uwnal ujściak urszyn szantyr co to znaczy

Uwnal, Ujściak, Urszyn Szantyr, Utraiczak, Ulbrzych, Utraciak, Uhorski, Ułaś, Ustrobiński

Polskie nazwiska na U

Nazwisko Ilość ludzi w Polsce
Ukasiak Brak obywateli o nazwisku Ukasiak
Ujazda 255 osób o nazwisku Ujazda
Ulber 3 osoby o nazwisku Ulber
Uhrym Jedna osoba o nazwisku Uhrym
Ugha 4 osoby o nazwisku Ugha
Usson Jedna osoba o nazwisku Usson
Urbon Brak obywateli o nazwisku Urbon
Uniszyn 8 osób o nazwisku Uniszyn
Ulitzner Brak obywateli o nazwisku Ulitzner
Uszpulowicz Jedna osoba o nazwisku Uszpulowicz
Umel 19 osób o nazwisku Umel
Urbus 4 osoby o nazwisku Urbus
Uscimiak 2 osoby o nazwisku Uscimiak
Urupa Brak obywateli o nazwisku Urupa
Uryżek 2 osoby o nazwisku Uryżek
Urmaniak Brak obywateli o nazwisku Urmaniak
Ulżyk 65 osób o nazwisku Ulżyk
Ufnowski 144 osób o nazwisku Ufnowski
Uszpak Jedna osoba o nazwisku Uszpak
Urmanowicz 12 osób o nazwisku Urmanowicz
Ustyjanowicz Brak obywateli o nazwisku Ustyjanowicz
Uttke 19 osób o nazwisku Uttke
Uljanów 3 osoby o nazwisku Uljanów
Uszczoń Jedna osoba o nazwisku Uszczoń
Usternul 3 osoby o nazwisku Usternul
Umiński 2212 osób o nazwisku Umiński
Uniak 2 osoby o nazwisku Uniak
Urzynicek Brak obywateli o nazwisku Urzynicek
Ulczek Jedna osoba o nazwisku Ulczek
Uściłowski 317 osób o nazwisku Uściłowski
Utke 19 osób o nazwisku Utke
Uliański 3 osoby o nazwisku Uliański
Uszyj 18 osób o nazwisku Uszyj
Uniastkowska Brak obywateli o nazwisku Uniastkowska
Uman 3 osoby o nazwisku Uman
Ujewski 2 osoby o nazwisku Ujewski
Uziało 20 osób o nazwisku Uziało
Ustjanowski 112 osób o nazwisku Ustjanowski
Uszac 3 osoby o nazwisku Uszac
Urbelis Brak obywateli o nazwisku Urbelis
Urbańczuk 49 osób o nazwisku Urbańczuk
Urgasz Jedna osoba o nazwisku Urgasz
Umieszczyk 2 osoby o nazwisku Umieszczyk
Ubanowska Jedna osoba o nazwisku Ubanowska
Uszeńska Brak obywateli o nazwisku Uszeńska
Uduk 2 osoby o nazwisku Uduk
Urdzoń 85 osób o nazwisku Urdzoń
Urbanojć Jedna osoba o nazwisku Urbanojć
Ust Brak obywateli o nazwisku Ust
Ursyni Jedna osoba o nazwisku Ursyni
Urbańczyk 9316 osób o nazwisku Urbańczyk
Uchniewski 11 osób o nazwisku Uchniewski
Uścimowicz Brak obywateli o nazwisku Uścimowicz
Ubraniec Jedna osoba o nazwisku Ubraniec
Uszakiewicz 86 osób o nazwisku Uszakiewicz
Usnarski 192 osób o nazwisku Usnarski
Uzolejczyk Jedna osoba o nazwisku Uzolejczyk
Udwaldt Jedna osoba o nazwisku Udwaldt
Uletowska Jedna osoba o nazwisku Uletowska
Uflewski 59 osób o nazwisku Uflewski
Uttych Jedna osoba o nazwisku Uttych
Uroczek Jedna osoba o nazwisku Uroczek
Urzyniczok Brak obywateli o nazwisku Urzyniczok
Urmiłowicz 25 osób o nazwisku Urmiłowicz
Uszaków 3 osoby o nazwisku Uszaków
Utig 25 osób o nazwisku Utig
Uze 10 osób o nazwisku Uze
Uziontek Brak obywateli o nazwisku Uziontek
Uniczko 32 osób o nazwisku Uniczko
Uryasi Jedna osoba o nazwisku Uryasi
Umlaut Jedna osoba o nazwisku Umlaut
Uziak 165 osób o nazwisku Uziak
Unilatko Jedna osoba o nazwisku Unilatko
Ustoszewska Brak obywateli o nazwisku Ustoszewska
Unirzewska Jedna osoba o nazwisku Unirzewska
Ukrzewski 25 osób o nazwisku Ukrzewski
Ustjanycz 4 osoby o nazwisku Ustjanycz
Uraków 13 osób o nazwisku Uraków
Usiadczyk Brak obywateli o nazwisku Usiadczyk
Umiejski 5 osób o nazwisku Umiejski
Uluzczak Jedna osoba o nazwisku Uluzczak
Uhrik 3 osoby o nazwisku Uhrik
Ustymiuk 14 osób o nazwisku Ustymiuk
Uszpolis 2 osoby o nazwisku Uszpolis
Urbalewicz 11 osób o nazwisku Urbalewicz
Urlicki 104 osób o nazwisku Urlicki
Urbanka Jedna osoba o nazwisku Urbanka
Umłowski 2 osoby o nazwisku Umłowski
Uzarkiewicz 11 osób o nazwisku Uzarkiewicz
Unfericht 7 osób o nazwisku Unfericht
Uścin Brak obywateli o nazwisku Uścin
Urzędowski 814 osób o nazwisku Urzędowski
Ulaniewicz Brak obywateli o nazwisku Ulaniewicz
Urzędniczek 27 osób o nazwisku Urzędniczek
Ukrzesik Brak obywateli o nazwisku Ukrzesik
Ułanów 5 osób o nazwisku Ułanów
Uszko 514 osób o nazwisku Uszko
Ulitko 20 osób o nazwisku Ulitko
Urfałow Jedna osoba o nazwisku Urfałow
Ulrich 464 osób o nazwisku Ulrich
Umbrażun 2 osoby o nazwisku Umbrażun
Uchmaniuk Jedna osoba o nazwisku Uchmaniuk
Uściński 813 osób o nazwisku Uściński
Uleszyńska Brak obywateli o nazwisku Uleszyńska
Ucherski 23 osób o nazwisku Ucherski
Ubczyński 14 osób o nazwisku Ubczyński
Ulard 8 osób o nazwisku Ulard
Umżyński 52 osób o nazwisku Umżyński
Uff 14 osób o nazwisku Uff
Urban 19396 osób o nazwisku Urban
Uljanicki 12 osób o nazwisku Uljanicki
Unichowski Jedna osoba o nazwisku Unichowski
Ustiena Jedna osoba o nazwisku Ustiena
Uryj Jedna osoba o nazwisku Uryj
Umzik Jedna osoba o nazwisku Umzik
Uzerowicz 3 osoby o nazwisku Uzerowicz
Uniwersał 122 osób o nazwisku Uniwersał
Ugoda 24 osób o nazwisku Ugoda
Usiadek 8 osób o nazwisku Usiadek
Urbowski 26 osób o nazwisku Urbowski
