kozirog kotnz klebanowicz co to znaczy

Kozirog, Kotnisz, Klebanowicz, Kądziółka, Krystofer, Kisilewicz, Kozbicka, Kostenczyk, Kołmucka