz
Alberga Brak obywateli o nazwisku Alberga
Alkśnin 10 osób o nazwisku Alkśnin
Adolewski 10 osób o nazwisku Adolewski
Anagnostopulos 9 osób o nazwisku Anagnostopulos
Astapionek Jedna osoba o nazwisku Astapionek
Akawiec 2 osoby o nazwisku Akawiec
Asz 6 osób o nazwisku Asz
Asan Jedna osoba o nazwisku Asan
Aseryczew 2 osoby o nazwisku Aseryczew
Antos vel Jantos Jedna osoba o nazwisku Antos vel Jantos
Antycka Brak obywateli o nazwisku Antycka
Aulek Jedna osoba o nazwisku Aulek
Anaciuk Brak obywateli o nazwisku Anaciuk
Amadei 2 osoby o nazwisku Amadei
Anolowicz Brak obywateli o nazwisku Anolowicz
Armatów Brak obywateli o nazwisku Armatów
Aden 3 osoby o nazwisku Aden
Afanasjef 3 osoby o nazwisku Afanasjef
Artemczyk 10 osób o nazwisku Artemczyk
Adrasińska Jedna osoba o nazwisku Adrasińska
Andraczka 2 osoby o nazwisku Andraczka
Antoniów 154 osób o nazwisku Antoniów
Antończak-Kinkela Jedna osoba o nazwisku Antończak-Kinkela
Aleksijuk Brak obywateli o nazwisku Aleksijuk
Agronowski 7 osób o nazwisku Agronowski
Anasiak 74 osób o nazwisku Anasiak
Abracham 32 osób o nazwisku Abracham
Anielkin Brak obywateli o nazwisku Anielkin
Adrjanowicz 51 osób o nazwisku Adrjanowicz
Androlczyk Jedna osoba o nazwisku Androlczyk
Aplas 85 osób o nazwisku Aplas
Androniewicz 2 osoby o nazwisku Androniewicz
Aronik 20 osób o nazwisku Aronik
Aresztowski 4 osoby o nazwisku Aresztowski
Artypowicz 16 osób o nazwisku Artypowicz
Ankuda 2 osoby o nazwisku Ankuda
Awtyka 6 osób o nazwisku Awtyka
Atanowski 28 osób o nazwisku Atanowski
Ambon 2 osoby o nazwisku Ambon
Arytymiak Jedna osoba o nazwisku Arytymiak
Ambrozewicz 13 osób o nazwisku Ambrozewicz
Alpiersztejn 2 osoby o nazwisku Alpiersztejn
Amiłowski 41 osób o nazwisku Amiłowski
Alsztyniuk 25 osób o nazwisku Alsztyniuk
Arens 33 osób o nazwisku Arens
Antoniowek Brak obywateli o nazwisku Antoniowek
Alster 20 osób o nazwisku Alster
Ajnekiel Brak obywateli o nazwisku Ajnekiel
Adach 2230 osób o nazwisku Adach
Akuleńko 5 osób o nazwisku Akuleńko
Artski 4 osoby o nazwisku Artski
Andrałojć 121 osób o nazwisku Andrałojć
Apelmann Jedna osoba o nazwisku Apelmann
Arszlewska Brak obywateli o nazwisku Arszlewska
Albrychtowicz Brak obywateli o nazwisku Albrychtowicz
Antowiak 3 osoby o nazwisku Antowiak
Altrych 12 osób o nazwisku Altrych
Amilianczyk 2 osoby o nazwisku Amilianczyk
Adamuczek Brak obywateli o nazwisku Adamuczek
Aschenbach Jedna osoba o nazwisku Aschenbach
Adamów-Bielkowicz 8 osób o nazwisku Adamów-Bielkowicz
Amrozi 22 osób o nazwisku Amrozi
Ajżenbaum Brak obywateli o nazwisku Ajżenbaum
Anasiński 71 osób o nazwisku Anasiński
Amilanczyk Jedna osoba o nazwisku Amilanczyk
Agurkiewicz 7 osób o nazwisku Agurkiewicz
Asztembrowska Brak obywateli o nazwisku Asztembrowska
Alandt Jedna osoba o nazwisku Alandt
Alencinowicz 7 osób o nazwisku Alencinowicz
Aplegierka Brak obywateli o nazwisku Aplegierka
Armacki 151 osób o nazwisku Armacki
Agientowicz Brak obywateli o nazwisku Agientowicz
Aros Jedna osoba o nazwisku Aros
Adolf 299 osób o nazwisku Adolf
Aściuk Brak obywateli o nazwisku Aściuk
Anełło 6 osób o nazwisku Anełło
Astyk Brak obywateli o nazwisku Astyk
Aloksa 51 osób o nazwisku Aloksa
Archyta 2 osoby o nazwisku Archyta
Amylańska Jedna osoba o nazwisku Amylańska
Adrychowski 57 osób o nazwisku Adrychowski
Ackiewicz 47 osób o nazwisku Ackiewicz
Abass 5 osób o nazwisku Abass
Adamaśnik Jedna osoba o nazwisku Adamaśnik
Archip 8 osób o nazwisku Archip
Andrychowicz-Jędrychowic 3 osoby o nazwisku Andrychowicz-Jędrychowic
Adryjyńczyk Brak obywateli o nazwisku Adryjyńczyk
Aksmarska Brak obywateli o nazwisku Aksmarska
Azulak Brak obywateli o nazwisku Azulak
Adamiesz Brak obywateli o nazwisku Adamiesz
Assón Brak obywateli o nazwisku Assón
Albenszic Jedna osoba o nazwisku Albenszic
Altszuler 3 osoby o nazwisku Altszuler
Alexejew 6 osób o nazwisku Alexejew
Aronowicz 112 osób o nazwisku Aronowicz
Ajdomach Brak obywateli o nazwisku Ajdomach
Apler Jedna osoba o nazwisku Apler
Ambroźkiewicz Jedna osoba o nazwisku Ambroźkiewicz
Alabrudziński 241 osób o nazwisku Alabrudziński
Augustiniak 3 osoby o nazwisku Augustiniak
Agenfeld 2 osoby o nazwisku Agenfeld