Utz 4 osoby o nazwisku Utz
Uchaczewska Brak obywateli o nazwisku Uchaczewska
Ulgorz Jedna osoba o nazwisku Ulgorz
Udziakiewicz Brak obywateli o nazwisku Udziakiewicz
Us 33 osób o nazwisku Us
Ulijas Brak obywateli o nazwisku Ulijas
Uszczyna 5 osób o nazwisku Uszczyna
Ubycha 174 osób o nazwisku Ubycha
Usipińska Brak obywateli o nazwisku Usipińska
Usiniuk Brak obywateli o nazwisku Usiniuk
Uliczna 129 osób o nazwisku Uliczna
Uhorczak 19 osób o nazwisku Uhorczak
Uljański 21 osób o nazwisku Uljański
Ulska Jedna osoba o nazwisku Ulska
Uniałkowska Brak obywateli o nazwisku Uniałkowska
Uboga 22 osób o nazwisku Uboga
Ustynowicz 18 osób o nazwisku Ustynowicz
Uzańska 3 osoby o nazwisku Uzańska
Uszycki 121 osób o nazwisku Uszycki
Uszelewicz Brak obywateli o nazwisku Uszelewicz
Uszyński 1650 osób o nazwisku Uszyński
Urysz 46 osób o nazwisku Urysz
Urzyński vel Łużyński Jedna osoba o nazwisku Urzyński vel Łużyński
Umperowicz 10 osób o nazwisku Umperowicz
Ulaszek 269 osób o nazwisku Ulaszek
Ubiorski 14 osób o nazwisku Ubiorski
Urzenitzak Jedna osoba o nazwisku Urzenitzak
Unierzycki 2 osoby o nazwisku Unierzycki
Ułazowski 14 osób o nazwisku Ułazowski
Ungecheuer Jedna osoba o nazwisku Ungecheuer
Udroń 13 osób o nazwisku Udroń
Urniarz 15 osób o nazwisku Urniarz
Ustowski 181 osób o nazwisku Ustowski
Uscinowicz 6 osób o nazwisku Uscinowicz
Uchnasz Brak obywateli o nazwisku Uchnasz
Udziel Jedna osoba o nazwisku Udziel
Uttich 2 osoby o nazwisku Uttich
Umieliński 2 osoby o nazwisku Umieliński
Uszanow 4 osoby o nazwisku Uszanow
Umianowicz Brak obywateli o nazwisku Umianowicz
Usiej 2 osoby o nazwisku Usiej
Urbeś Brak obywateli o nazwisku Urbeś
Ulman-Ulmański 4 osoby o nazwisku Ulman-Ulmański
Ugarenko 155 osób o nazwisku Ugarenko
Udod 19 osób o nazwisku Udod
Udowieńko Brak obywateli o nazwisku Udowieńko
Uwizl Jedna osoba o nazwisku Uwizl
Ulik 62 osób o nazwisku Ulik
Uryńska Brak obywateli o nazwisku Uryńska
Ustjanicz 4 osoby o nazwisku Ustjanicz
Ulicha 8 osób o nazwisku Ulicha
Uścianiak Brak obywateli o nazwisku Uścianiak
Uiberall 5 osób o nazwisku Uiberall
Uzdrowski 290 osób o nazwisku Uzdrowski
Ustienny 13 osób o nazwisku Ustienny
Uściniak 24 osób o nazwisku Uściniak
Usiecka Jedna osoba o nazwisku Usiecka
Utikal 83 osób o nazwisku Utikal
Untersteiner Jedna osoba o nazwisku Untersteiner
Ustosik Jedna osoba o nazwisku Ustosik
Ustrycki 21 osób o nazwisku Ustrycki
Ucherek 170 osób o nazwisku Ucherek
Ustymowicz 127 osób o nazwisku Ustymowicz
Ueberschaer Jedna osoba o nazwisku Ueberschaer
Ucha 2 osoby o nazwisku Ucha
Uriarz Jedna osoba o nazwisku Uriarz
Ułanek 146 osób o nazwisku Ułanek
Umorski Jedna osoba o nazwisku Umorski
Ursyn-Niemcewicz 4 osoby o nazwisku Ursyn-Niemcewicz
Ulewski 98 osób o nazwisku Ulewski
Uhle 72 osób o nazwisku Uhle
Urbań 6 osób o nazwisku Urbań
Uha 9 osób o nazwisku Uha
Uchal 205 osób o nazwisku Uchal
Uliczkowski 12 osób o nazwisku Uliczkowski
Unyśko Brak obywateli o nazwisku Unyśko
Ustkowski Jedna osoba o nazwisku Ustkowski
Ugrin Jedna osoba o nazwisku Ugrin
Uklewicz Brak obywateli o nazwisku Uklewicz
Ulbrich 558 osób o nazwisku Ulbrich
Ulanecki 161 osób o nazwisku Ulanecki
Utnicki 347 osób o nazwisku Utnicki
Ukrainetz 14 osób o nazwisku Ukrainetz
Uminowicz 22 osób o nazwisku Uminowicz
Urbański 31521 osób o nazwisku Urbański
Ulewiński 80 osób o nazwisku Ulewiński
Uljanowicz 17 osób o nazwisku Uljanowicz
Underys 2 osoby o nazwisku Underys
Ujek 136 osób o nazwisku Ujek
Uniszczuk Jedna osoba o nazwisku Uniszczuk
Urain Jedna osoba o nazwisku Urain
Ubas 35 osób o nazwisku Ubas
Ududowicz 2 osoby o nazwisku Ududowicz
Umławski 86 osób o nazwisku Umławski
Uszpolewicz 38 osób o nazwisku Uszpolewicz
Ustjan 6 osób o nazwisku Ustjan
Uroniuk 6 osób o nazwisku Uroniuk
Ukałów Brak obywateli o nazwisku Ukałów
Urszyńska Jedna osoba o nazwisku Urszyńska
Umerski 124 osób o nazwisku Umerski
Usztel 4 osoby o nazwisku Usztel
Uzarowski 45 osób o nazwisku Uzarowski
Ulmanek 18 osób o nazwisku Ulmanek
Uciakowski 4 osoby o nazwisku Uciakowski
Ulachowska Brak obywateli o nazwisku Ulachowska
Użeńska Jedna osoba o nazwisku Użeńska
Ubel 6 osób o nazwisku Ubel
Uścino Jedna osoba o nazwisku Uścino
Urywska Brak obywateli o nazwisku Urywska
Urbanczyk 148 osób o nazwisku Urbanczyk
Ulanczyk 2 osoby o nazwisku Ulanczyk
Uglanica 19 osób o nazwisku Uglanica
Ukarma 56 osób o nazwisku Ukarma
Unrau 13 osób o nazwisku Unrau
Urbsik Jedna osoba o nazwisku Urbsik
Uryjasz 23 osób o nazwisku Uryjasz
Urymkowski 5 osób o nazwisku Urymkowski
Ulita vel Pawłowski 2 osoby o nazwisku Ulita vel Pawłowski
Uwiała Jedna osoba o nazwisku Uwiała
Ukomski 41 osób o nazwisku Ukomski
Uzierowicz 2 osoby o nazwisku Uzierowicz
Urupek Brak obywateli o nazwisku Urupek
Uchrynowski 7 osób o nazwisku Uchrynowski
Uzelac 4 osoby o nazwisku Uzelac
Ufel 149 osób o nazwisku Ufel
Uzdin 2 osoby o nazwisku Uzdin
Udot 21 osób o nazwisku Udot
Uścinowski 4 osoby o nazwisku Uścinowski
Unifantowicz 38 osób o nazwisku Unifantowicz
Usza 7 osób o nazwisku Usza
Ubsiak Brak obywateli o nazwisku Ubsiak
Urbanikiewicz Jedna osoba o nazwisku Urbanikiewicz
Uwarkin 6 osób o nazwisku Uwarkin
Ungierhajer 2 osoby o nazwisku Ungierhajer
Ungiadze Jedna osoba o nazwisku Ungiadze
Ulaszko Jedna osoba o nazwisku Ulaszko
Ulenberg 427 osób o nazwisku Ulenberg
Urwań Jedna osoba o nazwisku Urwań
Urydat 6 osób o nazwisku Urydat
Urnatówka 3 osoby o nazwisku Urnatówka
Ueberle Jedna osoba o nazwisku Ueberle
Uske 35 osób o nazwisku Uske
Ulążałka Jedna osoba o nazwisku Ulążałka
Uszczyk 61 osób o nazwisku Uszczyk
Ulbrycht 2 osoby o nazwisku Ulbrycht
Uchta Brak obywateli o nazwisku Uchta
Urra 20 osób o nazwisku Urra
Ulczyk Brak obywateli o nazwisku Ulczyk
Uhlirz Jedna osoba o nazwisku Uhlirz
Uher 100 osób o nazwisku Uher
Unterschutz 2 osoby o nazwisku Unterschutz
Użdzicka 2 osoby o nazwisku Użdzicka
Uziębło 767 osób o nazwisku Uziębło
Uchimiak 13 osób o nazwisku Uchimiak
Urbaczka 262 osób o nazwisku Urbaczka
Uliniacz Brak obywateli o nazwisku Uliniacz
Uchał Jedna osoba o nazwisku Uchał
Utliński 7 osób o nazwisku Utliński
Uja 41 osób o nazwisku Uja
Utły 7 osób o nazwisku Utły
Umerla Jedna osoba o nazwisku Umerla
Urbajtel 13 osób o nazwisku Urbajtel
Ugorczak Jedna osoba o nazwisku Ugorczak
Ulianowski 8 osób o nazwisku Ulianowski
Utkin 42 osób o nazwisku Utkin
Urbiel 13 osób o nazwisku Urbiel
Uma 18 osób o nazwisku Uma
Ungurewicz 2 osoby o nazwisku Ungurewicz
Ulczyński 28 osób o nazwisku Ulczyński
Ular 3 osoby o nazwisku Ular
Ulbrecht Jedna osoba o nazwisku Ulbrecht
Uchroński 283 osób o nazwisku Uchroński
Uwijało Brak obywateli o nazwisku Uwijało
Unisk 12 osób o nazwisku Unisk
Urzedowska 4 osoby o nazwisku Urzedowska
Urydowicz Brak obywateli o nazwisku Urydowicz
Usakowski 61 osób o nazwisku Usakowski
Ukleia 2 osoby o nazwisku Ukleia
Ulejasz Jedna osoba o nazwisku Ulejasz
Unzartowicz Brak obywateli o nazwisku Unzartowicz
Użdrzychowski 19 osób o nazwisku Użdrzychowski
Ulatowski 3582 osób o nazwisku Ulatowski
Użdziła Brak obywateli o nazwisku Użdziła
Ulczycki 89 osób o nazwisku Ulczycki
Ullisch 3 osoby o nazwisku Ullisch
Utrącka Brak obywateli o nazwisku Utrącka
Untermann 10 osób o nazwisku Untermann
Urcus 31 osób o nazwisku Urcus
Ulanowicz 111 osób o nazwisku Ulanowicz
Ulingo 5 osób o nazwisku Ulingo
Uziej 11 osób o nazwisku Uziej
Ulisiak 35 osób o nazwisku Ulisiak
Ugorowski 82 osób o nazwisku Ugorowski
Uszałowicz 12 osób o nazwisku Uszałowicz
Urzyczak 13 osób o nazwisku Urzyczak
Umowski 37 osób o nazwisku Umowski
Uniżycki 91 osób o nazwisku Uniżycki
Uganowski 84 osób o nazwisku Uganowski
Urbanetz 3 osoby o nazwisku Urbanetz
Uruzaj Jedna osoba o nazwisku Uruzaj
Ulach Brak obywateli o nazwisku Ulach
Ursynowicz Brak obywateli o nazwisku Ursynowicz
Ulekowicka Jedna osoba o nazwisku Ulekowicka
Uchman-Mularczyk 3 osoby o nazwisku Uchman-Mularczyk
Unguran 6 osób o nazwisku Unguran
Umieniuk 17 osób o nazwisku Umieniuk
Utań Jedna osoba o nazwisku Utań
Uleksy Jedna osoba o nazwisku Uleksy
Umiastkowska Jedna osoba o nazwisku Umiastkowska
Ulesza Jedna osoba o nazwisku Ulesza
Urbanowicz vel Taraszkiewicz Jedna osoba o nazwisku Urbanowicz vel Taraszkiewicz
Usciło 2 osoby o nazwisku Usciło
Usungo 2 osoby o nazwisku Usungo
Uzman Brak obywateli o nazwisku Uzman
Uryasz 133 osób o nazwisku Uryasz
Uhlendorf Brak obywateli o nazwisku Uhlendorf
Udalski 87 osób o nazwisku Udalski
Ujas 80 osób o nazwisku Ujas
Ustrzyński 36 osób o nazwisku Ustrzyński
Umbach Jedna osoba o nazwisku Umbach
Uklasz 26 osób o nazwisku Uklasz
Uścjaniuk 6 osób o nazwisku Uścjaniuk
Uklejewski 191 osób o nazwisku Uklejewski
Ulejski 4 osoby o nazwisku Ulejski
Ulchurski 12 osób o nazwisku Ulchurski
Uniszkiewicz 46 osób o nazwisku Uniszkiewicz
Ubaka 8 osób o nazwisku Ubaka
Ufniasz Jedna osoba o nazwisku Ufniasz
Uczko 10 osób o nazwisku Uczko
Uriadka 2 osoby o nazwisku Uriadka
Ulaski 128 osób o nazwisku Ulaski
Uchlerz Brak obywateli o nazwisku Uchlerz
Utowka 16 osób o nazwisku Utowka
Ubych 479 osób o nazwisku Ubych
Uglik 199 osób o nazwisku Uglik
Uchwała Brak obywateli o nazwisku Uchwała
Urszulski 11 osób o nazwisku Urszulski
Ulaniuk 125 osób o nazwisku Ulaniuk
Uliaszów Jedna osoba o nazwisku Uliaszów
Ukołow 4 osoby o nazwisku Ukołow
Uklejka Brak obywateli o nazwisku Uklejka
Ungier 263 osób o nazwisku Ungier
Uklański 58 osób o nazwisku Uklański
Uhrich 2 osoby o nazwisku Uhrich
Unis 17 osób o nazwisku Unis
Ueberlauer Jedna osoba o nazwisku Ueberlauer
Uździński 27 osób o nazwisku Uździński
Uzdowski 756 osób o nazwisku Uzdowski
Ulążek 4 osoby o nazwisku Ulążek
Ulandowski 78 osób o nazwisku Ulandowski
Ulraum 2 osoby o nazwisku Ulraum
Unuczek 43 osób o nazwisku Unuczek
Unrug 61 osób o nazwisku Unrug
Undrunas 7 osób o nazwisku Undrunas
Urata Jedna osoba o nazwisku Urata
Ucyk 10 osób o nazwisku Ucyk
Ustyanycz Jedna osoba o nazwisku Ustyanycz
Uba 447 osób o nazwisku Uba
Uffelmann Jedna osoba o nazwisku Uffelmann
Undas 111 osób o nazwisku Undas
Ulijaszyk 12 osób o nazwisku Ulijaszyk
Użarkiewicz 7 osób o nazwisku Użarkiewicz
Ustyjanowska 2 osoby o nazwisku Ustyjanowska
Uściłowicz 131 osób o nazwisku Uściłowicz
Undos Jedna osoba o nazwisku Undos
Urbal 11 osób o nazwisku Urbal
Uhornicki 32 osób o nazwisku Uhornicki
Urbainski 7 osób o nazwisku Urbainski
Urzylewska Brak obywateli o nazwisku Urzylewska
Ufman Jedna osoba o nazwisku Ufman
Ulitzna Jedna osoba o nazwisku Ulitzna
Uważana Jedna osoba o nazwisku Uważana
Ulijarczyk 21 osób o nazwisku Ulijarczyk
Ul 225 osób o nazwisku Ul
Ułaszyn 29 osób o nazwisku Ułaszyn
Urbanas 4 osoby o nazwisku Urbanas
Usiekniewicz 6 osób o nazwisku Usiekniewicz
Uzars Jedna osoba o nazwisku Uzars
Ustichowski 3 osoby o nazwisku Ustichowski
Ungerath Jedna osoba o nazwisku Ungerath
Unijewski 38 osób o nazwisku Unijewski
Uptas 148 osób o nazwisku Uptas
Uscienny 2 osoby o nazwisku Uscienny
Utiekieszew Jedna osoba o nazwisku Utiekieszew
Urbaszek 192 osób o nazwisku Urbaszek
Ude 4 osoby o nazwisku Ude
Ustimenko-Warski 8 osób o nazwisku Ustimenko-Warski
Umeniuk 15 osób o nazwisku Umeniuk
Uzyk Brak obywateli o nazwisku Uzyk
Usaczow Brak obywateli o nazwisku Usaczow
Uzado Jedna osoba o nazwisku Uzado
Ukawska Jedna osoba o nazwisku Ukawska
Urański Jedna osoba o nazwisku Urański
Ugolik 133 osób o nazwisku Ugolik
Urguhart Jedna osoba o nazwisku Urguhart
Uriel Brak obywateli o nazwisku Uriel
Unikiewicz Jedna osoba o nazwisku Unikiewicz
Użwijski Jedna osoba o nazwisku Użwijski
Upalińska 3 osoby o nazwisku Upalińska
Umow 4 osoby o nazwisku Umow
Usa Jedna osoba o nazwisku Usa
Uszolik 5 osób o nazwisku Uszolik
Uroniecki 7 osób o nazwisku Uroniecki
Ulidis 6 osób o nazwisku Ulidis
Urbanek 7057 osób o nazwisku Urbanek
Ungrowski 28 osób o nazwisku Ungrowski
Uklejewicz 10 osób o nazwisku Uklejewicz
Utratna 96 osób o nazwisku Utratna
Udałowski 54 osób o nazwisku Udałowski
Usendiah 5 osób o nazwisku Usendiah
Urbańska vel Urbanowicz Jedna osoba o nazwisku Urbańska vel Urbanowicz
Uszczewski 12 osób o nazwisku Uszczewski
Uszat Jedna osoba o nazwisku Uszat
Ułoga 13 osób o nazwisku Ułoga
Ubramek 2 osoby o nazwisku Ubramek
Ungiewski 2 osoby o nazwisku Ungiewski
Ukalisz 2 osoby o nazwisku Ukalisz
Ugonowska Brak obywateli o nazwisku Ugonowska
Urzenicok 2 osoby o nazwisku Urzenicok
Uchryńczuk 21 osób o nazwisku Uchryńczuk
Urnat 3 osoby o nazwisku Urnat
Uhman 7 osób o nazwisku Uhman
Umywalnik 7 osób o nazwisku Umywalnik
Unuchowski 13 osób o nazwisku Unuchowski
Ulur Jedna osoba o nazwisku Ulur
Uhel Brak obywateli o nazwisku Uhel
Ufnalewski 131 osób o nazwisku Ufnalewski
Urbaniec 1556 osób o nazwisku Urbaniec
Unysko 9 osób o nazwisku Unysko
Urbasiak Jedna osoba o nazwisku Urbasiak
Ukasińska Jedna osoba o nazwisku Ukasińska
Urbaczek 8 osób o nazwisku Urbaczek
Ulanicki 461 osób o nazwisku Ulanicki
Urawczyn Jedna osoba o nazwisku Urawczyn
Urbanicz 13 osób o nazwisku Urbanicz
Uchyła 321 osób o nazwisku Uchyła
Ussorowski 48 osób o nazwisku Ussorowski
Ulańczyk 26 osób o nazwisku Ulańczyk
Ungr Jedna osoba o nazwisku Ungr
Uścikowska Jedna osoba o nazwisku Uścikowska
Unryh Jedna osoba o nazwisku Unryh
Untenberger 3 osoby o nazwisku Untenberger
Uklej 7 osób o nazwisku Uklej
Ulżański 5 osób o nazwisku Ulżański
Urbaszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Urbaszkiewicz
Ujam Brak obywateli o nazwisku Ujam
Uhrynczuk Brak obywateli o nazwisku Uhrynczuk
Uzel Jedna osoba o nazwisku Uzel
Urluk 11 osób o nazwisku Urluk
Uzdziło 11 osób o nazwisku Uzdziło
Udowicka 2 osoby o nazwisku Udowicka
Utmanczyk Jedna osoba o nazwisku Utmanczyk
Ustanowski 4 osoby o nazwisku Ustanowski
Uczkuronis 15 osób o nazwisku Uczkuronis
Uthof 6 osób o nazwisku Uthof
Uss 734 osób o nazwisku Uss
Ulmann 28 osób o nazwisku Ulmann
Undro 162 osób o nazwisku Undro
Ustianowicz Jedna osoba o nazwisku Ustianowicz
Ułaszczuk Jedna osoba o nazwisku Ułaszczuk
Ustasiak 90 osób o nazwisku Ustasiak
Uzdrowieniec 5 osób o nazwisku Uzdrowieniec
Ulica Jedna osoba o nazwisku Ulica
Urlik 304 osób o nazwisku Urlik
Uptaś Jedna osoba o nazwisku Uptaś
Ungierat 27 osób o nazwisku Ungierat
Uberle Jedna osoba o nazwisku Uberle
Unzeitig 15 osób o nazwisku Unzeitig
Urszyc 14 osób o nazwisku Urszyc
Utek 42 osób o nazwisku Utek
Ustyniak 62 osób o nazwisku Ustyniak
Utecki 11 osób o nazwisku Utecki
Uptych Jedna osoba o nazwisku Uptych
Ungorowicz 2 osoby o nazwisku Ungorowicz
Ustech Jedna osoba o nazwisku Ustech
Urancz Brak obywateli o nazwisku Urancz
Usydus 109 osób o nazwisku Usydus
Uchmań Jedna osoba o nazwisku Uchmań
Uran 182 osób o nazwisku Uran
Uścimów Jedna osoba o nazwisku Uścimów
Unieski 5 osób o nazwisku Unieski
Ussarek 2 osoby o nazwisku Ussarek
Uzbiak 7 osób o nazwisku Uzbiak
Ucho 5 osób o nazwisku Ucho
Upiec 7 osób o nazwisku Upiec
Utyra 23 osób o nazwisku Utyra
Utratny 110 osób o nazwisku Utratny
Uszpiel Brak obywateli o nazwisku Uszpiel
Uszczowska Jedna osoba o nazwisku Uszczowska
Udaka Jedna osoba o nazwisku Udaka
Ukryn Jedna osoba o nazwisku Ukryn
Uibel 13 osób o nazwisku Uibel
Ucieszyński 79 osób o nazwisku Ucieszyński
Uzor Brak obywateli o nazwisku Uzor
Upfał Jedna osoba o nazwisku Upfał
Uzdejczyk 53 osób o nazwisku Uzdejczyk
Ulwański 17 osób o nazwisku Ulwański
Ubermanowicz 83 osób o nazwisku Ubermanowicz
Ulner 11 osób o nazwisku Ulner
Urbaniak vel Urbański 5 osób o nazwisku Urbaniak vel Urbański
Utrysko 14 osób o nazwisku Utrysko
Uberek Jedna osoba o nazwisku Uberek
Uleniecki 18 osób o nazwisku Uleniecki
Urdzon Jedna osoba o nazwisku Urdzon
Uieth 2 osoby o nazwisku Uieth
Uhlerz 2 osoby o nazwisku Uhlerz
Utan 20 osób o nazwisku Utan
Udodzik Brak obywateli o nazwisku Udodzik
Uceichowski Jedna osoba o nazwisku Uceichowski
Uczuła Brak obywateli o nazwisku Uczuła
Ubrych 72 osób o nazwisku Ubrych
Uczniak 95 osób o nazwisku Uczniak
Uniecki 3 osoby o nazwisku Uniecki
Uklejski 42 osób o nazwisku Uklejski
Ustajak 2 osoby o nazwisku Ustajak
Uroda 699 osób o nazwisku Uroda
Uzurin Jedna osoba o nazwisku Uzurin
Uzalska Brak obywateli o nazwisku Uzalska
Uchman 1338 osób o nazwisku Uchman
Usarowicz 8 osób o nazwisku Usarowicz
Uflik 9 osób o nazwisku Uflik
Uckert Jedna osoba o nazwisku Uckert
Ugner Brak obywateli o nazwisku Ugner
Urbani 2 osoby o nazwisku Urbani
Uczkoronis Jedna osoba o nazwisku Uczkoronis
Urawski 331 osób o nazwisku Urawski
Ulidowski 153 osób o nazwisku Ulidowski
Uglis 42 osób o nazwisku Uglis
Ukrainczyk Jedna osoba o nazwisku Ukrainczyk
Urbacz 102 osób o nazwisku Urbacz
Utkowski 348 osób o nazwisku Utkowski
Utman Brak obywateli o nazwisku Utman
Urysa Jedna osoba o nazwisku Urysa
Ufniarski 59 osób o nazwisku Ufniarski
Usciniak Jedna osoba o nazwisku Usciniak
Urbanik 3471 osób o nazwisku Urbanik
Urzeński 3 osoby o nazwisku Urzeński
Uhl 148 osób o nazwisku Uhl
Ulszynska Jedna osoba o nazwisku Ulszynska
Urmińska Brak obywateli o nazwisku Urmińska
Ułowicz 3 osoby o nazwisku Ułowicz
Uszewski 3 osoby o nazwisku Uszewski
Ubizska Jedna osoba o nazwisku Ubizska
Utta 23 osób o nazwisku Utta
Ugorny 75 osób o nazwisku Ugorny
Ułas 67 osób o nazwisku Ułas
Usczyk 13 osób o nazwisku Usczyk
Uniejowska Jedna osoba o nazwisku Uniejowska
Ułasiewicz 185 osób o nazwisku Ułasiewicz
Unguranin Jedna osoba o nazwisku Unguranin
Ułaziak Brak obywateli o nazwisku Ułaziak
Ulke 23 osób o nazwisku Ulke
Urbiński 96 osób o nazwisku Urbiński
Utberg Jedna osoba o nazwisku Utberg
Ungierek Brak obywateli o nazwisku Ungierek
Uźlis 8 osób o nazwisku Uźlis
Ulijanowski 6 osób o nazwisku Ulijanowski
Unik 7 osób o nazwisku Unik
Uczkuronic 9 osób o nazwisku Uczkuronic
Uszczuk 13 osób o nazwisku Uszczuk
Utas Jedna osoba o nazwisku Utas
Ungehajer Jedna osoba o nazwisku Ungehajer
Urbankowski 211 osób o nazwisku Urbankowski
Umbrowicz Brak obywateli o nazwisku Umbrowicz
Urzyński 88 osób o nazwisku Urzyński
Uldynowicz 34 osób o nazwisku Uldynowicz
Uszczak 8 osób o nazwisku Uszczak
Ustach 129 osób o nazwisku Ustach
Urbanow Jedna osoba o nazwisku Urbanow
Urbszo Jedna osoba o nazwisku Urbszo
Użwij 13 osób o nazwisku Użwij
Utracki 351 osób o nazwisku Utracki
Ussakowski 9 osób o nazwisku Ussakowski
Udowiuk 4 osoby o nazwisku Udowiuk
Urgel Brak obywateli o nazwisku Urgel
Umiejewski 27 osób o nazwisku Umiejewski
Utuczenko Jedna osoba o nazwisku Utuczenko
Uszerenko Jedna osoba o nazwisku Uszerenko
Utter Jedna osoba o nazwisku Utter
Underman 30 osób o nazwisku Underman
Urisek Brak obywateli o nazwisku Urisek
Umi Jedna osoba o nazwisku Umi
Ursiński 6 osób o nazwisku Ursiński
Ustjańczyk Jedna osoba o nazwisku Ustjańczyk
Uttermann Jedna osoba o nazwisku Uttermann
Uroczyński 27 osób o nazwisku Uroczyński
Utasowicz Brak obywateli o nazwisku Utasowicz
Usielski 117 osób o nazwisku Usielski
Uliwiak 37 osób o nazwisku Uliwiak
Urbach 81 osób o nazwisku Urbach
Uziełko Brak obywateli o nazwisku Uziełko
Ubecki 20 osób o nazwisku Ubecki
Urazek Brak obywateli o nazwisku Urazek
Unrad 7 osób o nazwisku Unrad
Ukropczyk 14 osób o nazwisku Ukropczyk
Ulecht Jedna osoba o nazwisku Ulecht
Uhera 14 osób o nazwisku Uhera
Uranowicz 9 osób o nazwisku Uranowicz
Uzieło Brak obywateli o nazwisku Uzieło
Utkała 68 osób o nazwisku Utkała
Ursini 3 osoby o nazwisku Ursini
Uredat 13 osób o nazwisku Uredat
Ussarz 24 osób o nazwisku Ussarz
Urnański Jedna osoba o nazwisku Urnański
Udowienko Brak obywateli o nazwisku Udowienko
Uhlarz 22 osób o nazwisku Uhlarz
Ustiłowicz Brak obywateli o nazwisku Ustiłowicz
Uliaszyk 29 osób o nazwisku Uliaszyk
Usciłowski 11 osób o nazwisku Usciłowski
Uss-Wąsowicz 23 osób o nazwisku Uss-Wąsowicz
Ueberall 2 osoby o nazwisku Ueberall
Ulaczyk 85 osób o nazwisku Ulaczyk
Ugiewicz Brak obywateli o nazwisku Ugiewicz
Uszkurat Jedna osoba o nazwisku Uszkurat
Ukołowicz Brak obywateli o nazwisku Ukołowicz
Uhlemann 3 osoby o nazwisku Uhlemann
Urbanowicz 7113 osób o nazwisku Urbanowicz
Ubertowski 7 osób o nazwisku Ubertowski
Ustrabowski 3 osoby o nazwisku Ustrabowski
Uliniarz 102 osób o nazwisku Uliniarz
Uchmann Jedna osoba o nazwisku Uchmann
Urbais Jedna osoba o nazwisku Urbais
Urkiel 34 osób o nazwisku Urkiel
Ufnalski 168 osób o nazwisku Ufnalski
Uschpelkat 9 osób o nazwisku Uschpelkat
Urzenniczok 2 osoby o nazwisku Urzenniczok
Uhryński 21 osób o nazwisku Uhryński
Ustarbowicz Brak obywateli o nazwisku Ustarbowicz
Ukrainiec 14 osób o nazwisku Ukrainiec
Uczka Jedna osoba o nazwisku Uczka
Uhrynowicz 10 osób o nazwisku Uhrynowicz
Uhleburg Jedna osoba o nazwisku Uhleburg
Uchorczak 15 osób o nazwisku Uchorczak
Ulbin 88 osób o nazwisku Ulbin
Uchanowicz 2 osoby o nazwisku Uchanowicz
Ulryk 4 osoby o nazwisku Ulryk
Urzykowski 178 osób o nazwisku Urzykowski
Uchlenberg Jedna osoba o nazwisku Uchlenberg
Uchlorz 2 osoby o nazwisku Uchlorz
Utrykańska Jedna osoba o nazwisku Utrykańska
Uzbyła Brak obywateli o nazwisku Uzbyła
Uziołło Brak obywateli o nazwisku Uziołło
Ubożek Brak obywateli o nazwisku Ubożek
Uhryn 182 osób o nazwisku Uhryn
Ugielski 6 osób o nazwisku Ugielski
Ujdera Jedna osoba o nazwisku Ujdera
Urszula Brak obywateli o nazwisku Urszula
Uzna 9 osób o nazwisku Uzna
Unitowska Brak obywateli o nazwisku Unitowska
Uścimow Jedna osoba o nazwisku Uścimow
Urmanin 57 osób o nazwisku Urmanin
Ułasewicz 121 osób o nazwisku Ułasewicz
Ujnicki 3 osoby o nazwisku Ujnicki
Undycz 2 osoby o nazwisku Undycz
Urządek Brak obywateli o nazwisku Urządek
Uryka Jedna osoba o nazwisku Uryka
Uniedzińska Brak obywateli o nazwisku Uniedzińska
Ustjanczuk Jedna osoba o nazwisku Ustjanczuk
Usmiał Jedna osoba o nazwisku Usmiał
Ulężyk Brak obywateli o nazwisku Ulężyk
Uważna 2 osoby o nazwisku Uważna
Uniewski 57 osób o nazwisku Uniewski
Ubieżajow Jedna osoba o nazwisku Ubieżajow
Ujdak 53 osób o nazwisku Ujdak
Unikowski 57 osób o nazwisku Unikowski
Urocki 21 osób o nazwisku Urocki
Ungerat 13 osób o nazwisku Ungerat
Unyszkiewicz 2 osoby o nazwisku Unyszkiewicz
Uscki 17 osób o nazwisku Uscki
Uryniak 85 osób o nazwisku Uryniak
Umofner 15 osób o nazwisku Umofner
Urich 14 osób o nazwisku Urich
Usiatycki 14 osób o nazwisku Usiatycki
Ulażowski 2 osoby o nazwisku Ulażowski
Uchlarz Jedna osoba o nazwisku Uchlarz
Urbainczyk 5 osób o nazwisku Urbainczyk
Uściak 56 osób o nazwisku Uściak
Uzdrzychowski 70 osób o nazwisku Uzdrzychowski
Urbasik 163 osób o nazwisku Urbasik
Unirzycki 6 osób o nazwisku Unirzycki
Urbacek Brak obywateli o nazwisku Urbacek
Urowski 77 osób o nazwisku Urowski
Urdzeń Jedna osoba o nazwisku Urdzeń
Ukunski Jedna osoba o nazwisku Ukunski
Uśniacki 98 osób o nazwisku Uśniacki
Ulankiewicz 21 osób o nazwisku Ulankiewicz
Urakczyńcow 5 osób o nazwisku Urakczyńcow
Ustyniuk 49 osób o nazwisku Ustyniuk
Urbaniak 22536 osób o nazwisku Urbaniak
Ubogi 25 osób o nazwisku Ubogi
Umita Brak obywateli o nazwisku Umita
Umsza Brak obywateli o nazwisku Umsza
Uronicka Jedna osoba o nazwisku Uronicka
Ukraiński 208 osób o nazwisku Ukraiński
Uzniak Jedna osoba o nazwisku Uzniak
Ublaender 2 osoby o nazwisku Ublaender
Urych 196 osób o nazwisku Urych
Uszcz Brak obywateli o nazwisku Uszcz
Urbisz 192 osób o nazwisku Urbisz
Uriewicz Jedna osoba o nazwisku Uriewicz
Uszyłow 15 osób o nazwisku Uszyłow
Ufen 2 osoby o nazwisku Ufen
Usan Brak obywateli o nazwisku Usan
Uscjaniuk Jedna osoba o nazwisku Uscjaniuk
Usicki 19 osób o nazwisku Usicki
Uścienna 9 osób o nazwisku Uścienna
Usin Brak obywateli o nazwisku Usin
Uskoryp Jedna osoba o nazwisku Uskoryp
Uleyski 5 osób o nazwisku Uleyski
Urbala 94 osób o nazwisku Urbala
Urfaloff 5 osób o nazwisku Urfaloff
Uzłowski 11 osób o nazwisku Uzłowski
Uleński 26 osób o nazwisku Uleński
Ungemeuer 2 osoby o nazwisku Ungemeuer
Ucinyk 4 osoby o nazwisku Ucinyk
Urfajg 2 osoby o nazwisku Urfajg
Ulasiuk Jedna osoba o nazwisku Ulasiuk
Urbanelis 31 osób o nazwisku Urbanelis
Ulhórski 4 osoby o nazwisku Ulhórski
Umbrażewicz Jedna osoba o nazwisku Umbrażewicz
Uwiera 11 osób o nazwisku Uwiera
Ufnierz Jedna osoba o nazwisku Ufnierz
Utschik 15 osób o nazwisku Utschik
Unieszowski 8 osób o nazwisku Unieszowski
Utich Jedna osoba o nazwisku Utich
Urzada 17 osób o nazwisku Urzada
Ulmer 72 osób o nazwisku Ulmer
Usow 16 osób o nazwisku Usow
Urbowicz 67 osób o nazwisku Urbowicz
Urbanke 124 osób o nazwisku Urbanke
Uzunow 7 osób o nazwisku Uzunow
Udzielak 76 osób o nazwisku Udzielak
Urzyczyn 35 osób o nazwisku Urzyczyn
Ulór Jedna osoba o nazwisku Ulór
Umnicki 7 osób o nazwisku Umnicki
Uczarczyk 45 osób o nazwisku Uczarczyk
Uszana Brak obywateli o nazwisku Uszana
Undrewicz 2 osoby o nazwisku Undrewicz
Ufier 5 osób o nazwisku Ufier
Urszeński Jedna osoba o nazwisku Urszeński
Ukowitz 4 osoby o nazwisku Ukowitz
Umlant Jedna osoba o nazwisku Umlant
Ufnal 906 osób o nazwisku Ufnal
Uklejma Jedna osoba o nazwisku Uklejma
Ułaszonek 36 osób o nazwisku Ułaszonek
Uganiewicz Brak obywateli o nazwisku Uganiewicz
Uleta Brak obywateli o nazwisku Uleta
Ujezowska Jedna osoba o nazwisku Ujezowska
Usków 2 osoby o nazwisku Usków
Uhryń 3 osoby o nazwisku Uhryń
Udut 12 osób o nazwisku Udut
Uciecha 105 osób o nazwisku Uciecha
Ussarzewski 2 osoby o nazwisku Ussarzewski
Ustimow 11 osób o nazwisku Ustimow
Urbauer Jedna osoba o nazwisku Urbauer
Uziuk 11 osób o nazwisku Uziuk
Uraziuk 16 osób o nazwisku Uraziuk
Użyk 6 osób o nazwisku Użyk
Urkasiewicz Jedna osoba o nazwisku Urkasiewicz
Usienko Brak obywateli o nazwisku Usienko
Ustrowski 6 osób o nazwisku Ustrowski
Uklińska Brak obywateli o nazwisku Uklińska
Ulmański 59 osób o nazwisku Ulmański
Ubrich Jedna osoba o nazwisku Ubrich
Uniś Jedna osoba o nazwisku Uniś
Utyro 11 osób o nazwisku Utyro
Ustinow 6 osób o nazwisku Ustinow
Ularowski 6 osób o nazwisku Ularowski
Urbanietz 3 osoby o nazwisku Urbanietz
Ubera Jedna osoba o nazwisku Ubera
Uramowski 346 osób o nazwisku Uramowski
Umerenkow Brak obywateli o nazwisku Umerenkow
Uczenik 5 osób o nazwisku Uczenik
Ubaniak 2 osoby o nazwisku Ubaniak
Untik Brak obywateli o nazwisku Untik
Ulmaniec 61 osób o nazwisku Ulmaniec
Uflond Jedna osoba o nazwisku Uflond
Ułart 6 osób o nazwisku Ułart
Uppal Jedna osoba o nazwisku Uppal
Uzułowicz Brak obywateli o nazwisku Uzułowicz
Urzendowski 2 osoby o nazwisku Urzendowski
Urdomiński 13 osób o nazwisku Urdomiński
Unucka Jedna osoba o nazwisku Unucka
Urszulik 14 osób o nazwisku Urszulik
Urbaź 2 osoby o nazwisku Urbaź
Udyrysz 10 osób o nazwisku Udyrysz
Uzolnik 13 osób o nazwisku Uzolnik
Uruszek Jedna osoba o nazwisku Uruszek
Urbanec 11 osób o nazwisku Urbanec
Ułanowski 439 osób o nazwisku Ułanowski
Ustyjańczuk 52 osób o nazwisku Ustyjańczuk
Udodow Jedna osoba o nazwisku Udodow
Uziełło 47 osób o nazwisku Uziełło
Użdziński 2 osoby o nazwisku Użdziński
Ulfig 475 osób o nazwisku Ulfig
Uriga 17 osób o nazwisku Uriga
Użar 5 osób o nazwisku Użar
Urbasek 33 osób o nazwisku Urbasek
Urgański Jedna osoba o nazwisku Urgański
Ulianowicz 3 osoby o nazwisku Ulianowicz
Udoj 6 osób o nazwisku Udoj
Urniaż 103 osób o nazwisku Urniaż
Ulic Brak obywateli o nazwisku Ulic
Ulbricht 25 osób o nazwisku Ulbricht
Unobloch Jedna osoba o nazwisku Unobloch
Unruk Jedna osoba o nazwisku Unruk
Urbszat Jedna osoba o nazwisku Urbszat
Uglenica Jedna osoba o nazwisku Uglenica
Ungor Brak obywateli o nazwisku Ungor
Umianowska Brak obywateli o nazwisku Umianowska
Ubijkon Brak obywateli o nazwisku Ubijkon
Uliesz Jedna osoba o nazwisku Uliesz
Uhal Jedna osoba o nazwisku Uhal
Urszulin 5 osób o nazwisku Urszulin
Urbanajc 6 osób o nazwisku Urbanajc
Uliczka 657 osób o nazwisku Uliczka
Usik 169 osób o nazwisku Usik
Uklajewska Jedna osoba o nazwisku Uklajewska
Usas Brak obywateli o nazwisku Usas
Usarzewicz 51 osób o nazwisku Usarzewicz
Uwaśniok Jedna osoba o nazwisku Uwaśniok
Uscio Jedna osoba o nazwisku Uscio
Użarewicz 2 osoby o nazwisku Użarewicz
Utzmann 10 osób o nazwisku Utzmann
Urbiczek 71 osób o nazwisku Urbiczek
Unald Jedna osoba o nazwisku Unald
Ursztajn 6 osób o nazwisku Ursztajn
Urbanowicz-Urbański 3 osoby o nazwisku Urbanowicz-Urbański
Uchrynowicz 7 osób o nazwisku Uchrynowicz
Umański 246 osób o nazwisku Umański
Ungur 22 osób o nazwisku Ungur
Uszpalewicz 8 osób o nazwisku Uszpalewicz
Ulański 421 osób o nazwisku Ulański
Utrata-Scholl 5 osób o nazwisku Utrata-Scholl
Ustajanowska 3 osoby o nazwisku Ustajanowska
Ucka 107 osób o nazwisku Ucka
Ulajewska Brak obywateli o nazwisku Ulajewska
Uszka 3 osoby o nazwisku Uszka
Ujeński 8 osób o nazwisku Ujeński
Uraczyńcow 9 osób o nazwisku Uraczyńcow
Uśpiński 12 osób o nazwisku Uśpiński
Uszniak Brak obywateli o nazwisku Uszniak
Ulkowski 233 osób o nazwisku Ulkowski
Ubyszewski 10 osób o nazwisku Ubyszewski
Ulijański 10 osób o nazwisku Ulijański
Uzunkaya 2 osoby o nazwisku Uzunkaya
Usipiak Jedna osoba o nazwisku Usipiak
Uhniat 5 osób o nazwisku Uhniat
Uhlke Jedna osoba o nazwisku Uhlke
Uziel 118 osób o nazwisku Uziel
Uloch Brak obywateli o nazwisku Uloch
Unruch 8 osób o nazwisku Unruch
Uczakowska Brak obywateli o nazwisku Uczakowska
Ustinienko Jedna osoba o nazwisku Ustinienko
Urczyński 36 osób o nazwisku Urczyński
Uriowska Jedna osoba o nazwisku Uriowska
Undak 22 osób o nazwisku Undak
Urzęniczok 4 osoby o nazwisku Urzęniczok
Urdanik Brak obywateli o nazwisku Urdanik
Ungar 33 osób o nazwisku Ungar
Urbielowicz Brak obywateli o nazwisku Urbielowicz
Urlacz Jedna osoba o nazwisku Urlacz
Urbacki 231 osób o nazwisku Urbacki
Ulma 156 osób o nazwisku Ulma
Uwarow 3 osoby o nazwisku Uwarow
Urzędowicz 85 osób o nazwisku Urzędowicz
Ustiłko Brak obywateli o nazwisku Ustiłko
Uczeń 44 osób o nazwisku Uczeń
Urlikowski 7 osób o nazwisku Urlikowski
Usewicz 77 osób o nazwisku Usewicz
Ukeja Brak obywateli o nazwisku Ukeja
Umer 130 osób o nazwisku Umer
Urjasz 117 osób o nazwisku Urjasz
Ulejczyk 333 osób o nazwisku Ulejczyk
Usaniewicz Jedna osoba o nazwisku Usaniewicz
Uścik Jedna osoba o nazwisku Uścik
Uniśkiewicz 4 osoby o nazwisku Uniśkiewicz
Urlata 28 osób o nazwisku Urlata
Usiński 166 osób o nazwisku Usiński
Urwantowicz 9 osób o nazwisku Urwantowicz
Uruga Jedna osoba o nazwisku Uruga
Ugo Jedna osoba o nazwisku Ugo
Uharynko Jedna osoba o nazwisku Uharynko
Uszańska Jedna osoba o nazwisku Uszańska
Umielewska Brak obywateli o nazwisku Umielewska
Uścianowicz 3 osoby o nazwisku Uścianowicz
Unkiewicz 49 osób o nazwisku Unkiewicz
Uscijaniuk Jedna osoba o nazwisku Uscijaniuk
Ukropek 2 osoby o nazwisku Ukropek
Ulczak 21 osób o nazwisku Ulczak
Usowicz 280 osób o nazwisku Usowicz
Uchnas Jedna osoba o nazwisku Uchnas
Utczyńska Jedna osoba o nazwisku Utczyńska
Underlik 54 osób o nazwisku Underlik
Ulewicz 954 osób o nazwisku Ulewicz
Ułanow 2 osoby o nazwisku Ułanow
Ungurowicz Jedna osoba o nazwisku Ungurowicz
Ursaki 11 osób o nazwisku Ursaki
Ulichman Brak obywateli o nazwisku Ulichman
Urzyczak vel Urzyca Jedna osoba o nazwisku Urzyczak vel Urzyca
Uniat 26 osób o nazwisku Uniat
Ufiel 5 osób o nazwisku Ufiel
Usak 104 osób o nazwisku Usak
Ubysz Piasecki Jedna osoba o nazwisku Ubysz Piasecki
Uteusz 3 osoby o nazwisku Uteusz
Urdianyk 2 osoby o nazwisku Urdianyk
Ulaś Jedna osoba o nazwisku Ulaś
Ustaszewski 450 osób o nazwisku Ustaszewski
Uzdarski Jedna osoba o nazwisku Uzdarski
Urzejowski Jedna osoba o nazwisku Urzejowski
Umufner Jedna osoba o nazwisku Umufner
Uncajtig 10 osób o nazwisku Uncajtig
Uharenko Jedna osoba o nazwisku Uharenko
Uszczyński 57 osób o nazwisku Uszczyński
Urn Jedna osoba o nazwisku Urn
Ultanowska Jedna osoba o nazwisku Ultanowska
Uszczapowski 5 osób o nazwisku Uszczapowski
Ullrich 111 osób o nazwisku Ullrich
Uliniak Brak obywateli o nazwisku Uliniak
Ułasowicz 22 osób o nazwisku Ułasowicz
Upka Jedna osoba o nazwisku Upka
Uiński 2 osoby o nazwisku Uiński
Urbanowski 2190 osób o nazwisku Urbanowski
Ullmeier 2 osoby o nazwisku Ullmeier
Uścisło 2 osoby o nazwisku Uścisło
Ulenbug Jedna osoba o nazwisku Ulenbug
Ułłowicz 9 osób o nazwisku Ułłowicz
Ucink Jedna osoba o nazwisku Ucink
Ułasiak 5 osób o nazwisku Ułasiak
Udyło 7 osób o nazwisku Udyło
Undank 6 osób o nazwisku Undank
Utrajczak 21 osób o nazwisku Utrajczak
Uiberal Jedna osoba o nazwisku Uiberal
Urwanow-Dryhusz 3 osoby o nazwisku Urwanow-Dryhusz
Ucal 22 osób o nazwisku Ucal
Utewska Jedna osoba o nazwisku Utewska
Użdolewicz Jedna osoba o nazwisku Użdolewicz
Ugodziński 107 osób o nazwisku Ugodziński
Ueberhan 10 osób o nazwisku Ueberhan
Ulejniczak Jedna osoba o nazwisku Ulejniczak
Uważyński 15 osób o nazwisku Uważyński
Uliński 1149 osób o nazwisku Uliński
Uścisłowski 8 osób o nazwisku Uścisłowski
Urbelewicz 19 osób o nazwisku Urbelewicz
Uden Jedna osoba o nazwisku Uden
Ulucki 16 osób o nazwisku Ulucki
Urbielewicz 17 osób o nazwisku Urbielewicz
Ulasik Brak obywateli o nazwisku Ulasik
Urpsza Jedna osoba o nazwisku Urpsza
Urantowski 15 osób o nazwisku Urantowski
Urańczyk Jedna osoba o nazwisku Urańczyk
Uberna 105 osób o nazwisku Uberna
Urusiński 8 osób o nazwisku Urusiński
Uścienny 10 osób o nazwisku Uścienny
Uluk Jedna osoba o nazwisku Uluk
Ulig Jedna osoba o nazwisku Ulig
Uszij 2 osoby o nazwisku Uszij
Uzak Brak obywateli o nazwisku Uzak
Utzig 123 osób o nazwisku Utzig
Underlich 37 osób o nazwisku Underlich
Urbisch 8 osób o nazwisku Urbisch
Uśto Jedna osoba o nazwisku Uśto
Ulm 28 osób o nazwisku Ulm
Uściłło 31 osób o nazwisku Uściłło
Ulowski 42 osób o nazwisku Ulowski
Utykal 9 osób o nazwisku Utykal
Underowicz 17 osób o nazwisku Underowicz
Uckermann Jedna osoba o nazwisku Uckermann
Urzędnik 26 osób o nazwisku Urzędnik
Uździecka Jedna osoba o nazwisku Uździecka
Unterholzner Jedna osoba o nazwisku Unterholzner
Ustrobiński 12 osób o nazwisku Ustrobiński
Ułaś 43 osób o nazwisku Ułaś
Uhorski 3 osoby o nazwisku Uhorski
Utraciak 5 osób o nazwisku Utraciak
Ulbrzych Jedna osoba o nazwisku Ulbrzych
Utraiczak 14 osób o nazwisku Utraiczak
Urszyn Szantyr Jedna osoba o nazwisku Urszyn Szantyr
Ujściak 5 osób o nazwisku Ujściak
Uwnal 8 osób o nazwisku Uwnal